Serkan Azeri: Barış Cihanoğlu’nun Güçlü Söylemleri Üzerinden Resimsel Analizi

Share Button

 

"Ayna Benlik / Looking Glass Self" 165 x 135 cm oil on canvas 2016 ( private collection)

“Ayna Benlik / Looking Glass Self” 165 x 135 cm. / Oil on canvas 2016 (private collection)

Bir sanatçı için üretkenlik ne denli önemliyse, hayat görüşünü de eserlerine yansıtabilmesi o denli önemlidir. Sanatçının bir yaşam örneği olarak bunu ortaya koyması ve devam ettirebilmesi, bu anlayışı günümüz sistemi içerisinde koruyabilmesi, olumlu gelişimi adına ileriye dönük referans alabileceğimiz en önemli kriterlerin başında gelmektedir.

"Aşk Lekesi/ Love Stain" 160 x 200 cm oil on canvas 2010 ( detail ) ( private collection)

“Aşk Lekesi / Love Stain” 160 x 200 cm. / Oil on canvas 2010 ( detail ) (private collection)

Barış Cihanoğlu’nun resimlerindeki anlamı fark edebilmek için, onun hayata bakışını ve yıllar içerisinde kararlılıkla sürdürdüğü “dik duruşunu” kavramak en doğru yaklaşım olacaktır. Resim Barış Cihanoğlu için düşüncesini ortaya koymak adına hep bir araç oldu. Klasik beğeniler ve piyasa onu hiçbir zaman ilgilendirmedi. Şartlar ne olursa olsun kulaklarını tıkadı. Sadece kendi söylemine, yapacaklarına ve resmi aracılığıyla inşa ettiği kendi yoluna odaklandı.  Yeri geldi, yaptığı resimler eleştirildi, yeri geldi açacağı sergi öncesi resimleri reddedildi. Her türlü olumsuzluğa rağmen, bu söylemin enerjisiyle şekillenen resimleri bu tıkanma süreçlerinde kendi yolunu açtılar. Onun resimleri nitelikleri ve anlamlarıyla fark edebilen gözler ve zihinler için her zaman “kendilerini’’ sundular.

 "Akis / Flow " 165 x 135 cm oil on canvas 2016

“Akis / Flow ” 165 x 135 cm. , Oil on canvas 2016

Modern Resim tarihi içerisinde yenilik yaratan ressamların başına gelen olumsuz durumları yaşadı Barış Cihanoğlu. Gücünü ve ilhamını hep bu yaşam örneklerinden aldı. Mücadelesini verdiği nitelikli resminin yakın süreçte olmasa bile“doğru zamanda” mutlaka fark edebileceğinive amacına ulaşacağını düşündü. Barış, neyi amaçladığını çok iyi biliyordu. Böyle bir duruşa sahip olmanın günümüzde karşısına çıkaracağı olumsuz durumları ve karşı mücadelenin zorunluluğunu da çok iyi biliyordu. Bu yüzden güçlü fikirleriyle, inancıyla, kendisini ileri taşıyan bir bilinç oluşturdu.

"Sır / Secret " 165 x 135 cm., oil on canvas 2016

“Sır / Secret ” 165 x 135 cm., oil on canvas 2016

Barış Cihanoğlu’nun resimleri bu toplum için genel klasik beğeniye uymaz. Birçok kişi için de, soğuk, irrite edici gelebilir.  Onun resimlerinin görselliği, resimlerdeki anlamı ve ışık tuttuğu karakter modellerini kavrayamayanlar tarafından doğru algılanamayabilir. Onun resimsel imgeleri bir anlamda insanların “kendi gerçeklikleriyle yüzleşmek istemeyişlerinin” tuvale yansımış halidir. Barış’ın tuvalleri karşılarına geçip izleyen insanlar için bir “ayna” olur. İçte saklanan, dile getirilemeyen çarpık eğilimleri, psikolojik sorunları gerek mizahi gerekse de irrite edici bir enerjiyle vurur yüzlere…

''Araf, Purgatory'' 130 x 100 cm oil on canvas 2016

“Araf / Prugatory ” 130 x 100 cm., oil on canvas 2016 (private collection)

Barış Cihanoğlu’nun daha önce açtığı bir sergisinin ismi ‘’Kendini bul’’ dur, bu sergide kullandığı başlık bile bu yüzleşme ve arayışa gönderme yapmaktadır. Bir insan için en zor olan yüzleşme kendi gerçek iç kimliği ile olan yüzleşmesidir. Kendi içinde var olanı, hatta çoğu zaman kendisine karşı bile açıklayamayıp gizlediği eğilimlerini, zayıflıklarını pervasızca izleyiciye yansıttığı için elbette ilk bakışta hoşa gitmeyecektir bu ayna tutuş.  Bu resimler anlam resmidir. İmge resmidir. Anlam derinliği yaşam modelleri üzerinden biçimlenir görsellikte. Karakterler üzerinden okunan bozulmuş sistemin eleştirisi vardır.  Bu resimler aynı zamanda birbirinin tekrarı olan resimler değildir. Her dönem yeniliğe açık, takip eden için merak uyandıran güçlü bir söylemin görsel dilini yansıtan yaratımlardır.

"Yeme arzusu / The Desire to Eat" 100 x 70 cm oil on canvas 2009 ( private collection)

“Yeme arzusu / The Desire to Eat” 100 x 70 cm., oil on canvas 2009 (private collection)

Barış Cihanoğlu’nun 20 Ocakta Gallery İlayda’da açtığı kişisel sergisi “Ortak alan” da, bu kararlı yolculuğun son ürünleri görülmekte, sergi 26 Şubata kadar görülebilir…

Share Button

Yorumlar kapatıldı.