Kent Ağrısı, Beşir Bayar, Leonardo Sanat Galerisi, (13 Kasım – 13 Aralık 2015)

Share Button

afiş 2015 istanbul

MEKANSIZ KİMLİKLER, KENT İZLEKLERİ

Neredesin? Buradayım, 20.yy. da kent yığınımın altındaki tebeşir izli kaldırımdayım…

Beşir Bayar, imgeleminde arkeolojik bir kazı yapar gibi resim yapıyor; belki de zaten resim yapmasının sebebi de bizzat bu arayış. Kimliğine, varlığına, bu toplumda, günümüz dünyasında ve hatta bu evrende kapladığı yere dair sorgulamaları… Gazete, dergi sayfalarında biriken göstergeler bazen kolajlanarak bazen de kopyalanarak yer aldıkları resimlerinin içerisinde aynı dış gerçeklikteki gibi yerlerini, yurtlarını ilgi, ilişki ve alakalarını; anlamlarını arıyorlar tanıdık bildik günümüz sokak betimlemeleri içerisinde. Aslında eğilip bükülen, deforme edilen, uzatılan, kesilen, eklenen ve hatta iki boyutlu derinliksiz bir yüzeye bile indirgenebilen mekânlar bu resimlerde özneden yana bir bakış sergileyen iç gerçekliğin mekânları oluveriyorlar. Bu resimlerde sanatçının elinde mevcut çarpık dış gerçeklik daha da çarpık bir iç gerçeklik şeklinde yeniden bu sefer bir ilişkisellik, bir sentez arayışında gözlerimiz önünde gelişiyorlar. Rastlantısal ve kaotik görünen kentin bu eserlere konu olan içsel hesaplaşmalarda başka türlü bir kurgusu bir ilişkiselliği olma ihtimali ve hatta belki de öyle bir ilişkiselliğin yokluğu ihtimali sanatçının nihilizme dek pencereler aralayan sözü olarak gözlerimizde yankılanıyor. Yine de kuran, kurgulayan, yeniden ve sürekli üreten sanatçı vurgusuyla Bayar, umudu içeride bir yerlere, suret ve gölgeleriyle kaybolmuş insanların özellikle de çocukların kısa şortlarının her iki ceplerine de dolduruyor.

Her sabah bizzat şahit, taraf hatta sebep olup olmaya çalıştığı bu kimlik gerçeklik paradokslarındaki kesişmelere Bayar, bir öğretmen olarak hepimizden daha yakından, ta içerden bakıp kendi küçüklüğünü hepimizin küçüklükleriyle oyun oynamaya davet ediyor. Her yeni resminde yeniden yeni oyunlara, en çok da saklambaç oyununa!

Öğr. Gör. M. Aydın Avcı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

13 Kasım-13 Aralık 2015, Leonardo Sanat Galerisi

Açılış: 13 Kasım Cuma Saat: 18.30

Share Button

Yorumlara kapalıdır