IŞIL SAVAŞER, MODERN HEYKELDE ORGANİK EVRİM: HENRY MOORE (1898-1986)

Share Button

İngiliz heykeltraş Henry Moore’un taş ve tunçtan çalıştığı soyut, ama organik biçimli yapıtları 20. yüzyılın önemli eserleri arasına girmiştir. Moore, sınırsız düş gücü ile boşluğu kişiselleştirerek üreten bir sanatçıdır. Soyutlama, modern dünyayı heykel için olanaklı hale getirmektedir. Moore’un heykellerinin şiirselliği benzetmelerinde kullandığı simgesel güçten kaynaklanmaktadır. Yapıtlarını oluştururken insandan ve kadından yola çıkmakta,

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Işıl Savaşer, Sanat ve Bilim İlişkisi

Share Button

Sanat, insanın kendisini ifade ettiği bir alandır. İnsanoğlu, sürekli olarak yaşadığı ortamdan etkilenmekte, çevresindeki nesneler ile olan ilişkilerini algılamakta ve yorumlamaktadır. Sanat, insanoğlunun bu tür birikimleri ile bağlantılı bir enerjidir. Arkeoloji araştırmaları ve sanat tarihi çalışmaları yazıdan önce sanatın var olduğunu göstermiştir. Sanatçı, eserlerini oluştururken ruhsal karmaşası, duyarlılığı tüm ağırlığı ile ortaya konulmaktadır.

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

IŞIL SAVAŞER, RENK BELLEĞİ VE GÖRSEL HAFIZA

Share Button

İnsanoğlunun renk olgusuna ilgi duyması tarih öncesi topluluklara dayanmaktadır. Plastik sanatlarda boyanın görsel etkisi renk olarak ifade edilmiştir. Işığın nesnenin üzerine düşmesi ile, nesne görünür duruma gelmekte ve görünen şekiller, biçimi ve rengi ile algılanmaktadır. Bir formun, üzerine düşen ışık demetlerine karşı göstermiş olduğu reaksiyon, renktir. Plastik formu renk olmadan görsel bakımdan algılamamız mümkün değildir. Renk sadece lekesel değer

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

IŞIL SAVAŞER, SENTETİK KÜBİZM PABLO PİCASSO, GEORGE BRAQUE, JUAN GRİS

Share Button

20. Yüzyılda sanat alanında önemli değişimler gözlenmiştir. 20. yüzyılın başlarında doğa birimlerindeki değişimlerin sonucu olarak, kültürel ortamdaki sorgulama anlayışı sanat alanında da görülmüştür. İlkel kavimlerin sanatı fotoğrafını gelişmesi ve Cezanne’ın öğretileri yeniden ele alınarak, resimde yeni bir gerçeklik sorgulaması dönemine girilmiştir. Kübizm, 20. yüzyıldaki akımlar içinde yeni bir biçim dili ortaya koymuş tek akımı olmuştur.

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

IŞIL SAVAŞER, FERNANDO BOTERO (1932- )

Share Button

Sanatçıya grotesk gelenekselci figüratif sanatın klasiği de denilmektedir. Sanatçı renkli tuvallerinde folklorik lezzet ve kitsch, İtalyan Rönesansı ve sömürge Barok’u ile bir arada bulunmaktadır.

Fernando Botero, 21. yüzyılın en çok ilgi uyandıran sanatçılarından birisidir. Çağdaş sanatın yaşayan, en önemli heykel ve resim sanatçıları arasında olduğu kabul edilen Botero, insanları ve toplumsal yaşamı kendine özgü üslubu ile yorumlaması ile dikkatleri

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

IŞIL SAVAŞER, KAVRAMSAL SANATIN BİR BAŞKA BOYUTU OLARAK ELEKTRONİK SANAT

Share Button

Elektronik sanat, kavramsal sanatın mühendisliği, yeni teknolojilere dayanan bir başka boyutu olmuş, eski çağlardan günümüze kadar teknolojik olanakların sanatta önemli rol oynadığı gözlemlenmiştir. 19. Yüzyılda bile Batı ülkelerindeki endüstri devrimi günlük yaşama etkilemiştir. İngiltere’deki Sanat ve El Sanatları Hareketi, (Art and Crafts movement) adlı girişim, bu etkilerin ilk örneğini vermiştir.

William Morris, Van de Velde ve Herman Muthesius, bu hareketin

DEVAMINI OKUYUN
Share Button