IŞIL SAVAŞER, SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ

Share Button

Sanat ve bilim, insanoğlunun var olmasıyla birlikte başlamış ve insanın dünyayı kavramasının en önemli biçimleri olmuştur. Toplumun dünya görüşüne dayanmaktadır, o dünya görüşünde zaman içerisinde ilerlemektedir. Bilim de, sanat da “doğanın” en üstün varlığı olan “insanın” gizleri ile uğraşmaktadır. Tabii ki bu gize akıl yoluyla ulaşmaktadır.

Yunan ve Roma uygarlıklarında aklın kullanılması sayesinde bilim ve sanatta yükselmiş oldukları gözlenmektedir.

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

IŞIL SAVAŞER: SOYUT SANATIN ANLAMI

Share Button

Sanat, biçimlerin düzenli yapısının yardımıyla gözle görünen dünyayı, tinle gerçeklik kazanmış bir dünya hâline getirmektedir. Sanat, doğanın tinle işlenmesidir ve günümüz çağına natüralizmden soyuta kaymış olan bir anlayış içerisine girmektedir. Bu geçiş sürecinde Cezanne önemli katkılarda bulunmuştur. Çağdaş geometrik soyut sanatların başında gerçek anlamda Cezanne gelmektedir. Bu durum, sanatçının içerisinde yaşadığı dönemin sanat istemini

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Işıl Savaşer: Soyut Sanatta Derinlik ve İfade

Share Button

Soyutlama, Antik düşünürlerin “mysterium tremendum” olarak adlandırmış oldukları ve çağdaş dilde “kaygı” olarak ifade edebileceğimiz durum ile bağıntılıdır. Alman sanat tarihçisi Wilhelm Worringer (1881 – 1965), başlangıçtaki sanatsal itkinin, doğanın taklidiyle ilgisi olmadığını, dış dünyanın karmaşıklığı içerisindeki tek dinginlik olasılığının saf soyutlama olduğuna inanmıştır. İçgüdüsel biçimde geometrik soyutlama yaratmıştır.

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Işıl Savaşer: Amerika’da Postmodernizm

Share Button

Amerikan soyut dışavurumcu sanatçıların yapıtlarının savaş sonrasında Batı Avrupa’da sanat ortamında kabul edilmesi, ABD’nin sanatsal potansiyelinin gelişmesinde ve dünyada yankı uyandırmasında etkili olmuştur.

Amerika’nın yarattığı görsel sanatlar alanındaki eserleri, Avrupa ve tüm dünyada sanat fuarları, festivalleri ve bienaller ile tanıtılmaya çalışılmıştır.

ABD, II. Dünya Savaşı’nın galibi olmuştur ve savaş sonrasında Almanya ve diğer mağlup

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Işıl Savaşer, Willem de Kooning’in Sanatı (1904-1997)

Share Button

Sanatçı 1904’te Hollanda’nın Rotterdam kentinde dünyaya gelmiştir. 1916’da bir reklam şirketinde levha boyayarak, vitrin dekorları yaparak geçimini sağlamıştır. İşlerinin yanı sıra 1924 yılına kadar Rotterdam Sanat Akademisinde sanat eğitimi almıştır.

Akademi eğitimi sırasında “De Stijl” prensiplerine yönelmiştir. De Stijl Grubu, 1917’de Leiden’de mimar P.Oud ve ressam T. Van Doesburg’un yayınladıkları De Stijl dergisi etrafında bir araya gelmiş

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

IŞIL SAVAŞER, WASSILYEVICH KANDINSKY (1866-1944)

Share Button

Kandinsky, teorileri ve uygulamalarıyla 20.yy’da etkin rol oynayan önemli bir kuramcı ve ressamdır. Avrupa’da soyut sanatın öncülüğünü yapmıştır.

1866 yılında Moskova’da doğan sanatçı önce ekonomi ve hukuk eğitimleri görmüştür. Sanatçı erken dönemlerde izlenimci, sonraları fovist eğilimli peyzaj çalışmaları yapmış, 1908’den itibaren ikona sanatından etkilenerek desen ve suluboya çalışmalarıyla figüratif sanattan uzaklaşmıştır.

1909’da Murnau

DEVAMINI OKUYUN
Share Button