VECDİ UZUN, ÇEMBER, DAİRE VE KÜRE FELSEFESİNİN RESİM SANATINA YANSIMASI

Share Button

Geometrik şekillerin resim sanatına etkisini açıklayabilmek için öncelikle konuyla ilgili terimleri ortaya koyarak daire, çember ve kürenin semboller aracılığıyla sanatta kullanımı ve sanat alımlayıcısındaki etkisi ve estetik yansımasını açıklamayı hedeflemekteyim.

A.GEOMETRİK ŞEKİLLER:

Geometrik şekiller; düz ve eğri çizgilerle oluşturulan kapalı (belirli bir alanı ve çevresi olan) şekillerdir. Bunların özel adları vardır. Dört temel geometrik şekil vardır:

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

VECDİ UZUN, SANAT YENİ DÜNYALAR YARATMADIR

Share Button

Bir ressamın  ressam olarak sadece resmin öğelerini uygulama, malzeme ve teknik kullanımıyla başarılı olması  mümkündür.  Bunlar işin  zanaat tarafı ve  bir ressamda olması gereken zorunluluklardır.  Hedef sanat ise iş değişir. Renk, çizgi, leke, espas, gölge vb.  unsurları çok iyi kullandığı için dünyanın en önemli sanatçısı olmuş bir kişi  yoktur.  Bir sanatçı bu özelliklerinin birkaçı veya birisiyle ön plana

DEVAMINI OKUYUN
Share Button