• Translate

Derviş Ergün: Eserin Kamusal Varlığı

Share Button
ataturk-heykeline-yapilan-saygisizlik

Toplumun ortak kimliğini temsil eden sembol ve şekillerin plastik nesne ifadesiyle, kamusal alanda yer alması, yazılı olmayan kültür tarihinde görsel bir yazılımdır. Şehrin mimari dokusuna eklenen heykel, obje, sembol, şekil veya anıt gibi eserler, sadece bulundukları meydanlara değer katmaz, aynı zamanda o kente bir ayrıcalık da katar. Paris’teki, Eyfel kulesi; “biz de çelik endüstrisinde varız” manasında, bir kutlama adına inşa edilmişti. Sembol veya plastik

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Rıza İmalatı

Share Button
2

Mistik düşüncelerin doğruluğunda, Çin, Türk, Arap, Hint medeniyetlerinde ilerleme daha çok kültür alanındadır. Üretim kültür anlayışına göre şekillenir. Modern topluma geçilmesi, devlet denilen kurumun inşası, hukuk ve ona bağlı cumhuriyetin doğuşu ve demokrasinin çalıştırılması, üst üste, alt, alta harman olmuş yüzlerce topluluğu barındıran Avrupa bölgesinde şans bulur. Sosyal dokunun karmaşıklığı ve derinliği, var olma çelişkisini tetikleyen

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Bilgi Kirliliği

Share Button
Patricia Piccinini

           

Son günlerde toplum önünde olan sanatçı ve ya diğer kişilerden, kendi kültürüne efendisinin ağzıyla konuşan küçümsemeler duyuyoruz. Doğal olarak bizde bu yanlış bir tavırdır diyeceğiz elbette. Küresel gücün kültürel özelliklerini ülkemiz için de geçerli olan dayatmaları karşısında çözülen aydınlar için; aydın kimdir? Kime aydın denir? Aydın nasıl olunur? Aydınlanma ile aydının bir ilişkisi var mıdır? Küresel güç karşısında

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Yeni Gerçekçilik

Share Button
modern popart

                                                   

Popüler olan hemen kana karışan şeker gibi enerji veren, coşturan bir tatmin duygusudur. Bu anlayışın temellendiği kavram bütünlüğüne de popülizm adı verilir. Popülizmin özelliğine bakılırsa, geleceğe dair bir kaygı, geçmişte ürettiği bir değer yoktur, her şey gün içinde olup biter, kısa ömürlüdür, ancak yeni bir eğilim hemen devreye girer. Bakteri gibi çoğalma

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Sanatın Bileşenleri

Share Button
Kow Leon Kiang, 2014

                                                       

Sanat üretimi ve tüketimi konusunda kendiliğinden biçimlenen istek ve arzunun dışarıdan, “işi bilen” tarafından kontrol altına alınıp süreci yönetmesi, sanata bağımsız bir cepheden bakan için sanatın genleriyle oynamak olarak görülür. Sanat kendisini bir sonraki zaman dilimine taşıyacak dinamiklere zaten sahiptir. Çelişkilerin bileşkesi, dışarıdan ayrıca

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Çağdaş, Modern ve Postmodern

Share Button
Yue Minjun, 2005

dervisergun@yahoo.com

Kavramlar, aklın yolunu bulduğu ya da ikna olduğu, idrak edildiğinde itibarı yüksek sihirli anlamlardır. Kavramları merdivene benzetirim, nereye çıkmak isterseniz oraya çıkarsınız ve orada kalırsınız. Çünkü yolculuğunuz bitmiştir idrak sınırınıza dayanmışsınızdır, sindirmek için aşağıya inmeniz gerekir. Hayatımızda oldukça önemli bir yer tutan kavramları ucundan da olsa incelemekte yarar var. Kavramlar belirsizliğin giderilmesini

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Postsanattan Fazlasını Beklemek

Share Button
Modernsanat

             

