KES YAPIŞTIR (KOLAJ) ÖNSÖZ

Share Button

“Bütün Mısırlıların bildiği gibi, Abtu ile Anet, güneş tanrısının gemisinin pruvasının önünde tehlikeleri kollayarak yüzen, birbirinin eşi ve kutsal, gerçek büyüklükte iki balıktı. Rotaları sınır tanımazdı; tekne gündüzleri gökyüzünde doğudan batıya, tanyerinde alacakaranlığa yelken açar, geceleri ters yönde, yer altına doğru yer alırdı.”

Borges’in Düşsel Varlıklar Kitabı’nda yer alan bu anlatı, insan zihninin ve ruhunun sınırsızlığına

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Talat Parman: Bir Düş Uğraşı Olarak Kesyapıştır

Share Button

Giriş

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’a göre düşler bilinçdışına götüren zafer yoludur. Düşleri çözümlemek ruhsallığın işleyişini anlamak açısından çok değerli bilgiler ortaya koyar. Dahası düşlerin ruhsallığın en önemli yaratıcı ürünlerinden biri olduğu da unutulmamalıdır. Düş bir yaratım ürünü olarak ele alındığında onun oluşumunu sağlayan düzeneklerin bir yaratıcı uygulama olan kesyapıştır’a[1] benzerliği

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Nilgün Yüksel: Gerçeğin İfşası: Kolaj

Share Button

Baudelaire, “Romantizm sanatçının hissetme biçiminde yatar”[1], dediğinde aslında yeni bir sanatçıyı tanımlıyordu. Tutkularını serbest bırakmış, kendini bağımsızlaştırmaya başlamış, aç bir şekilde koşarak moderne ilerleyen sanatçıyı. Baudelaire’in bu saptamasının üzerinden bir yüzyıl bile geçmeden yaratının hissetme, düşünme, devinme biçiminde yattığını imgelerle dünyaya gösteren bir sanatçı modeli ortaya çıktı. Gün

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Eda Çığırlı: Özü İnsan Ruhu Olan Kolajlar

Share Button

Sahiplenilmesi zor olan yaşanmışlıkların bedende büyük bir karşılığı var. Bazen boğulurken bulursun kendini ve tam o anlarda kes, düzenle, yapıştır tekniği duygusal aktarımın doğru yöntemi olur. Kurtarıcıdır aslında birbirinden bağımsız gazete, kâğıt, kitap, dergi, fotoğraf gibi kestiğin materyaller. Bağımsız karakterlerin, bir dönem yazılmış olan yazıların yeniden düzenlenmesidir. Gerekli yerlerde eklemleyerek yaptığın kompozisyona, boya ve kendi

DEVAMINI OKUYUN
Share Button