Üretim Bandı Sanat ve Tasarım Buluşması, Eski Eti Bisküvi Fabrikası, (05-20 Eylül 2015)

Share Button

????????????????????

Üretim Bandı, Eskişehir Atölyelerini ve sanatla ilgili insanlarını bir araya getirmek, birlikte çalışmalarını sağlamak, Atölye olmaya özendirmek, özgün ve alternatif sanat işleri üretmek, aynı çatı altında tasarım ve uygulamayı gerçekleştirmek amacıyla yola çıkan bir grup insanın başlattığı ve kısa sürede Eskişehir sanatçıları tarafından benimsenen yeni bir oluşumdur. Üretim ve ortak çalışmayı hedefler. Genç,dinamik ve atak bir sanat oluşumudur..Dayanışma ve paylaşma esasıyla hareket eder. Umudu yeniden üretmek, eğitimini tamamlamış ve mecrasını bulamamış sanat ve tasarım kişilerini yüreklendirerek, birbirini tamamlayan bir bant algısıyla çalışma yürütmek amacındadır. Küreselleşen dünyaya yerel bir başkaldırıdır. Atölyeleşmeyi sonuna kadar savunur, atölyesi olmayanlarla dayanışarak, paranın hükmünün olmadığı gerçek paylaşım olanaklarını araştırır.
İlk etkinlik olarak da 9.Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda 40 sanatçı ile ortak bir sergi ve yanı sıra “Üretim Bandı” adı verilen sembolik bant üzerinde çeşitli satış ve yerinde üretim deneyimleriyle yer alacaktır. “ÜRETİM BANDI” oluşumu daha sonra çeşitli etkinliklerle çalışmalarına devam edecektir.

Tarih: 05.Eylül/20 Eylül 2015

Yer: Eski Eti Bisküvi Fabrikası

Üretim Bandı Manifesto

Tasarım işlevsel bir arzudur. Salt, durmaksızın bir boşalım; enerjik, büyülü, aşkın ve haz veren. Ama sistemsiz değil, bilakis biteviye bir devinimin olduğu yerdir…

Bu devinim meydan okur. Karşıdır, ikili değil, çelişki barındırmaz. Parodoksu istemez; katıksızdır, apaçık ortadadır. İster Yatay düzlemde, ister dikey surette.

Yansız, çıplak, olduğu gibi, olduğu kadar.

Bütünü toplar: Bütünseldir. İndirgenemeyen bir şaşırtıcılığa ve yitimsiz gülen yüzlere sebeptir.

Belirgin Gösterimler; coşkulu, biçimseldir. Gösterge: Alegorik… Değer: Ayrık ve ilkeseldir. Gösteren: Etkin, etken bir gerçekliktir. Fokus, estetik olana tanıklık eder. Örtüsüz, Şeffaf yüzeyler derin tözü işaret ede. Değiş-Tokuş, simgeler üzerinden öznel bir üretimi doğurur. Söylem, eylem aldatımsız bir yoruma götürür. İkona kırıcılık, ayrık, cazibeli, doğaüstü, orgazmik tutkudur.

Değişke; ayrımsız söz işaretler idi. İmge ise kinetik analizin manası olur. Tersine gerçek dışılık, müstehcen, olağanüstü bir şekilde eşzamanlı ve çok boyutlu olabilir. İç uzam da; çoğul fabrika gibi bir bütünü anlatır. Aslında tezgâh gibi… Herkes kolon, kiriş misali yaratımın cesaret odağı oluverir. Bireysel olmayan kolektif akış bu döngünün etkileşimi ile yol alır.

Yapı bozum, yapı söküm; çok değerlilik üzerinden potansiyel güçtür. Özgürleştirici, yeğin, kararlı, simgesel bir parodi… Diyalektik olarak baştan çıkaran, yasasız ve dahi alternatif oluşu; aykırı sokak, ortak üretimi doğal kılar. Yeni olan atölyeler arası dolaşımı inşa etmeyi, süreklilik ve yeterlilik üzerinden, mekânı üreten düşüncenin molotofu…

Share Button

Yorumlara kapalıdır