• Translate

Özgen Yıldırım: Sanat Rastlantısı Rastlantının Sanatı

Share Button
seydi-murat-koc_kazaya-kalanlar_9-parca_karisik-teknik_2015

Sosyolog&Sanat Yazarı

ozgenyil@gmail.com

Olasılıklar insan varlığının bilinç düzeyinde meydana gelen tıkanıklığı aşma ve kendine yeni bir yol tahsis etmede vazgeçilmezdir. Bilinç kendisine eşlik eden kalıp yargıların artık işlevselliğini yitirdiği noktada, karar verme- tercih etme eylemleriyle olasılıklar içinden bilinçli seçimler gerçekleştirir. Bu bilinçli seçimler çoğu zaman fiziksel dünyanın algılanması ve yorumlanmasıyla insan varlığına özgü

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Anıt Ormanı: Hakan Kırdar Sergisi

Share Button
1. Hakan Kırdar_Nazar_Ø 90 x 30 cm_Keçe_ 2015

Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

 İçine doğduğun dil, yetiştiğin coğrafya ve kültür, her biri seni sarmalayarak edindiğin kimliğin birer parçasını oluşturur. Önce çevrenle kurduğun karşılıklı bağ sonrasında kendine yönelmenle birlikte kimlik algısının da gelişmesiyle, ait olma ve güvende olma duygusunu pekiştirir. Bireysel kimlik kazanma,toplumsal süreçte Durkheim’ın kolektif bilinç olarak nitelendirdiği durumda ortak inanç ve değerler ile duyguları kapsamaktadır.  Modern anlayışın

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Çevreyi Paketleyen Avangard Çift Christo and Jeanne-Claude Sergisi

Share Button
Christo and Jeanne Claude_Iron Curtain_Wall Of Oil Barrels_Rue Visconti_Paris_ 1962

Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Christo ve Jeanne-Claude, çevreye yapmış oldukları sanatsal müdahalelerle oldukça ses getiren yerleştirmelere imza attılar. Onların yerleştirmelerini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, devasa boyutlardaki çevresel nesnelere olan ilgiden kaynaklanır. Bu devasa nesnelere birer örnek vermek gerekirse, bir parlamento binası ya da bir köprü tam da onların sanat nesnelerini oluşturabilecek formlardır. Paris’te Pont Neuf Köprüsü’nün kemerlerinin altın rengi

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Sanat Yapıtları Üzerinden Gerçekliğin Şizofrenik Bir Okuması (Alpin Arda Bağcık Sergisi Üzerine)

Share Button
Alpin Arda Bağcık_Flupentixol_2015_Tuval Üzerine Yağlıboya
 
 
Sosyolog& Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

19. yy’da yöntem tartışmalarına güçlü bir yön çizen doğa bilimlerinin zaferi, insan bilimlerin her alanına da nüfuz ederek kendine sağlam bir yer edindi. Yöntemin gücü profesyonellerce daima vurgulanırken, özne ve nesne arasındaki keskin ayrımlar, kutsal bir metne bağlılık esasında, daima savunulan ve uygulanan ayrımlar oldu. Aydınlanmayla birlikte dinin yerine bilimin ikamesi, yeni yasaların gerekliliğini zorunlu kıldı. Bilimsel yasalar artık evrensel ve nesnel

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Realiteyle Hayaller Arasında Bir Yerde Olmak Nermin Er Sergisi Üzerine

Share Button
3.

Sosyolog& Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Zaman ve mekân kavramları arasındaki ilişkinin en tipik çözümlemesi, insanın bilişsel süreçler yardımıyla anılarıyla kurduğu bağlantıyla yapılabilir. Anılar, bu müthiş ikili arasında bağlantıyı kurarken aynı zamanda insanın bizatihi karakterine yön vermektedir. Belleğin yitimi ise insanın içi boş bir beden yığınına dönüşmesiyle aynı sonuca varmaktadır. İnsan yaşadığı fiili hayatta anıları vasıtasıyla mekânlarla özdeşim kurar ve zamanın itkisiyle

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Nesnenin Sıradanlığına Estetik Müdahaleler, Bir Şakir Gökçebağ Sergisi

Share Button
Şakir Gökçebağ_Evren, Yerleştirme, Karışık Gereç, 2014

Sosyolog & Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Nesnenin yaşamla kurduğu ilişki ancak insanın onu doğrudan ya da dolaylı olarak tecrübe etmesiyle anlam kazanır. Aksi durumda onlar yalnızca uzamda yerini almış anlamsız şey’ler olarak varoluşunu sürdürür…

Şey’ler insan zihninde yorumlandığı ve anlamlandırıldığı ölçüde insanın yaratma çabasıyla bir forma kavuşur. Bu özel pratik, nesne odaklı hacimsel bir varlık gösterebildiği gibi nesnenin dışında kavramsal

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Orta Doğu Çağdaş Sanatında Arkeolojik Bir Yolculuk, Akram Zaatari Sergisi

Share Button
Bir ba-ka çerçeve, Akram Zaatari, Video Enstalasyon, 1998-2013
Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Arkeoloji yalnızca toprağın altındaki saklı olanı bulmayı ve onu benzerlerinin yanına müzeye yerleştirmeyi değil, aynı zamanda, tarihsel kaydının tutularak insanlık tarihinin en gerisine, arke’sine yapılan bir yolculuğu da temsil eder…

