VECDİ UZUN, ÇEMBER, DAİRE VE KÜRE FELSEFESİNİN RESİM SANATINA YANSIMASI

Share Button

Geometrik şekillerin resim sanatına etkisini açıklayabilmek için öncelikle konuyla ilgili terimleri ortaya koyarak daire, çember ve kürenin semboller aracılığıyla sanatta kullanımı ve sanat alımlayıcısındaki etkisi ve estetik yansımasını açıklamayı hedeflemekteyim.

A.GEOMETRİK ŞEKİLLER:

Geometrik şekiller; düz ve eğri çizgilerle oluşturulan kapalı (belirli bir alanı ve çevresi olan) şekillerdir. Bunların özel adları vardır. Dört temel geometrik şekil vardır:

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

VECDİ UZUN: KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ’NİN ATASI BULUNDU MU?

Share Button
Osman Hamdi Bey, Kamplumbağa Terbiyecisi 1. Versiyon, 222 x 122 cm. T.ü.y.b. 1906, Suna – İnan Kıraç Vakfı Kol.

Sanat Tarihi;  sanat yapmak ve sanat üzerine konuşmak isteyenlerin en önemli yardımcısıdır.   Bunun için de sadece mevcut olan bilgilerle yetinmeyip, yeni bilgilere ulaşmak için önce mevcuttan şüphe duymak ve yeni bilgiye ulaşma için de sistematik ve belgeli araştırma yapmak gerekir.

Kaplumbağa Terbiyecisi 1. Tablosunun Künyesi

Ressam: Osman Hamdi Bey

Eserin Yapılış Tarihi: 1906

Boyutları: 222 x 120 cm.

Tür: Tuval üstüne yağlıboya

Akım: Oryantalizm

Bulunduğu

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

VECDİ UZUN, SANAT YENİ DÜNYALAR YARATMADIR

Share Button

Bir ressamın  ressam olarak sadece resmin öğelerini uygulama, malzeme ve teknik kullanımıyla başarılı olması  mümkündür.  Bunlar işin  zanaat tarafı ve  bir ressamda olması gereken zorunluluklardır.  Hedef sanat ise iş değişir. Renk, çizgi, leke, espas, gölge vb.  unsurları çok iyi kullandığı için dünyanın en önemli sanatçısı olmuş bir kişi  yoktur.  Bir sanatçı bu özelliklerinin birkaçı veya birisiyle ön plana

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Vecdi Uzun: Gerekçesiz Beğenmenin Yansıması

Share Button

Yeterli olmayan sanatsever donanımı; sanat eseri niteliği tartışmalı ve duygusal pornografi içeren çalışmalar karşısında manipülasyona açık hale gelmiş sanatseverin kültürel zehirlenmesine ve bir çeşit psikolojik fenomen (x)  olan  Stendhal Sendromu (y) tuzağına düşmesine zemin hazırlar. Bunun sonucunda sanatsever başlangıçtaki saf ve temiz beğeni yaklaşımından uzaklaşıp,  o çalışmaya bir çeşit şaheser muamelesi yaparak gerekçelendirmemiş

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Vecdi Uzun, Murat Oğuz’la Sanatı Üzerine

Share Button

 “Sanat tecrübe edilen bir duygu ve düşüncenin çizgi, renk, hareket, ses veya kelimelerle, sanatsal ögeler aracılığıyla bir başka insana hissettirme eylemidir.”

Vecdi Uzun: Gogol’un

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Vecdi Uzun: Chaled Res’in sanatında kaligrafiler

Share Button
Chaled Res

Vecdi Uzun: Avrupa, Körfez ve Ortadoğu ülkelerinde önemli sanat etkinliklerinde bulunmanız, uzun süredir Türkiye’de yaşamanız, bir Türk ile evli olmanız ve iki sergi de yapmanıza rağmen Türk Sanatseverlerin sizi yeterince tanımadığınızı düşünmekteyim. Sanatseverlerin sizi yeterince tanıması sağlamak için yaşam ve sanat süreçlerinizi anlatır mısınız?

Chaled Res: 1965 Suriye doğumlu ve Alman vatandaşıyım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi

DEVAMINI OKUYUN
Share Button