Belgin Balanoğlu Alagöz: Toplumsal Gelişim ve Sanat

Share Button

Bölüm 6

OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE UZANAN SİYASAL VE SANATSAL GELİŞMELER

Osmanlı döneminde yaşanan siyasal, sosyal, kültürel oluşumların modernleşme hareketlerini durduran/geliştiren yapısına bir göz atalım:

Osmanlı İmparatorluğunda gözlenen en önemli belirleme, özellikle bazı dönemlerde keyfilikle ve bilimsellikten uzak bir yönetim biçimidir.

Oysaki 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş olan, devlet kurmakta, hâkimiyette başarılı olmuş Türklerin

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Belgin Balanoğlu Alagöz, Toplumsal Gelişim Ve Sanat 5

Share Button

Modern Çağa ait gelişmeler ve sanat anlayışı olan Teknoloji Çağı ve Aydınlanma felsefesinin toplumları etkilemesi ve kabul görmesi bir hayli zaman almıştır. Alışılmış sanat ve eski eserlerin estetiği, somut görüntülerde direnme, eskiye bağlılık, gelenekselcilik, yeniliği kabul etmeyen insanlarca korunmaya çalışılmıştır.

Modern Sanata sıcak bakmayan ülkeler; Hitler Almanyası, Sovyet Rusya ve bu ülkelerin denetimde tuttuğu Doğu Bloku ülkelerdir. Buralarda

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Belgin Balanoğlu Alagöz, Toplumsal Gelişim ve Sanat 4

Share Button

16, 17 ve 18. yüzyıllarda Batı’nın sanatsal gelişimiyle birlikte Osmanlı’dan başlayan sanatsal gelişimimizi aynı paralellikte sunmaya çalışıyorum. Bu yazı dizisinin; sanatta çağdaşlaşmaya giden sürecini eş zamanlı bir dizgede aktarırken, sanat tarihine ilişkin karşılaştırmalı bilgilerde varmak istediğim sonuç şudur: Türk ve Batı Sanatının gelişiminde, Türk Sanatının 1950’li yıllardan sonra hızlı ve üretken yapısı ile Batı’yı yakalayıp, Amerika

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Belgin Balanoğlu Alagöz, Toplumsal Gelişim Ve Sanat 3

Share Button

16. yy.’ın en ünlü el yazmaları Nakkaş Osman Atölyesinde basılmıştır. III. Murat Surnamesi, Hünername Minyatürleri ile tanınmışlardır. Bu eserlerdeki temalar, güncel, kronikçi (1) ve gerçekçi bir anlayışla ele alınmıştır. Nakkaş Osman’ın diğer eserleri: sanata ve tarihe çok düşkün olan III. Murat (1574-1595) emriyle hazırlanmış olan Şemailname-i Al-i Osman yazmasında ilk Osmanlı padişahının portreleri sıralanmıştır. Bu eser (1579), Osmanlı padişahlarının

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Belgin Balanoğlu Alagöz, Toplumsal Gelişim ve Sanat 2

Share Button

Türk Kültürü ve sanatın gelişim sürecini Türklerin Anadolu’ya yerleşme sürecinden başlayarak inceleyecek olursak  Batı’da Endüstri Çağına gelene kadar yaşanan sürece paralel olarak Türkiye’deki gelişim nasıl oldu?

Bu duruma tarihsel dönem içinde göz atacak olursak Türkiye’nin Osmanlı Döneminde de Batı hareketlerini izlemeye çalıştığını görürüz. Daha önceki çağlardan edinilen bilgilerden söz etmek gerekirse Türklerin XII. yy’da

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Belgin Balanoğlu Alagöz ,Toplumsal Gelişim ve Sanat 1

Share Button

Tüm dünya toplumları XX. yy.’ın ilk yarısında Endüstri Çağı gelişim süreci içine girmiştir. Türkiye’nin ise çağdaş yeniliklere açılma başlangıcı Osmanlı saltanatının yıkılıp, Atatürk’ün Cumhuriyet ve Laik Devlet anlayışını kurması ile devamlılık kazanmıştır. 

Devamlılıkta vurgulamak istediğim Osmanlı’da bazı padişahların batılılaşma hareketleri içinde (Fatih Sultan Mehmet gibi) bulunması ve ancak bağnaz çevrelerin girişimleri

DEVAMINI OKUYUN
Share Button