Her Ay 3 Gün, Atölye Buluşmaları, “Tabu”, (21 Şubat – 24 Şubat 2015)

Share Button

her

ATÖLYE BULUŞMALARI

“TABU “

Bir grup sanatçının atölye ortamını, üretim alanından sergileme ve buluşma alanına dönüştürdükleri bir oluşumdur.
Her ay bir sanatçı atölye ortamını herkese açarak atölyesinde sergi, etkinlik, performans üretimlerini izleyiciye açmaktadır. Atölyesini açan her sanatçı hem kendi eserlerini hem de davet ettiği sanatçıların eserlerini üretim alanında belirlediği bir zaman aralığında dostları, sanatseverler ve izleyici ile buluşturmaktadır.

Her Ay 3 Gün grubu sergilerine 2014 Mayıs ayın da Güneş ACUR Atölyesin de başladı. Ocak 2015 de Seren Ceren ASYALI ve Serdal KESGİN Atölyesin de devam eden etkinlik, Şubat 2015 de Hüseyin RÜSTEMOĞLU ve Seher YILMAZ Atölyesinde gerçekleşecektir. Mart 2015 de de Pınar PARTANAZ Atölyesiyle devam edecek etkinliğin Şubat ayı sergisi “TABU” konusuyla izleyiciyle buluşuyor.

“TABU”

Tabular

Medeniyet öncesi ilkel toplumlarda oluşmaya başlayan , toplum, ahlak ve hatta din kurallarından önce geçerli olmaya başlayan korkular, yasaklar…. Çoğunlukla kimin ve ne zaman konulduğu bilinmeyen kurallardır.

Hem kutsal, hem de kirlenmiş şeyler.. koşulsuz kabullenmelerdir. Karşı gelinemediği gibi sorgulanamazlar da..

Bugünkü modern toplumlarda da görülen yok yere toplum tarafından ayıp karşılanan ve aşılmadıkça insanların sosyal açıdan yaşamını etkileyeceğine inandığı pek çok düşünce vardır.

Cinsellik, inanç, giyim, ilişkiler ve davranışlardan yola çıkarak aslında kişilerin kendi kendine uymak için dayattığı ve topluma maal olmuş sosyal yasaklardır…

Kişi bu dayatmaları, yasaklamaları kabul ettiği sürece kendi kimliğini tam anlamıyla yansıtamaz ve bir role bürünür. Bu rol toplumun ona verdiği ideal rollerdir. Kadın, erkek, evlat, eş, din adamı, sanatçı, iş adamı vs…

Mihriban Mirap

İnsanoğlu mutluluk ve gelişim arayışında anlamlandıramadığı ve somutlaştıramadığı, karşısına çıkan hemen her engel ve bariyerde yetersizliğinin ve çaresizliğinin sebep olduğu yükü ile modern yaşantısında neredeyse yıkılmadık tabu bırakmamıştır. Bu bağlamda popüler kültürün en klişe kavramlarından biri haline gelmiştir: “Tabular” ve “Tabuları yıkmak” üzerine yaşanılmış ajitasyonla sulandırılan dramatik hikayeler.

Varlığının farkındalığına ulaşmış ancak, potansiyeline erişemeyen insanoğlunun, önündeki engelleri tanımlama güdüsü ve somutlaştırma arayışıyla yarattığı mazerettirler. Aslında ne vardır, ne de yoktur tabular.

Eyüp Cihan Ferah

Tabu sergisi üzerine bir deneme: Bugün, içinde yaşadığımız zaman dilimine dikkatlice baktığımızda tüm temsil ve karşı temsil güçlerinin çatıştığı bir ortamla karşılaşırız. Bir tarafta modernliğin yarattığı bir özgürleşme durumu ve belirsizlikle birlikte çoğalan anlamsızlık durumu; diğer tarafta ise tüm bu belirsizlik ve anlamsızlık durumunun kurgusal bir gerçek olduğu savı. Artık hiçbir şey statik değildir. Değişkenlik hayatımızın en önemli olgusudur ve hayatımızdaki tüm değerler birbirinin üzerine binerek çoğalmakta, kendi kendini kopyalayarak katlanarak devam etmektedir. Yeninin sürekli olarak tekrardan kendi yenisi oluşturarak bölünerek üreme sürecini sonsuz kılar. Değer kavramı zaman zaman fark edilse de farkındalık içinde kısa bir süre sonra yok olmaktadır ve bu durumu sanat için de söyleyebiliriz.

