Kağıt Kesiği, Merve Çanakçı, ArtSümer, (20 Şubat – 28 Mart 2015)

Share Button

arts

artSümer, 20 Şubat – 28 Mart 2015 tarihleri arasında Merve Çanakçı’nın üçüncü solo sergisi “Kâğıt Kesiği”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sanatçı insan hayatında temel malzemelerden biri olan kumaşın yüzeyini işlerken, melez teknik anlayışını bu sefer biraz daha inceltiyor. Şasiye gerili defolu bir kumaşın veya duvara asılı bir battaniyenin boyayla ilişkisi sanatçının pratiğinde farklı bağlamlara açılıyor.

Çanakçı bu sefer, önceki solo sergisinin izlerini taşıyan domestik halin yanında biraz daha dışarı ve derine açılıyor. Geçmişe ve çocukluğun bugünle, gündelik hayatla ilişkisine bakıyor ve bizi birtakım sahnelerle karşı karşıya bırakıyor. Kâğıt kesiği, incedir ve hızlı kapanır. Yara görünmez hale geldiğinde bile derinin altında kalan kıymıklar sürekli sızlar ve kendini hatırlatır. Sanatçı bu sergisinde bizi bu yara izinin içine yolculuğa davet ediyor.

Bu sahneler kişinin zihnine ve bedenine işlenmiş, aynı zamanda yaşamı boyunca da bünyesinde dönüştürerek taşıdığı ilk kayıtlarla ilgili – “çocukluk”.

İzleyici, çocukluğun hafızası ve kişinin bugününe yansımaları arasındaki her zaman açıklanması mümkün olmayan tekinsiz aralıkta geziniyor. Psikanalitik değil ama daha çok sezgisel, deneyime dayalı bir araştırma. Sanatçının deyimiyle, amaç iyileştirmek değil, yüzleşmek.

1982 doğumlu Merve Çanakçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü mezunudur. İlk solo sergisini 2010 yılında artSümer’de gerçekleştiren sanatçının katıldığı karma sergiler arasında ‘Soft City’, Alan İstanbul, ‘Stay With Me’, Apartman Projesi, Berlin ve ‘A Dream But Not Yours’, Washington Ulusal Kadın Sanatçılar Müzesi yer almaktadır. Sanatçı Berlin’de yaşamakta ve çalışmaktadır.

//

Paper Cut

artSümer is proud to host Merve Çanakçı’s third solo show ‘Paper Cut’ from February 20 to March 28, 2015.

As the artist embroiders cloth surfaces, an essential material in human life, she further refines her hybrid understanding of technique. The relation, forged upon interventions, between paint and faulty cloths stretched on a frame, or a blanket hanging on the wall opens up to different contexts in the artist’s practice.

This time, Çanakçı delves in deeper and further out in the exploration of the domestic condition, a theme that bears traces of her previous show. She creates certain scenes, looking at the relationship of the past and of childhood with the present or day-to-day. A paper cut is thin and closes up easily. Even when the cut can no longer be seen, splinters left under the skin continue to tingle and remind themselves. Çanakçı invites us to venture into the scar.

These scenes pertain to the first records engraved in a person’s mind and body, transformed all the while they are kept one’s entire life – ‘childhood’.

The viewer wanders in the not always explicable but certainly uncanny gap between childhood memory and their reflections on the person’s present. This is an intuitive rather than psychoanalytical investigation, one based on experience. As the artist puts it, the aim is not to heal, but to confront.

Born in 1982, Merve Çanakçı studied painting at Mimar Sinan Fine Art University. Her first solo show took place at artSümer in 2010. Selected group shows include ‘Soft City’, Alan İstanbul, ‘Stay With Me’, Apartment Project, Berlin and ‘A Dream But Not Yours’, Museum of Women in the Arts, Washington DC. The artist lives and works in Berlin.

Share Button

Yorumlara kapalıdır