SERKAN AZERİ: “GÖRÜNENİN ARDINDAKİ GÖRÜNMEYEN KENT GERÇEĞİ”

Share Button
Seydi Murat Koç, Hades

İçinde yaşadığımız çağda kent olgusu, çoğunlukla sürekli yenilenme, değişim ve gelişme gibi kavramları zihinsel boyutta bizlere düşündürmesine karşın, günlük yaşamın temposu içerisinde bu kavramları aynı zamanda sorgulatan bir çelişkiyi de çeşitli zamanlarda hissettirir.

 Bilim ve teknolojide yaşanan değişimlerin somut boyutta bugünün kentlerinde sadece “görüntüsel” olarak bir değişimi gerçekleştirdiği söylenebilir. “Görünenin ardında yatan görünmeyen” fark edildiğinde, aslında doğallıktan giderek uzaklaşan insanoğlunun yapay bir görüntü içerisinde kent sorununun yarattığı “kaotik” bir yaşam gerçeği ile birlikte, yaşadığı toplumun içerisinde giderek kendine ve çevresine olan yabancılaşmasının da anlaşılması zor olmayacaktır. Bu yapılanma içerisinde insan, günümüz yaşantısının zor, aynı zamanda da yorucu ilerleyişinin etkisine kendini kaptırarak tıpkı Helen Mitolojisindeki yeraltı tanrısı Hades’in, Persephone’yi  bu dünyadan alıp kendi krallığı olan yerin katman katman altına çekip kaçırması gibi, insanı insan yapan düşünme ve sorgulama gibi yetilerden uzaklaşıp makineleşmiş ve rutinleşmiş bir yaşamın girdabına çekilmekte.

 Seydi Murat Koç, yıllardır içerisinde yaşadığı kentin ve günümüz insanının bir tanığı olarak, kent sorunlarını ve bu sorunların bireyler üzerinde yarattığı tahribatı resimlerinde irdeleyen bir ressam olarak karşımıza çıkıyor. Çağdaş sanatın mantığı içerisinde teknolojinin ona sunduğu imkanlardan yenilik anlamında sonuna kadar faydalanıp farklı tekniklerle çizgisini değiştirdiği gözlemlense de, form boyutunda dönüştürdüğü yeni imgeler yaratmasına karşın, hayata bakışının somut örneği olan resimlerinin içeriğinde odaklandığı konulardan asla taviz vermiyor.

 Yeni ve dinamik bir seri ile sanat izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Seydi Murat Koç’un gözlemci ve sorgulayıcı tavrı bu resimler üzerinden rahatlıkla okunabilir. Geçtiğimiz Devlet Resim ve Heykel yarışmasında kendisine başarı ödülü kazandıran büyük boyutlu ” Hades” isimli resmi, bu dizinin  ismine de hayat veriyor. Beyazın ağırlıklı olarak kullanıldığı büyük boyuttaki resimleri, genç ressamın tüm dönemlerinin bir özeti gibi. Çeşitli serilerinde uyguladığı farklı teknik ve figür anlayışlarını bu seride bir sentez boyutunda kompozisyonlarına katıyor. Pentürden yola çıkarak serigrafi ve linolyum baskı tekniklerinin yardımıyla zaman içerisinde olgunlaştırdığı çeşitli figürleri, bu resimlerinde dikey, diyagonal veya  ters biçimde konumlanarak, arka planın beyaz ağırlıklı tonlarının üzerinde siyahlarla  kontrast yaratıp öne çıkıyor. Beyaz boya uygulamasının üzerindeki anıtsal boyuttaki yerleşimleriyle bu dinamik figürleri, daha önceki resimlerinde olduğu gibi,ressamın yaklaşımının ve bu doğrultuda aktarmak istediği mesajın içeriğine uygun olarak ilk temasta görsel olarak kavranıyor.    

 Resimlerinde pek çok tekniği cesurca kullanan Seydi Murat Koç’un, içinde yaşadığımız kentin türlü panoramik görüntülerini yansıtan ve tuvallerinde enine dikdörtgen boyutta yerleştirdiği foto kolaj veya foto kolaj üzerine boyasal müdahaleler aracılığı ile şekillendirdiği peyzajlarında da “görünenin ardındaki görünmeyen” kent gerçeğini irdelediği görülmektedir. Şehrin düzensiz altyapısı, bozulan ve giderek betonlaşan kent görüntüsü, politik sorunlarla birlikte yitirilip giden kültürel değerler,  resmin bir bütün halinde değerlendirilmesi ile anlam kazanmaktadır. Bir dönem özgün baskı teknikleriyle uyguladığı anıtsal figür soyutlamalarının yerini, “sıçramalar” serisinde hareketli, dinamik ve gerçekçi bir figür anlayışına bıraktığı,  biçimsel ve boya uygulaması anlamında da bir “sıçrayış” gerçekleştirdiği resimlerindeki figürlerinin de bu resimlerinin alt bölümlerinde uygulanarak kompozisyona dahil edildiğini görüyoruz.

 Sonuç olarak,  Seydi Murat Koç’un “Hades” serisi, bir genç sanatçının perspektifinden sunulan bugünün kent olgusu üzerine sorgulatıcı yönünün yanı sıra, O’nun resimlerindeki “içerik olarak kararlı”  “biçimsel olarak yenilikçi” tavrı ile çeşitli arayış ve uygulamalarının bir sentez olarak nasıl bütünleştiğinin gözlemlenmesi boyutuyla da dikkati çekiyor.

Share Button

Yorumlar kapatıldı.