Kağıdın Ruhu – ALAN İstanbul

Share Button

1507974_552539351499983_1171324086_n

27 Çağdaş Sanatçının Kağıt İşleri

Sanatçılar:

A. Cem Şahin
Aslı Biçer
Ayşegül Sağbaş
Bahar Oganer
Berkay Tuncay
Bora Başkan
Cüneyt Aksoy
Çağlar Kırtı
Fulden Aran
Gökçe Süvari
Hüseyin Rüstemoğlu
Ilgın Seymen
İnci Furni
İpek Kurşuncu
İrfan Önürmen
Komet
Merve Şendil
Nejat Satı
Nermin Er
Ozan Oganer
Sevil Tunaboylu
Tufan Baltalar
Turgut Yüksel
Yunus Emre Erdoğan
Ramazan Bayrakoğlu
Halil Vurucuoğlu
Umit Can Goren

10 / 01 / 2014 – 01 / 03 / 2014

ALAN İstanbul

Dijital teknoloji neredeyse tüm dünyayı sanallığın içine hapsetti. Hayatlarımız geri dönülemez şekilde değişti. Gazeteler, süreli yayınlar ve hatta kütüphanelerin internet ağına aktarılması bilginin dolaşımını kolaylaştırırken diğer yandan insanın kağıt ile bin yıllardır kurduğu yakın ilişkiyi tehdit eder oldu. Dokunmanın ve koklamanın görsel temas ile olan ilişkisinin ortadan kalkmasına, bu temasa yeni yapay mediumların kullanılması eşlik etti. Görselliğin bu yeni tüketiliş biçimi, Baudrillard’ın dediği gibi bizi ne içine ne de dışına alan, değer kaybına uğramış yeni bir estetiğe mi açılıyor? Ve kağıt hala buna neden direniyor? Bu direniş romantik ve geçici bir çaba mı yoksa kağıt insan var oldukça onunla birlikte varlığını sürdürecek mi?

WARHOLA çağdaş sanat dergisi son dönemde internet üzerinden yayınlanan birçok dergiden farklı olarak basılı olarak dolaşıma giren bir yayın. Bir çağdaş sanat dergisi olması açısından nesne oluşunu, kendi başına içeriğine de referans veren ayrıksı bir tasarım olarak ortaya koyuyor. Böylece bu dergi kağıdın olanaklarını önceliyor ve görselliği Pallasmaa’nın “Tenin Gözleri” diye adlandırdığı dokunsallık ile birlikte üretmeyi amaçlıyor. Hem İstanbul hem de New York’ta dağıtılan WARHOLA kıtalar arası mesafeyi aşıp somut bir dergi olarak yeni dünyaya ulaşıyor. Bugünün dünyası için rasyonel olmayan, nicelik olarak olmasa da nitelik olarak izleyicisine daha fazla ulaşan bir yayın olma özelliği taşıyor.

Kağıdın Ruhu, WARHOLA’ya ithafen hazırlanan bir sergi. 27 çağdaş sanatçının kağıt işleri ALAN İstanbul ana sergi mekanında bir araya gelerek kağıdın o hiç ölmeyen ruhuna saygı duruşu gerçekleştirecek. Sergi, 11 Ocak 2014 ile 1 Mart 2014 tarihleri arasında görülebilecek.

————————–—————-

Paper Works Of 27 Contemporary Artists

Artists:

A. Cem Şahin
Aslı Biçer
Ayşegül Sağbaş
Bahar Oganer
Berkay Tuncay
Bora Başkan
Cüneyt Aksoy
Çağlar Kırtı
Fulden Aran
Gökçe Süvari
Hüseyin Rüstemoğlu
Ilgın Seymen
İnci Furni
İpek Kurşuncu
İrfan Önürmen
Komet
Merve Şendil
Nejat Satı
Nermin Er
Ozan Oganer
Sevil Tunaboylu
Tufan Baltalar
Turgut Yüksel
Yunus Emre Erdoğan
Ramazan Bayrakoğlu
Halil Vurucuoğlu
Umit Can Goren

10 / 01 / 2014 – 01 / 03 / 2014

ALAN İstanbul

Digital technology has imprisoned almost the whole world within the boundaries of virtual reality. Our lives are irreversibly changed. The transfer of newspapers, periodical publications and even libraries on to the web has on the one hand made the circulation of information easier, on the other hand it began to threaten the close relationship mankind had with paper for thousands of years. As tactile and olfactory senses lost their connection with visual presentation, the utilization of new artificial media came up. Does this new method of consumption of visual information give birth to a new kind of devalued aesthetics that, as Baudrillard stated, neither includes nor excludes us? And why does paper still keep resisting? Is this resistance a romantic and temporary effort or will paper continue to coexist as long as mankind exists?

Unlike many magazines published on the web, WARHOLA contemporary art magazine is presented on paper. As a contemporary art magazine, it shows with its distinguished design that it by itself is an object, referencing its content. Thus the magazine prioritizes the possibilities of paper and aims to combine visual presentation with tactile experience, it’s what Pallasmaa calls “The Eyes Of The Skin”. Distributed both in İstanbul and New York, WARHOLA traverses the distance between the continents and arrives at the new world as a physical magazine. Though it’s not rational for today’s world, its audience receives a magazine with higher quality, if not in higher quantity.

The Spirit Of Paper is an exhibition, which is dedicated to WARHOLA. Works on paper from 27 contemporary artists are on display in the main gallery of ALAN İstanbul in order to pay respects to the immortal spirit of paper. The exhibition can be seen between January 11, 2014 and March 1, 2014.

Share Button

Yorumlar kapatıldı.