Günümüzde, bu aldırmazlık ya da duyarsızlığın yarattığı sürü psikolojisi ile yaşayan bireyin kendi hayatına müdahale edenlere ya da yaşadığı çevreyi anlamsız formlarla dolduranlara ya da doğa ile olan ilişkisini kesenlere vereceği bir cevap yoktur. Çünkü birey, artık birey olma özelliğini yitirmiş, sosyal yaşam içinde genetik yapısı bozulmuş bir varlığa dönüşmüştür. İşte burada tabu kavramı üzerinden aslında hiçbir şeyin olduğu gibi değil olduğundan çok daha farklı değişken bir döngü içine girdiğini görüyoruz bu hayatımızda bizim şaşırma duygumuzun azalması ile bir o kadarda her şeyin her an mümkün olabileceğini düşündüren bir ruh hali içine girmemize neden olmaktadır. Semih ZEKİ “Beyni sınırlandıran her türlü tabuya karşı özgürlüğün dili sanat, sanatın içini boşaltmaya çalışan her türlü zorbalığa karşı sanatçıların birliği.”

Pınar PARTANAZ

Şubat ayı sergi grubu Hüseyin RÜSTEMOĞLU, Seher YILMAZ, Güneş ACUR, Seren Ceren ASYALI, Eyüp Cihan FERAH, Serdal KESGİN, Mihriban MİRAP, Yasemin ÖZTEMİZ, Pınar PARTANAZ ve Semih ZEKİ den oluşmaktadır.
Ev sahipliğini Hüseyin RÜSTEMOĞLU ve Seher YILMAZ yapacağı “Her Ay 3 Gün ATÖLYE BULUŞMALARI” etkinliği, 21 Şubat 2015 Cumartesi saat 19:00 ‘da açılacaktır.
Tüm sanatseverleri bu etkinliğimize davet eder ve bekleriz.
@[NjQyMTgzOTU5MjA4MTA3Omh0dHBcYS8vaGVyYXkzZ3VuLmJsb2dzcG90LmNvbS50ci86Og==:http://heray3gun.blogspot.com.tr/]

Hüseyin Rüstemoğlu & seher yılmaz atölye sergisi
Bir grup sanatçının atölye ortamını, üretim alanından sergileme ve buluşma alanına dönüştürdükleri bir oluşumdur.
Her ay bir sanatçı atölye ortamını herkese açarak atölyesinde sergi, etkinlik, performans üretimlerini izleyiciye açmaktadır. Atölyesini açan her sanatçı hem kendi eserlerini hem de davet ettiği sanatçıların eserlerini üretim alanında belirlediği bir zaman aralığında dostları, sanatseverler ve izleyici ile buluşturmaktadır.

Şubat ayının sergi grubu Seren Ceren ASYALI, Serdal KESGİN, Güneş ACUR, Pınar PARTANAZ, Hüseyin RÜSTEMOĞLU, Mihriban MİRAP, Seher YILMAZ, Yasemin ÖZTEMİZ, Eyüp Cihan FERAH ve Semih ZEKİ den oluşmaktadır.
Ev sahipliğini Seher Yılmaz ve Hüseyin Rüstemoğlu’nun yapacağı “TABU” etkinliği, 21 Şubat 2015 Cumartesi saat 19:00 ‘da açılacaktır.
Tüm sanatseverleri bu etkinliğimize davet eder ve bekleriz.
@[NjQyMTgzOTU5MjA4MTA3Omh0dHBcYS8vaGVyYXkzZ3VuLmJsb2dzcG90LmNvbS50ci86Og==:@[NjQyMTgzOTU5MjA4MTA3Omh0dHBcYS8vaGVyYXkzZ3VuLmJsb2dzcG90LmNvbS50ci86Og==:http://heray3gun.blogspot.com.tr/]]

Share Button

Yorumlara kapalıdır