Özgen Yıldırım: Sanat Rastlantısı Rastlantının Sanatı

Share Button

Sosyolog&Sanat Yazarı

ozgenyil@gmail.com

Olasılıklar insan varlığının bilinç düzeyinde meydana gelen tıkanıklığı aşma ve kendine yeni bir yol tahsis etmede vazgeçilmezdir. Bilinç kendisine eşlik eden kalıp yargıların artık işlevselliğini yitirdiği noktada, karar verme- tercih etme eylemleriyle olasılıklar içinden bilinçli seçimler gerçekleştirir. Bu bilinçli seçimler çoğu zaman fiziksel dünyanın algılanması ve yorumlanmasıyla insan varlığına özgü

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Özgen Yıldırım: Anıt Ormanı: Hakan Kırdar Sergisi

Share Button

Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

 İçine doğduğun dil, yetiştiğin coğrafya ve kültür, her biri seni sarmalayarak edindiğin kimliğin birer parçasını oluşturur. Önce çevrenle kurduğun karşılıklı bağ sonrasında kendine yönelmenle birlikte kimlik algısının da gelişmesiyle, ait olma ve güvende olma duygusunu pekiştirir. Bireysel kimlik kazanma,toplumsal süreçte Durkheim’ın kolektif bilinç olarak nitelendirdiği durumda ortak inanç ve değerler ile duyguları kapsamaktadır.  Modern anlayışın

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Özgen Yıldırım: Çevreyi Paketleyen Avangard Çift Christo and Jeanne-Claude Sergisi

Share Button

Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Christo ve Jeanne-Claude, çevreye yapmış oldukları sanatsal müdahalelerle oldukça ses getiren yerleştirmelere imza attılar. Onların yerleştirmelerini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, devasa boyutlardaki çevresel nesnelere olan ilgiden kaynaklanır. Bu devasa nesnelere birer örnek vermek gerekirse, bir parlamento binası ya da bir köprü tam da onların sanat nesnelerini oluşturabilecek formlardır. Paris’te Pont Neuf Köprüsü’nün kemerlerinin altın rengi

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Özgen Yıldırım: Sanat Yapıtları Üzerinden Gerçekliğin Şizofrenik Bir Okuması (Alpin Arda Bağcık Sergisi Üzerine)

Share Button
 
 
Sosyolog& Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

19. yy’da yöntem tartışmalarına güçlü bir yön çizen doğa bilimlerinin zaferi, insan bilimlerin her alanına da nüfuz ederek kendine sağlam bir yer edindi. Yöntemin gücü profesyonellerce daima vurgulanırken, özne ve nesne arasındaki keskin ayrımlar, kutsal bir metne bağlılık esasında, daima savunulan ve uygulanan ayrımlar oldu. Aydınlanmayla birlikte dinin yerine bilimin ikamesi, yeni yasaların gerekliliğini zorunlu kıldı. Bilimsel yasalar artık evrensel ve nesnel

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Özgen Yıldırım: Realiteyle Hayaller Arasında Bir Yerde Olmak Nermin Er Sergisi Üzerine

Share Button

Sosyolog& Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Zaman ve mekân kavramları arasındaki ilişkinin en tipik çözümlemesi, insanın bilişsel süreçler yardımıyla anılarıyla kurduğu bağlantıyla yapılabilir. Anılar, bu müthiş ikili arasında bağlantıyı kurarken aynı zamanda insanın bizatihi karakterine yön vermektedir. Belleğin yitimi ise insanın içi boş bir beden yığınına dönüşmesiyle aynı sonuca varmaktadır. İnsan yaşadığı fiili hayatta anıları vasıtasıyla mekânlarla özdeşim kurar ve zamanın itkisiyle

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Özgen Yıldırım: Nesnenin Sıradanlığına Estetik Müdahaleler, Bir Şakir Gökçebağ Sergisi

Share Button

Sosyolog & Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Nesnenin yaşamla kurduğu ilişki ancak insanın onu doğrudan ya da dolaylı olarak tecrübe etmesiyle anlam kazanır. Aksi durumda onlar yalnızca uzamda yerini almış anlamsız şey’ler olarak varoluşunu sürdürür…

Şey’ler insan zihninde yorumlandığı ve anlamlandırıldığı ölçüde insanın yaratma çabasıyla bir forma kavuşur. Bu özel pratik, nesne odaklı hacimsel bir varlık gösterebildiği gibi nesnenin dışında kavramsal

DEVAMINI OKUYUN
Share Button