Serkan Azeri: Murat İrtem’in Perspektifinden Bugünün Kentleri

Share Button

z_murat_irtem_3

Çağımızın sürekli ilerlemeye ve gelişmeye yönelik yapısının kent görünümü üzerindeki olumsuz etkileri ve bu yapılanma karşısında doğadan giderek uzaklaşan insanın öz değerlerinden ayrılmasından kaynaklanan doğal bellek kaybı kavramları üzerine düşünen ve üreten bir sanatçı Murat İrtem…

O,  günümüzün kentlerinin görüntülerini kendine özgü lekesel soyutlama diliyle resmediyor. Gelişen kent kavramının görselliği ile doğru orantılı bir biçimde büyük boyutlu resimler  yapıyor.  Tuval üzerinde kentin gerçekçi görüntüsünü düşündüren çizgisel  ve lekesel boyutta çarpıtmalarla başlayan biçim yoğunlukları resmin orta ve alt bölümlerinde giderek boyanın yoğun olarak kullanıldığı dokusal uygulamalarla devam ediyor. Metropoller, içerisinde yaşadığı dünyayı sorgulayan sanatçının perspektifinde, kurgulanmış kaotik yapılarıyla,giderek renk ve lekelerden oluşan soyut birgörselliğe dönüşüyor.

Murat İrtem, çok yönlü bir çalışma disiplini içerinde ürettiği resimlerinde, bugünün dünyası  yapaylığı içerisinde kaçınılmaz olarak girmiş olduğu yoğun tempoya bağlı olarak, tıpkı orantısız büyüyerek genişleyen kentlerde olduğu gibi, insanında giderek kendine yabancılaşmasını görsel boyutta erime ve yok oluş gibi kavramlara göndermeler yaparak vurguluyor.

muratirtem-keçe2

Share Button

Yorumlar kapatıldı.