Örneklemeler verilirken, tarihe geri dönmenin zorunlu seçeneğine, konuya katkısı etkisiz olduğu bilinmeden sıkça başvurulur. Tarihe yönelmenin gerekçesinde, örneklerin açık seçik bitmiş oldukları gerçeğinden hareket edilir. Geçmiş zaman ve mekân boyutunda tamamlanmış bir olguyu, sadece duyumsama veya tasarıda kurulan benzeşme nedeniyle, şimdikinin bilinmeyeni üzerine inşa etmek doğru bir örneklendirme sayılmaz. Kurulan bağın örneklemeye desteğinin

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Dada Dedi Durdu

Share Button
lhooq

Tek yanlı, tarihten beslenme olasılığına karşı, dünya sanat tarihiyle kurulan ilişkinin gerekliliği, açıklanan sanat kavramlarına kuşkuyla bakmanın, zorunlu, diyalektik bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Sanat hareketlerinin kesintisiz süregelen örnekleri açısından Avrupa sanatına bakmanın kaçınılmaz olduğu da başka bir gerçektir. Öncelikle başvurulacak kaynak olarak görülmesini sağlayan; Rönesans’la keşfedilen insan merkezli gelişme ve kendini dönüştüren

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Besleme Sanat

Share Button
Martial Raysse

Sanatı besleyen gerilimlerin savaşla birlikte değiştiği ya da etkisini yitirdiği, 1950-1960 yılları; başta Avrupa ve Amerika’da hatta ülkemizde devrimci bir uyanışın başladığı, birçok devletin bağımsızlığa kavuştuğu döneme rastlar. İki kutuplu dünyanın kapitalist kanadın liderliğine oturan Amerika, Sovyet bloğuna karşı üçüncü ülkeleri etkilemeye eskisinden daha istekli daha agresifdir. Dünya pazarlarını ele geçirme arzusu ve pazar ekonomisini hayatın

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Avangardın 1982 Yaş Günü

Share Button
kiu00E7 (1)

 

Avangardın ortaya çıkıp kendini kabul ettirme başarısı, o ana kadar elde edilen sanatsal kazanımların içeriğine direkt ya da dolaylı müdahale hakkı doğurmak anlamına gelir. Varlığıyla, yeni imgelem fırsatı yaratılmasına imkân tanıması, çelişkinin derinleşmesi ve sanatsal eleştirinin bir kavram etrafında ifade bulmasına aracı olur. Fakat sanatsal süreçte ömrü kısadır. “Estetik” stil olarak yoluna devam etmesi ve “kiç” çalışmalara varan alan genişlemesiyle

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Post Modernizm’in Kökleri

Share Button
Jackson Pollok, fiziksel, 1948

   (Jackson Pollok, fiziksel, 1948)                                                                      

Savaş sonrası Amerika’da ortaya çıkan yeni sanata Amerika’nın niçin hararetle sahip çıktığı ve onu savunduğu gelişen zamanlarda daha iyi anlaşılacaktır. Daha yolun başında Soyut Ekspresyonist çalışmaları Lyotard kabul etmeyerek gelinen noktayı eklektik sanat olarak görür. “Hâkim olunamayan güce karşı aklın eskiden beri

DEVAMINI OKUYUN

Share Button

Derviş Ergün: Van Gogh Sarısı, Turan Erol Beyazı

Share Button
Turan Erol, bodrum, 1989

(Turan Erol, Bodrum, 1989)

Sanat okumaları başlığı altında topladığım sanata dair yazıları, zaman zaman okuyucularla paylaşmak istiyorum. Sanat üzerine yazılan yazılar derin anlam içeren, karmaşık ve bir o kadar da net olmasına karşın tartışmaya son noktayı koyacak ölçüde muktedir değildir. Yazılan her kuramın aklı ikna ettiği bir doğrusu vardır. Amaç bu doğrulardan haberdar olmak ve bunlar arasından bir doğru seçmek değil kuşkusuz. Sanata yol gösterme

DEVAMINI OKUYUN

Share Button