Yeryüzü Duaları II, Ekrem Kahraman, GT Art & Interiors, (18 Ocak – 06 Şubat 2017)

Share Button

2. IMG_3629

UNESCO AIAP TÜRKİYE (UPSD) TARAFINDAN 2016 YILI YILIN SANATÇISI SEÇİLEN TÜRK RESİM SANATININ USTA SANATÇISI EKREM KAHRAMAN’IN YERYÜZÜ DUALARI II BAŞLIKLI YENİ SERGİSİ 17 OCAK – 06 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE, GT ART & İNTERİORS SANAT GALERİSİNDE AÇILIYOR…

 

Sergide sanatçının geçtiğimiz yıl Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi’nde aynı başlıkla bir bölümü sergilenen YERYÜZÜ DUALARI dizisinin en son işleri yer alıyor.

 

Sanatçının YERYÜZÜ DUALARI dizisi resimlerinin bir bölümü geçtiğimiz yıl İstanbul’da İstanbul Milli Reasürans Sanat Galerisi ve Kültür Üniversitesi Sanat Galerisinde, Ankara’da KAV Sanat Galerisinde ve İzmir’de Selçuk Yaşar Müzesi’nde sergilendi.

Usta sanatçı Kahraman ısrarla “insanlığın binlerce yıl boyunca doğduğu, yaşadığı ve dönüştürüp değiştirmeye giriştiği dünyayla, hayatla, kötülüklerle, savaş, açlık, felaketlerle ve günümüzde olduğu gibi terör sorunlarıyla uğraştığını, çoğu zaman da bunlar karşısında düştüğü acziyetle sürekli dualar edip durduğunu, bu yüzden de dini duaların yanı sıra farklı malzeme, dil,  form, kavram ve farklı ritüellerle dualarını, temennilerini çoğaltığını, sanatın da iyileştirici bir işlevle bu yolların başında geldiğini” söylüyor. Özellikle de günümüzde “çağdaş sanatın uluslararası en etkin, en insani, en yaygın dua, kültürel yakarış, dilek ve temenni ritüellerinden biri olarak öne çıktığını” savunuyor.

Sanatçıya göre “İnsanlık daha başından beridir yaşadıklarına karşı mücadele veriyor. Kendi varlığını hem kurmaya hem de onu korumaya çalışıyor. Koruma araçlarından biri de Tanrısal ya da yarı Tanrısal DUA’lar. Dua esa aslında bir dilek, arzu ve temenni yakarışı. Bunun da salt dinle değil, aslında dinin de içerisinde yer aldığı dünyevi yaşamla ilintisi söz konusu. Bu bağlamdan bakıldığında sanat da sanatçılar da bu yarı tanrısal aydınlıkta var olup oralardan insanlığa yeni içerikler, formlar öne sürüyorlar. Günümüzde uluslararası neo liberal küresel sermayenin her alanda olduğu gibi düşüncenin, sanatın ve kültürün yönünü ve karakterini de belirlemeye çalıştığını” öne sürüyor.

Kahraman’a göre sanat, “kim ne derse desin, nasıl kullanırsa kullansın kesinlikle bir piyasa nesnesi olmaktan öte ortak bir insani, toplumsal kültürel form ve bu dünyanın giderek yükselen kanlı kargaşasında bu çok daha önemli ve belirleyici…”

Sanatçının İzmir’de sergilenecek olan “YERYÜZÜ DUALARI II” dizisi resimleri işte bu alabildiğine insani, toplumsal, kültürel, küresel değişmez değerler üzerine kurulu.

Sanat Tarihçi Barış Acar sanatçı üzerine yapmış olduğu geniş kapsamlı yazısında “Kahraman resmi sanat tarihinin usturasını vurduğu yeri çok güzel gösteriyor bize. Akademik dilin kurallarını ve o dilden kendini dünyaya fırlatmayı deneyen sanatçıyı… Bu da bize  aşağı doğru çalışan usturanın yukarı doğru da aynı serilikte kayabileceğini bir kez daha anımsatıyor.” derken sanat yazarı Halilhan Dostal ise “Kahraman, öznel imgeleri yanı sıra özünden yitirmeksizin her dönem gelişim gösteren özgün paletiyle de, çağdaşları arasında Türk Resim Sanatı’nın yetkin ismi ‘fırçası’ olarak ışıldar.” değerlendirmesinde bulunuyor…

 

Sergi 17 Ocak – 06 Şubat tarihleri arasında izlenebilecek.

Share Button

Yorumlara kapalıdır