İnsanlık tarihinde geriye, en geriye doğru yapılan her bir yolculuk elbette, yaşadığımız coğrafyaların, toplumların, kültürlerin dahası insanlığın varoluşuna bir açıklama getirmek, onu zaman perspektifinde konumlandırmak

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: İsmail Saray’ın Sanat Yapıtlarından Bir Ülkenin Sosyo-Politik Geçmişini Okumak İngiltere’den Sevgilerle

Share Button
6. İsmail Saray_Savunma  (Defense)_Yerleştirme_1988

                                                                                                                                                            Özgen Yıldırım

Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Günü anlama becerimiz ancak geçmişi bilme kapasitemizde yatar. Bu bilme, yalnızca resmi tarihin verileri dahilinde değil, aynı zamanda öznel ilişki ve deneyimlerin birikimiyle anlam kazanır…

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Kavramsalı Aşmak, Ölüme Yakın Deneyimlere Yelken Açmak Susan Hiller’ın Sanat Yapıtları Üzerine

Share Button
Channels _Susan Hiller_   Multi-Kanal Video Enstalasyon_106 televizyon_9 medya oynatıcısı_7 DVD player_2011_Detay

Özgen Yıldırım
Sosyolog & Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Sanat yapıtında düşünceyi aşmak yalnızca duygulara dokunmak anlamında değil, kavramları aşmak ve onu, varolanın ötesine taşıyarak adeta uzamda farklı bir boyuta taşımakla ilişkilidir. Kavramsal olanı, irrasyonaliteye kaydırmak, işte tam da bu boyut değiştirmenin uzamsal zeminine ulaşmaktır. İzleyici yapıtla karşılaştığında kendi gerçekliğinin, zamanının ve mekânının dışına

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Burhan Kum’un Misilleme Sergisi: Modern Zamanlarda Yeni Osmanlıcılık

Share Button
Burhan Kum,  Misilleme-Muhafazakarla-ma-Marjinalle-me-Toplama, 2013, 40x40, Tuval üzerine led ---k ve ya-l-boya

Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Misillemenin şiddeti, maruz kalanın gücüyle doğru orantılı gider. Maruz kalanın öncelikle aciz algılanması onun, reelde kuvvetsiz olmasından ileri gelmez…

Güç, her daim bir otorite kavramı ya da otorite figürü etrafında şekillenir ve en önemlisi de algılanır. Algı burada ‘bilme’nin yerine geçerek, anlamın tüm boşlukları bir noktada toplanır ve anlaşılır hâle gelir. Anlaşılır olmak, toplumun

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Vanessa Beecroft’un Performans Videosu Üzerinden Sanatta Estetiğin İrite Boyutu

Share Button
Vanessa Beecroft 8

Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Sanat; her daim estetik ile olan mükemmel, olmazsa olmaz ilişkisini, geleneğin onayını alarak sanat geleneği adı altında sürdürmektedir. Geleneğin içinde var olmanın güven vericiliğiyle,  sanatçının hareket alanı zaten verili kurallar ya da verili serbestlik alanı ile sınırlandırılmıştır. Sınırlandırılmamış olma düşüncesi ise her bir sanatçının zihninde yer edinmiş bir algıdır. Bu algı sanatçının

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Bugün Aslında Dündü, Serkan Özkaya Sergisi

Share Button
I n II_Serkan Özkaya_Plaster_  2014

Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

İnsan hayatının izleri geçmişten günümüze nasıl kazınıyorsa bir sanat yapıtının izleri de aynı şekilde kazınır…

İnsana dair olan, onun yapıp ettikleri, ürettikleri ile anlamlanır, tarihsel kontekste yerini alır ancak üretilenin yaratım boyutunda müdahil olan estetik, onun yer edinmesinin yanında değer ile olan ilişkisini de ortaya çıkarır. Ve bir sanat yapıtı söz konusu olduğunda tarihsel kontekste

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Muhafazakar Bir İklimde Güncel Sanat, Sanatçı ve Sanat Pratikleri

Share Button
Taner Ceylan, 1881 (From the Lost Painting series), 2010, Oil on canvas, 140 x 200 cm Courtesy the artist and Paul Kasmin Gallery, New York

Yaşam tarzına müdahale var mı yok mu tartışmaları altında toplumun doğrudan ideolojik statüsünü tahsis eden otorite, bu ideolojik varoluşunu muhafazakarlık olarak telaffuz ederken, bu muhafazakarlık dalgasının güncel sanat üzerinde ne denli bir etki yaptığı ya da yapacağı üzerine kafa yormanın zamanının geldiğini düşünmekteyim. Kültürel üretim mekanizmalarının önemli bir parçası, aynı zamanda da bir toplumun özgürlüğünün ifadesinde mihenk taşını

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Özgen Yıldırım: Ali Miharbi’nin Sanat Yapıtları Üzerinden Uzamla İdeolojinin İmtihanı

Share Button
Ali Miharbi_Resmi Ontoloji_5 dijital baskı,çerçeveli, duvar boyası_2013

Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Dünyanın uzaysal olmayan estetik temsili yoktur artık, uzay dışında hiç bir şey gerçekleşmez. Kelimeler, yalnızca bir mekân sunarlar… “Yves Bonnefoy”

 

Ya ‘zaman’, o nerede?

Sadece lafzi anlamda ‘dil’ de mi?

 

Modern zamanların ve bu zamanların içindeki post’sal dalgalanmaların birlikte, birikimsel olarak ilerlerken üzerinde uzlaşmaya varılabilecek en önemli noktanın, vizüel ve uzaysal olanın, zamansal

DEVAMINI OKUYUN

Share Button