Işıl Savaşer, Modern Heykelin Avangard Sanatçısı Constantin Brancusi

Share Button

Konstantin Brancusi, Karpat Dağları’nın yakınlarında bir Romanya köyünde doğmuştur. Bükreş’te heykel eğitimi almış olan sanatçı, 1904 yılında Paris’e gitmiş bir süre Auguste Rodin’in asistanlığını yapmıştır. Ancak “Büyük bir ağacın altında hiçbir şey büyüyemez” diyerek kendi başına bağımsız çalışmaya karar vermiştir. 1915-1916 yıllarında üç boyutlu üretimlerinde saf bir biçimsel ifade yakalayan sanatçı, heykel

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Işıl Savaşer, Renk Alanı ResmininTemsilcisi Mark Rothko(1903- 1970)

Share Button

II. Dünya Savaşı sonrasında sanat alanında uluslararası en önemli değişiklik, New York’un sanatın merkezi olmasıdır. Sanatın merkezi olarak kabul edilen Paris, 1940’lı yıllardan sonra yerini New York ‘a bırakmıştır. Bu kaymanın çok çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Avrupa’da 1930’lu yıllarda Almanya, İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere hakim olan totaliter rejimlerde yaratıcı sanata karşı çalışmalar yapılmış, dolayısıyla Avrupalı

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Işıl Savaşer: Çağın Anlayışı İçinde Soyutun Tanımlanması

Share Button

Wilhem Worringer, sanat tarihine yeni bir inceleme mantığı getirmiş ve tüm sanat yaratımları için iki kavram geliştirmiştir. Bu iki kavram, iki psikolojik fenomeni ve iki temel iç tepiyi karşılamaktadır. Bu kavramlardan biri, tüm natüralist eğilimli sanat anlayışlarının dayanmış olduğu özdeşleyim (einfühlung) iç tepisidir. Diğeri ise bütün anti-natüralist soyut eğilimli anlayışların dayandığı soyutlama (abstraction) iç tepisidir.

Worringer, özdeşleyim kavramını

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Işıl Savaşer: Minimalist Estetik

Share Button
Sol Le Witt, 2004

19. Yüzyılın ikinci yarısı, sanat anlayışının temelden değişiklik gösterdiği dönemlerin başlangıcı olmuştur. Siyasal ve sosyal gelişmelerle birlikte, toplum ve sanat arasındaki döngünün estetik gelişmelerde de etkili olduğu bilinmektedir. Toplumda etkili şekilde yayılma gösteren estetik değerler yapıcı bir iktidara sahip olup, avangard terimi ise, bu durumda toplumsal tasarımın gerçekleşmesinde sanatın üstlendiği rolün önemini vurgulamaktadır. Kazimir Malevich,

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Işıl Savaşer: Arte Povera

Share Button

Arte Povera İtalya’da 1967’den itibaren gelişmeye başlayan ve uluslararası bir çizgi taşıyan modern sanat tarzı olup, İtalyanca ‘yoksullaştırılmış sanat’ ya da ‘yoksul sanat’ anlamına gelmektedir. Arte Povera klasik estetiği yıkmayı amaçlayan Amerikan akımları ile aynı bakış açısını paylaşan bir akımdır. Diğer Neo avangart sanatsal yaklaşımlarında olduğu gibi sanat piyasasının ticari şartlarına başkaldırı özelliği

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Işıl Savaşer, Postmodernizm ve Kavramsal Sanat

Share Button

Sanat çevrelerinde, 1960’lardan sonra ortaya çıkmaya başlayan postmodernizmin, kültürel, düşünsel ve politik eleştirinin parametrelerini belirleyen yeni düşüncelerin ve duyguların birleşimi olduğu düşünülmektedir. İletişim teknolojilerindeki yeni gelişmeler, Soğuk Savaş sonrasında ABD öncülüğünde şekillenen yeni dünya düzeni ve kültürel-ekonomik küreselleşmenin etkilerinden de soyutlanamamaktadır. Sanatsal modernizmin sonuna işaret etmektedir. Modernizmin

DEVAMINI OKUYUN
Share Button