Serkan Azeri: Murat İrtem’in Perspektifinden Bugünün Kentleri

Share Button

Çağımızın sürekli ilerlemeye ve gelişmeye yönelik yapısının kent görünümü üzerindeki olumsuz etkileri ve bu yapılanma karşısında doğadan giderek uzaklaşan insanın öz değerlerinden ayrılmasından kaynaklanan doğal bellek kaybı kavramları üzerine düşünen ve üreten bir sanatçı Murat İrtem…

O,  günümüzün kentlerinin görüntülerini kendine özgü lekesel soyutlama diliyle resmediyor. Gelişen kent kavramının görselliği ile doğru orantılı bir biçimde

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Serkan Azeri: Gerçek Yaşam Sahnesinde Kurgulanmış Sembolist Bir Gösteri

Share Button

Bugünün dünyasında, zaman ilerledikçe insanlar arasındaki ilişkilerin beklenti ve amaçlar doğrultusunda giderek gerçek anlamını kaybetmeye başlayıp sıradanlaştığı, iletişim problemlerinin ise günden güne attığı görülmektedir. Durum böyle olunca psikolojik olarak kendini tüm doğallığı ve gerçekliği ile ifade edemeyen birey, çoğu zaman toplumsal ilişkiler içerisinde yapmacık tavırlar içerisine girebilir. Bir savunma mekanizması gibi oluşturduğu bu yapay

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Serkan Azeri: Halim Çeliker’in Resimleri Üzerine

Share Button

Araştırma, analiz, kurgu ve bunların sonucunda ifade biçimi olarak sürekli gelişen ve değişen figür odaklı bir eğilim, Halim Çeliker resminin uzun soluklu serüveni içerisinde en temel özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Farklı süreçlerde ürettiği seri çalışmalarını incelediğimizde,bu özelliklerin gelişiminde etkili olan uygulamalarının ve arayışlarının belirleyici olarak daima ön planda olduğunu görüyoruz.

Halim Çeliker, resimlerindemekan içerisinde

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Serkan Azeri: Bahattin Bilgin’in Soyut Resim Dilinin Düşünsel Temeli Üzerine

Share Button

Bir ressamın içinde yaşadığı zaman sürecindeki tecrübeleri sonucunda şekillenen hayat görüşü, ürettiği resimlerinde geliştirdiği biçimsel dilinde veya o dilin temelini oluşturan düşünce boyutunda kendini gösterir.

Soyut resim, modern resmin gelişiminde, görünen dünyadan tamamen kopuşu ifade eden bir üslup olarak yepyeni bir çığır açmıştır. Doğadan bağlarını tamamen koparması özelliğiyle “sanatçının bakış açısıyla yarattığı yeni bir dünyadır”.

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Serkan Azeri: Tolga Boztoprak’ın Resimleri Üzerinden Kente ve İnsana Bakış

Share Button

Tolga Boztoprak, hayat içinde akıp giden zamansal süreçlerde, insan gerçekliğinin ve insana dair yaşam modellerinin izini süren bir ressam olarak karşımıza çıkıyor. Figür merkezli biçimlenen resimleri, insan üzerinden yapılacak farklı okumalara açık çalışmalar olarak değerlendirilmelidir.

Tolga, şehir hayatının hareketli yapısı içerisinden yakaladığı görüntüleri, hayatın kendisinin sahne olarak şekillendiği, insanın ise bu oyunun baş aktörü olarak ön

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Serkan Azeri: Neriman Şairoğlu’nun Resimleri Üzerine

Share Button

  

Neriman Şairoğlu’nun zaman içinde ürettiği resimlere şöyle bir baktığımızda, adım adım kendini yenileyen ve aşma eğilimi içinde olan bir ressam duruşu ile karşı karşıya olduğumuzu fark ediyoruz.  İpuçlarını geçmiş süreçte yaptığı resimlerinde gözlemlediğimiz biçimsel oluşumları, farklı tekniklerden yararlanışının ve anlatım biçimi olarak şimdiki resimlerinde kendi çizgisinde olgun bir seviyeye gelmiş arayışlarının bir sonucu olarak görülüyor.Günümüz

DEVAMINI OKUYUN
Share Button