Vecdi Uzun: Chaled Res’in sanatında kaligrafiler

Share Button
Chaled Res

Vecdi Uzun: Avrupa, Körfez ve Ortadoğu ülkelerinde önemli sanat etkinliklerinde bulunmanız, uzun süredir Türkiye’de yaşamanız, bir Türk ile evli olmanız ve iki sergi de yapmanıza rağmen Türk Sanatseverlerin sizi yeterince tanımadığınızı düşünmekteyim. Sanatseverlerin sizi yeterince tanıması sağlamak için yaşam ve sanat süreçlerinizi anlatır mısınız?

Chaled Res: 1965 Suriye doğumlu ve Alman vatandaşıyım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Nermin Yokuş İpekçiler: Batı Resim Sanatında Çıplaklık Olgusu – 1

Share Button

ÇIPLAKLIK OLGUSU

Toplumsal bir varlık olan insan, var oluşundan bugüne değin gerek doğanın getirdiği şartlara ve gerekse toplumsal kültüre göre bedenini örtme ihtiyacı duymuştur. Tarihsel süreç içerisinde beden kimi zaman dışlanmış, kimi zaman da yüceltilmiştir; ama yine de çıplak insan bedeni her zaman toplumda ve sanatta odak noktası olarak kalmıştır.

Erkek bedenin çıplaklığı sanat içinde genellikle gücün sembolü olarak karşımıza çıkarken, kadın çıplaklığına

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Vecdi Uzun: Tolga Ezel İle Yaşam ve Sanat Süreçleri Üzerine…

Share Button

“Geçmişte yaşadığım olayların etkisiyle içimde oluşan renklerin parlaklıklarının gücünü bir tarafta resimlerimde sonuna kadar cesaretle kullanırken, diğer taraftan da o renklerdeki güçleri siyah konturlar ile ayırıp parçalıyorum. Böylece izleyicilere kolaylıkla görüp algılayabileceği renk dağılımı sunmaya çalışmaktayım.  “

Vecdi Uzun: Yaşam ve sanat süreçlerinizi ana hatlarıyla anlatır mısınız? Sizi resim sanatına yönelten köşe taşı

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Zeliha Demirel: Fazilet Kendirci ile “6GEN BELLEK” üzerine söyleşi

Share Button

Sergiyi Piramid Sanat’ta sunulduğu sırada gördüm, eserin enstalasyon olarak sunumu heyecan vericiydi ve izleyiciye iki boyutlu görüşü aşma olanağı veriyordu. Bir yanıyla da çalışıldığı dönemlere tanıklık eden sergi, insan doğa çatışkısını, insanın diğer canlılarla olan ilişkisinde kurduğu hükümranlığın sonunda hem doğaya hem de diğer canlılarla birlikte kendi türüne verdiği zarar ve yok oluşa giden zemini (gezegeni), zamansal ölçüleri de koyarak

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Vecdi Uzun: “Tuvaldeki Hüzün” Deniz Karakurt Şekerci

Share Button
Deniz Karakurt Şekerci

*

Vecdi Uzun: Yaşam ve sanat süreçlerinizi anlatır mısınız? Sizi resim sanatına yönelten köşe taşları nelerdir? Sanat camiasında yer alma çabanızın temeli nedir?

Deniz Karakurt Şekerci:Tutkunuz olan şey her ne ise bir şekilde karşılaşırmışsınız. Benimki de öyle oldu! Henüz yedi-sekiz yaşlarında bir çocukken depoda saklanmış kitaplarla dolu bir koli bulduğumu hatırlıyorum. İçinde çeşit çeşit kitaplar vardı, ama içlerinden

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Volkan Karabağ: Resimde İçerik ve Biçim Sorunsalı* (2)

Share Button
Eten Moris Falcone, I. Petro, Bronz

4. Sanat Yapıtı

Sanatta içerik sorunu iki yanlı ele alınmaktadır. Birincisi, sanatta yansıyan gerçeklik, ikincisi, bu gerçekliğin sanattaki yansımasının sahip olduğu içeriktir. Bu iki yan birbirlerine sıkıca bağımlıdır fakat birbirleriyle de karıştırılmamalıdır. Bunların sınırlarını belirleyebilmek için bilimsel öğretide estetik iki kavrama başvurmaktadır; konu ve içerik.13 (Ziss, Avner, 2016: 92).

Bir sanat yapıtı, uzun karmaşık ve çelişmeli bir yaratıcı

DEVAMINI OKUYUN
Share Button