Kudretin Silüetleri | Silhouettes of Power 23.02.2024 – 06.04.2024 Gizem Akkoyunoğlu

Share Button

SANATORIUMGizem Akkoyunoğlu’nun “Kudretin Silüetleri” başlıklı üçüncü kişisel sergisine 23 Şubat – 6 Nisan 2024 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Akkoyunoğlu sergide, gerçeklik ve fantezi arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran mekânlar ve olaylar kurgulayarak tekinsizlik ve olağanüstünün sınırları gibi temalara odaklanıyor.

“Kudretin Silüetleri”, sanatçının geçmişin mitlerini tekrar kurgulayarak örtülü anlatılar aracılığıyla gösterdiği kağıt üzerine füzen işlerinden oluşuyor. Akkoyunoğlu’nun sergi sürecinde araştırdığı cadılık konusu, gerçeklik ve mit arasında kalan sembolik göstergeleriyle işlerinde kendini gösteriyor. Sergide yer alan sanatsal unsurlar, cadı sembollerini kullanarak tarih boyunca toplumsal beklentilerin simyasal dönüşümünün metaforları haline gelirken, atmosferik manzaralar da zaman zaman kadın kimliğini tanımlamaya ve sınırlamaya çalışan bir dünyanın karmaşık navigasyonunu sembolize ediyor.

Sergi, kadınlığı çevreleyen geleneksel anlatılar ve kolektif bilincimizi şekillendiren esrarengiz kudretli güçler üzerine düşünmeye sevk ediyor. Tekinsizlik, gerçeklik anlayışımıza incelikle meydan okuyan sessiz bir rehber görevi görüyor. Çalışmaların içinde bedensel olarak yer almayan cadı imgesi, farklı göstergeler ile kadim bilgeliğin bir örneği olarak ele alınıyor. 

“Kudretin Silüetleri” dile getirilmemiş mücadeleleri yansıtan esrarengiz sembolleri ve gücün silüetlerini odağına alıyor. Akkoyunoğlu’nun simya, tekinsizlik ve mitler üzerine çalışmalarını içeren sergi, fantastiği bu konuları incelemek için bir yöntem olarak kullanıyor. 

Sanatçı hakkında: 
Gizem Akkoyunoğlu (1987, İzmir), 2011‘de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı’ndan mezun oldu, aynı üniversite ve bölümde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor. İzmir’in önemli bağımsız kültür ve sanat girişimi Input/Output kurucularından olan Akkoyunoğlu, İzmirKültür Pla+formu Girişimi’ne editöryel anlamda destek veriyor ve çalışmalarını İzmir’de sürdürüyor. 

Share Button

Yorumlar kapatıldı.