Özgen Yıldırım: Sanat Rastlantısı Rastlantının Sanatı

Share Button
doruk-kumkumoglu_zamansal-perspektifler_projeksiyon-cihazipc-kinect-sensor-2016

Doruk Kumkumoğlu, Zamansal Perspektifler, Projeksiyon cihazı, PC, kinect sensör, 2016

Sosyolog&Sanat Yazarı

ozgenyil@gmail.com

Olasılıklar insan varlığının bilinç düzeyinde meydana gelen tıkanıklığı aşma ve kendine yeni bir yol tahsis etmede vazgeçilmezdir. Bilinç kendisine eşlik eden kalıp yargıların artık işlevselliğini yitirdiği noktada, karar verme- tercih etme eylemleriyle olasılıklar içinden bilinçli seçimler gerçekleştirir. Bu bilinçli seçimler çoğu zaman fiziksel dünyanın algılanması ve yorumlanmasıyla insan varlığına özgü olur. Özgü olma, öznellik, algılanan realitenin düşünce, nesne ya da eylem yoluyla sanata dönüştüğü nokta da kendini sanatçı olarak kimliklendirir dolayısıyla var eder. Sanatçı, yaşam tecrübeleriyle olasılıkların bilinçli bir seçimiyle kimliğini inşa eder. Bu bilinçli seçim sanatın aslında rastlantısal olduğu gerçeğini önümüze koyar. Sanat rastlantısal ise, bilinç düzeyinde cereyan eden bu rastlantısallık, her bir olasılıktan birinin tercih edilmesiyle bilinç dışı bir olguya atfedilemez. Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman bu olguyu, sanattan önceki bilinçle sanat sonrası bilincin aynı olmadığını ifade ederek açıklar;dolayısıyla bilincin artık eskisi gibi olmadığı bu nokta sanatın rastlantısını ifade eder.

burak-eren-guler_isimsiz_demir-profil-yaylar-2016

Burak Eren Güler, İsimsiz, Demir, profil, yaylar, 2016

Rastlantısallık, realitenin tezahür ettiği her türlü mecrada bilinçli bir eylemde kendini sanat olarak ortaya koyduğunda, onu meydana getiren kimlikten/sanatçıdan bağımsızlaşarak kendi varlığına ve realitesine kavuşur. Sanat bilincin dışında kendini konumlandırdığında artık olasılıkların mecrasına taşınmış olur. Olasılıklar, sanatla temas eden her bir bilinç için tekrar ve tekrar anlamlanır ve yorumlanır. O halde, sanat, bilincin tecrübelerinde rastlantıların da sanatıdır aynı zamanda…

eda-soylu_twisteryardwe-play-projesinden_metal-beton-metal-2015

Eda Soylu Twisteryardwe play projesinden, metal beton metal 2015

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğün de Akbank Sanat’ta “Sanat Rastlantısı Rastlantının Sanatı” Ardan Özmenoğlu, Burak Eren Güler, Doruk Kumkumoğlu, Eda Soylu, Elif Boyner, Erdal İnci, Fırat Engin, Kıvanç Martaloz, Nurtaç Ulutürk ve Seydi Murat Koç’un sanat çalışmalarının olasılıklar üzerinden anlamlandırıldığı ve yorumlandığı bir sergi olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçı Fırat Engin, “Sanatın Sultanları” (2016) isimli yerleştirmesinde 150 cm uzunluğunda bir kılıcın üzerine sanatın önde gelen isimlerini lazerle yazmıştır. Sanat ve kılıç olgularınıniç içe geçtiği bu çalışma ile Fırat, tarihsel geçmişte savaş/ganimet ve adaletkavramlarınımodern zamanlarda rekabet/piyasa ve adalet kavramlarına transfer ederek, yerleştirmenin kontekstini oldukça genişletir. “Mehmet’in Karısı”,(2016)isimli duvar yerleştirmesinde sanatçı Elif Boyner, çay tabaklarının orta kısmına konumlandırdığı kadın figürünün geleneksel formlarını kullanır.

elif-boyner_mehmetin-karisi_fotograf-baskili-tabaklar-45-adet-2016

Elif Boyner, Mehmet’i Karisi, fotograf baskili tabaklar 45 adet, 2016

Tarlada çalışan kadın, kahvehane de oturan erkeğin içtiği çayın tabaklarında, çayın yerinde konumlanır. Boyner, toplumsal cinsiyet rollerini oldukça nüktedan bir şekilde irdelemektedir. Sanatçı Erdal İnci “Karaköy’de Bir Gün” (2016) isimli fotogrametri çalışmasında, sıkışık, bitişik, metruk ve renkli binaların meydana getirdiği kent dokusunun tek düze görüntüsünü ışık ve gölge detaylarıyla vitalik bir boyuta taşımaktadır. Sergide Burak Eren Güler “İsimsiz” (2016) ve sanatçı Eda Soylu “Twisteryard” (2015) isimli interaktif yerleştirmelerle yer almaktadırlar. Sanatçı Güler, mekâna yerleştirdiği yaylı platformdagörsel ve eylemsel boyutta ziyaretçilerin üzerine çıkarak çalışmayla ilişkiye geçmelerini ve tecrübe etmelerini sağlar. Aynı şekilde sanatçı Soylu, mekânın tabanına yerleştirdiği renkli yaylara izleyicinin temas etmesiyle birlikte çalışmanın yaratıcılık boyutunun izleyiciyle işbirliği içinde yeniden deneyimlenmesini sağlamaktadır.

ardan-ozmenoglu_post-it-notlar-uzerine-karisik-teknik_2016

Ardan Özmenoğlu, Post-it notlar üzerine karışık teknik, 2016

Sergilenen çalışmaların olasılıkları her bir çalışmada farklı boyutlarda temsil ettikleri olguların, kavramların, düşüncelerin tecrübeyle birlikte her bir bilinçte yeniden var olması, rastlantısallığın içinde estetiği keşfetme serüveninin belleğini oluşturmaktadır.

seydi-murat-koc_kazaya-kalanlar_9-parca_karisik-teknik_2015

Seydi Murat Koç, Kazaya kalanlar, 9 parça Karışık teknik, 2015

Share Button

Yorumlar kapatıldı.