Ekrem Kahraman: Çağdaş İçin Bir Yol Haritası: İlahi Komedya III

Share Button

YERALTINDAN YERYÜZÜ CEHENNEMİNE: GÜNCEL KÜRESEL LUCİFERLER

İlahi Komedya hakkındaki bir yazıya neden daha baştan Gılgamış Destanı ve onun ana yurdu Ortadoğu ile kadim Mezopotamya topraklarda doğmuş dinsel insani inanışlarla, o inanışların, kültürlerin, günümüzdeki siyasi türevleri, istismara açık duran saptırılmış değerleri ve güncel Cehennem kargaşalarıyla başladığım ve bu anlatılara neden bu kadar yer ayırmış olmam sanırım

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Ekrem Kahraman: Çağdaş İçin Bir Yol Haritası: İlahi Komedya II

Share Button
  1. YÜZYIL APOCALYPSE’LERİ: YERYÜZÜ CEHENNEMLERİ

Bilindiği üzere Armageddon dini kaynaklarda “dünyanın sonu geldiğinde” bir biçimde kesinlikle gerçekleşeceğine inanılan ve bin yıl süreceği öne sürülen Apocalypse (Büyük Kıyamet) savaşının adı. Bu, önlenemez savaşta ya Şeytanlar ve Cinler Tanrıları cezalandıracaklar ya da Tanrılar Şeytanları ve Cinleri? İnsanlar mı? Onlar da bu tıpkı Nuh Tufanı’nda olduğu gibi bu büyük savaşla cezalandırılarak yok edilecek asıl taraf.

Tarihte Şeytanlar ve Cinler

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Ekrem Kahraman: Çağdaş İçin Bir Yol Haritası: İlahi Komedya I

Share Button

Ama koyuydu karanlık, hiç ışık yoktu.”

Bu ilk mısra/cümle, günümüzden yaklaşık beş bin, Homeros’un İlyada‘sından bin beş yüz, Dante’nin İlahi Komedya‘sından dört bin küsur yıl önce -farklı zaman dilimlerinde- çamur tabletler üzerine kazınarak çivi yazıya geçirilip pişirilerek korunmuş ve dünyanın en eski metni olarak kabul edilen Gılgamış Destanı‘nın dokuzuncu tabletinden.

Arkasından da “önünde ardında göremiyordu

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Ekrem Kahraman: Batı Sanatının Kültürel Hezeyanları

Share Button

Marcel Duchamp – Yves Klein – Piero Manzoni – Tracey Emin

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp elbette bir Fransız vatandaşı ama aslında tam bir “Amerikan” sanatçısı. Birinci Dünya Savaşı sırasında sözüm ona kızıp terk ettiği vatanı Fransa ise bir tür onun taşına toprağına havasına tutkun olduğu taşradaki eskimiş köyü. Aynı köyünü, obasını eski kafalı bulup da artık orada yaşanmaz düşüncesine kapılmıştı. Bu yüzden de kendini ancak Amerika’da var edebileceğine inandı ve oraya gitti. Oysa onun gittiği

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Ekrem Kahraman: Solun ve Çağdaş Entelektüelin Tarihi Sınavı

Share Button

İki ünlü solcu Fransız entelektüel ve yazar Jean-Paul Sartre ile Albert Camus arasında yaşanan dillere destan yakın dostluk, mücadele arkadaşlığı ile siyasi inançları, tutumları ve kavgaları nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından yollarının ayrılmasının gerçek öyküsü sadece Türkiye’de değil -Fransa ve Avrupa da dahil- tüm dünyada da pek bilinmez.

Hatta -taraflar da dahil- yaşananları yakından bilenlerin sonradan yazıp anlattıkları bile

DEVAMINI OKUYUN
Share Button