Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katkı Sunan Üniversiteler Ödülü

Share Button
dünyakadın
Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (KOÇ-KAM) ve Dünya Gazetesi işbirliği ile üniversitelerde cinsiyetçi kalıplarla mücadelede öne çıkan çalışmalara yönelik bir ödül programı oluşturulmuştur.
Dünya Gazetesi Kadın Girişimciler Ödülleri kapsamında alt bir kategori olarak düzenlenen bu ödül, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm üniversitelerin (devlet ve vakıf üniversiteleri) toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına odaklanan merkezlerine, bölüm ya da anabilim dallarına, platformlarına, işbirliklerine, öğrenci kulüpleri ya da gruplarına ve uygulama projelerine açıktır.
Ödül programının hedefi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın her türüne karşı bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi
önceliklendirerek toplumsal etki yaratmayı hedefleyen üniversite düzeyindeki farklı çalışmaları öne
çıkarmaktır. Söz konusu çalışmalar, son üç yılda tamamlanmış ya da süregelen programları, uygulamaları ve
etkinlikleri kapsamak üzere geniş biçimde anlaşılmaktadır.
Share Button

Yorumlar kapatıldı.