Anatolian Whisper, International Gallery (17 Ağustos 2017)

Share Button

IMG-20170814-WA0000

ANADOLU FISILTISI

17 Ağustos 2017 ‘de Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey kentinde Art Factory bünyesinde bulunan International Gallery’de açılacak olan “Anatolian Wisper” (Anadolu Fısıltısı) başlıklı resim sergisi Mersin’den katılan sekiz sanatçının seçilmiş çalışmalarından oluşuyor.

Gerek Mersinli, gerekse Anadolu’nun değişik yörelerinden meslekleri gereği çalışmak üzere Mersin’de yerleşmiş; Tansel Alp, Aliye Altunbilek, Beşir Bayar, Orçun Çadırcı, Nesibe Güneş, Bengisu Muazzez Kurtuluş, Nihal Şahin Göl ve Mazlum Cabir Uluyol’dan oluşan bu topluluk, aslında birbirinden bağımsız sanatçılardan müteşekkildir. Her biri, Anadolu’nun farklı kültürel coğrafyalarının ve elbette kendi mecralarının temsilcisi olarak önem arz etmektedirler. Bu sanatçıların çoğu aynı zamanda sanat eğitimcisi olarak da görev yapmaktadırlar.

Bir Akdeniz kıyı kenti olan Mersin’den Amerika’ya uzanan bir etkinlik olması açısından önem arz eden bu sergi; başlığı itibariyle her bir sanatçının her bir yapıtında gerek kendi, gerekse içinde yaşanılmakta olan sosyo-kültürel ortamın gerçekliklerini görünür kılan yapıtlarda oluşmaktadır. Resmin üst ve beynelmilel bir ifade aracı olma olanağını, hem varlık alanını genişletme, hem de dünyanın diğer ucunda bulunan ve muhtemelen buradaki hayattan bihaber sanat izleyicilerine bu toprakların, bu kültürün ve bu dönemin sanatçıları olarak, süregiden gerçekliğe dair izleri küçük bir fısıltıyla iletme çabasına girişmişlerdir.

Tüm maliyet ve masrafların katılımcı sanatçılar tarafından imece usulü karşılanması; arkalarında sponsor vb. bir oluşum yahut kurumun bulunmaması, özellikle günümüzde bir takım kurum ve kuruluşların, yahut devletin sağladığı çeşitli fonlar aracılığıyla ilişkiler üzerinden kurulan bağlantıların dışında olması da dikkat çekici ve takdir edilesi bir çabanın göstergesidir.

Anatolian Whisper başlıklı bu sergi 17 – 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Manhattan’a 19 km. uzaklıkta bulunan Art Factory bünyesindeki üç büyük sanat galerisinden biri olan International Gallery’de izleyiciye açık bulunacaktır.

Share Button

Yorumlar kapatıldı.