Serkan Azeri: Metropol Algısının Çağdaş Soyut İfadeleri

Share Button
Esra Bilo

Metropol yaşamının hareketli ve eğlenceli mekânlarının yarattığı ışıltılı görsellik ve etkileşim, içinde yaşayan bireyler için hep bir ilgi ve çekim kaynağı oluşturmuştur. Günümüzdeyse yakın geçmişte bilimde ve teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı oluşan değişimler zaman süreçlerini kısaltmış, günlük kullanım aracı olarak sunulan çeşitliliklerle birlikte hareketli, hızlı bir akışla ilerleyen yepyeni bir yaşam anlayışı oluşmuştur. Bu kadar hızlı gelişen ve yenilenen yaşam dinamikleri içerisinde insanın da bu yenilenme sürecinin hızına kendini adapte etmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu yeni anlayışın bireydeki yansımasının en belirgin özelliği, yaşamın hızlı akışı içerisinde hızlı düşünüp aynı doğrultuda karar vererek gerçekleştirdiği problem çözme pratikliğidir.

Esra Bilo

Günümüz dünyasında hızlı yaşam dinamiklerinden beslenen ve çıkarımlarını soyut ifade biçimiyle kendi özgün çizgisinde üretime dönüştüren bir çağdaş sanatçının bu sürece bakışı nasıl olacaktır? Böyle bir iç dinamiğe sahip olan çağdaş sanatçı, doğal olarak birbirine eklenen zaman süreçlerinde metropol yaşamından edindiği izlenimleri adeta bir arşivci duyarlılığında hızlıca görsel belleğine kaydedecek, imgelere ve biçimlere dönüştürecek, sonrasında da oluşturduğu biçimleri düşünsel gücüyle tasarladığı kendi üslubundaki yaratımlarında kompoze ederek yansıtan tavrı ile öne çıkacaktır. Zamanın akışı içerisinde merkezine alacağı görüntülerden bir renk veya detay olarak yararlanacaktır.

Esra Bilo

Esra Bilo’nun resimlerini yukarıda ifade ettiğimiz bakış açısıyla ele almak bize biçim ve yorum dilinin derinliğini keşfetmek adına ipuçları veriyor. Esra’nın resimleri soyut ifade anlayışının kurallarıyla temelleniyor. Metropol insanının yaşantısı doğrultusundaki duygu ve izlenimleri gerek renk gerekse de biçim diliyle çağdaş boyutta yansıtıyor. Devingen ve durağan yalınlaştırılmış formların iki boyutlu yüzeye bağlı kalınarak güçlü bir kurgusal yaklaşımla bir araya getirildiği bu seri resimlerdeki renk yapılanması ve kıvrak fırça sürüşleriyle şekillenen devingen unsurlar, zamanın çok hızlı aktığı ışıltılı metropol görselliklerinden beslenen insana dair yaşama sevincinin soyut ifadeleri olarak anlam buluyor.

Esra Bilo
Share Button

Yorumlar kapatıldı.