Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katkı Sunan Üniversiteler Ödülü

Share Button
dünyakadın
Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (KOÇ-KAM) ve Dünya Gazetesi işbirliği ile üniversitelerde cinsiyetçi kalıplarla mücadelede öne çıkan çalışmalara yönelik bir ödül programı oluşturulmuştur. Dünya Gazetesi Kadın Girişimciler Ödülleri kapsamında alt bir kategori olarak düzenlenen bu ödül, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm üniversitelerin (devlet ve vakıf üniversiteleri) toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına odaklanan merkezlerine, bölüm ya da anabilim dallarına, platformlarına, işbirliklerine, öğrenci kulüpleri ya da gruplarına ve uygulama projelerine açıktır. Ödül programının hedefi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın her türüne karşı bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi önceliklendirerek toplumsal etki yaratmayı hedefleyen üniversite düzeyindeki farklı çalışmaları öne çıkarmaktır. Söz konusu çalışmalar, son üç yılda tamamlanmış ya da süregelen programları, uygulamaları ve etkinlikleri kapsamak üzere geniş biçimde anlaşılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız. Başvuru için tıklayınız. DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü

Share Button
diclekogac

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2009 yılında aramızdan ayrılan meslektaşımız, arkadaşımız, sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle SU Gender tarafından verilen bir makale ödülüdür.

2010 yılından bu yana verilen ödülün amacı, Türkiye üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir. Ödül, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

İnsansız / Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması

Share Button
DjbyLZpX4AAWFrs

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan ROBOİK 2018 Yarışmaları kapsamında; “İnsansız / Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması” gerçekleştirilecektir. İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması, tam otonom (kendi başına karar alabilen ve hedefe doğru ilerleyerek görev icra etme kabiliyetine sahip) kara araçlarının kavramsal ve prototip tasarımını hedefleyen yarışmadır.

İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA)

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Fotoğraf Yarışması

Share Button
oranyarış

Geçmişten günümüze insanoğlunun güzellikleri bulmasında yola çıkış noktası her zaman keşif dürtüsü olmuştur. Bu keşif ruhu ile Orta Anadolu’nun güzelliklerinin fotoğraflanması ve Dünya’ya duyurulması amaçlanmıştır.

Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan Orta Anadolu’nun tarihi, coğrafi, kültürel güzelliklerinin ortaya konulması hedeflenen bu yarışmada elde edilecek fotoğraflar ile bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekilmesi yarışmanın yola çıkış

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Kamu Binaları Tasarım Yarışması için Başvurun

Share Button
Share Button

Go Kısa Film, Öykü ve Fotoğraf Yarışması

Share Button
güzel-ordu

2016 yılında kurulan Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik ve kültür-sanat alanlarında sürdürüyor. Derneğin bu yıl düzenleyeyeceği yarışmaların tamamı “çocuk hakları” alanındaki başvuruları alacak.

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği;

  • Kısa Film
  • Fotoğraf
  • Öykü

alanlarında 3 yarışmayı başvuruya açtı ve 2 Eylül 2018 tarihine kadar yapılan değerlendirmeye alınacak.

Yarışma şartnameleri, jüri bilgileri ve başvuru formalarına ulaşmak için 

DEVAMINI OKUYUN
Share Button