Olmadı Kaçarız, Merkür Galeri, (10 Şubat – 07 Mart 2015)

Share Button

ol

OLMADI KAÇARIZ
10 Şubat – 7 Mart 2015

Sanatçılar: Ali İbrahim Öcal, Didem Erbaş, Hayati Çitaklar, Horasan, Manbor, Mustafa Duymaz, Saliha Yılmaz, Şifa Girinci, Tunca Subaşı, Volkan Kızıltunç

Küratörler / Melike Bayık & Mergüze Günay

Kentin yoğun temposu, trafik, çevre kirliliği ve doğal kaynakların yok olması tehdidi karşısında nefes alacak bir alan gerçekten kaldı mı?

Genç küratörler Melike Bayık ve Mergüze Günay
10 sanatçının katılımıyla bu soruya cevap arıyor…

Doğayı görmezden gelen; hatta ona karşı işleyen kentleşme süreci, tek tip kutuların içerisinde yaşamaya mahkûm, tabiat özlemini farklı ikâme yolları ile gidermeye çalışan ironik bir modern varoluş modeli ortaya koyar. Gökyüzünden boşluğa bırakılmış izlenimi yaratan binalar kolektif bilinci de kendilerine göre şekillendirir: eskinin tarım arazilerinin yerlerini bugün süslü ve göz boyayıcı oluşlarıyla bellekleri yıkayan “muazzam” binalar ve alışveriş merkezleri almıştır. Kitleler yerel kültürlerinden “sürülmüş”; dışlayıcı bir üst-kültüre adapte olmaya zorlanarak mutlak bir yabancılaşma veya ütopik hayallere sığınma tercihinde bırakılmıştır. Şehir hayatı doğaya dönme arzusunu artırırken bugün dönülecek bir ideal mekânın varlığı sorunu da aslında çözümsüzlüğün ifadesidir. Dönüşen ve tükenen bir yaşam olanağının arayışı…

Rüzgardan oluşan bir orkestrayı yöneten ağaçları izlemek… Toprağa öylece uzanıp gökyüzünü, yıldızları seyretmek mümkün olacak mı?

Ocak ayında “Pardon, Kaçıncı Kat?” ile kentleşme üzerine bir söylem geliştiren serginin devamı niteliğindeki “Olmadı Kaçarız” sergisi 10 Şubat – 7 Mart tarihleri arasında MERKUR’de görülebilir.

————————–————————–————————-

TAKE IT OR LEAVE IT
February 10th – March 7th, 2015

Artists: Ali İbrahim Öcal, Didem Erbaş, Hayati Çitaklar, Horasan, Manbor, Mustafa Duymaz, Saliha Yılmaz, Şifa Girinci, Tunca Subaşı, Volkan Kızıltunç

Curators / Melike Bayık & Mergüze Günay

Taking the hectic tempo of the city, traffic, pollution and the threat of the extinction of natural resources into account, is there really a place where we can freely breathe?

Young curators Melike Bayık & Mergüze Günay are looking an answer to this question with the participation of 10 artists…

The urbanization process which ignores nature and works against it has created and ironic modern existence that forces us into living in uniform boxes and replacing our longing for nature by different ways of substitution. The buildings which look like they have dropped from the sky into emptiness also reshape the collective consciousness in their image: the old agricultural sites are now replaced by fancy and eye-catching constructions and shopping malls that washes away our memory. Masses ae “driven away” from their local cultures and forced to adapt to an antagonizing upper class culture and to choose between an absolute alienation or taking refuge in utopic dreams. As the city life motivates the desire to return to nature, whether there is an ideal place to get back to is the expression of a deadlock. Quest for a possibility of life that is evolving and being exhausted…

Watching the trees that conduct and orchestra of wind… Will it be possible to watch the sky and stars as one is laying down the land?

As a continuation of the exhibition “Pardon, Which Floor?” whose intention was to come up with a rhetoric on urbanization, the exhibition “Take it or leave it” can be visited at MERKUR between February 10th – March 7th, 2015.

Share Button

Yorumlara kapalıdır