Kerem Ozan Bayraktar,Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler, Sanatorium, 05.09.2019 – 20.10.2019

Share Button

Kerem Ozan Bayraktar

Kerem Ozan Bayraktar’ın kişisel sergisi, “Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler” yeryüzünde yaşamı düşünmekle ilgileniyor. Kerem’in son dönemde üzerinde çalıştığı Büyük Oksidasyon Vakası (2019) ile varyasyon ve çeşitliliğe dair sorulardan yola çıkan sergi, 5 Eylül’de SANATORIUM’da açılacak. Serginin küratörlüğünü Kevser Güler üstleniyor.

Yaşama dair akışların, ilişkilerin materyalist bir şekilde temellendirilmesinin imkanlarıyla ilgilenen sanatçı, çeşitlilik, varyasyon ve karmaşıklık ile bunları mümkün kılan hareket, dönüşüm ve akış fikirlerine dair imgelerden hareket ediyor. Sergide, Kerem’in “Büyük Oksidasyon Vakası”nı illüstrasyonlar, görseller, infografikler, metinler ve simgelerle incelediği baskı çalışması ile bir videosu; canlılık ve hareket ilişkisine baktığı bitki, hayvan ve nesne portreleri, ve inorganik bir maddenin dönüşümünü irdeleyen heykel yerleştirmesi bulunuyor. Aynı zamanda sanatçının varyasyon ve çeşitlilik üzerine yapıtlarından minyatür ambulans çalışmaları ile gan çizim yöntemiyle ürettiği olası beden imajları sergileniyor. Sergi, yeryüzünde yaşamsal ilişkilerin dönüşüm ve zamansallığına bakarken, diğer yandan imgenin dönüşüm imkanlarına ve güncel dijital imge kavrayışına dair sorulara davet ediyor. Hareket ve hareketsizlik, canlı ve cansız, doğal ve yapay, temsil sorusuyla beraber dijital imge, veri ve bilgi de serginin temel meselelerinden bazıları.

“Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler” adını Manuel de Landa’ın Çizgisel Olmayan Tarih isimli kitabındaki bir cümleden alıyor. Kerem’in ilham verici bulduğu Çizgisel Olmayan Tarih bugün, maddeyi etkin bir fail olarak tanımlayan, doğa ile kültür ilişkisini öncelikle bu ikiliği bertaraf etmekle başlayarak düşünmeyi öneren, insan-merkezci ontolojileri sorunsallaştıran güçlü çalışmalardan biri.

Sergi ile beraber bir de kitap üretiliyor. Kerem Ozan Bayraktar’ın resimleri, serginin küratörü Kevser Güler’in, felsefeci Gaye Çankaya Eksen’in, sanatçı Sergen Şehitoğlu’nun metinsel çalışmaları ile şair Asuman Susam’ın bir şiirini kapsayan kitap, Dilara Sezgin tarafından tasarlanıyor.

“Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler” 5 Eylül – 20 Ekim, 2019 tarihleri arasında, SANATORIUM’da izlenebilir.

Sanatçı hakkında:
Kerem Ozan Bayraktar (1984) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Genelde animasyonlar, 3D bilgisayar görselleştirmeleri, ölçekli modeller ve metinler kullanıyor, değişim, mutasyon, çeşitlilik ve kopyalama konularına odaklanan araştırmalar ve işler yapıyor. Yapay ve doğal sistemler arasındaki sınırları, döngüleri ve etkileşimleri, gezegen morfolojilerinden şehir bitkilerine uzanan geniş bir araştırma alanı kapsamında yeniden üretiyor ve betimliyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini “Dijital İmge” ve “Sistem Teorisi” üzerine çalışarak tamamlayan Bayraktar’ın beş kişisel sergisi bulunmaktadır. Sanatçının çalışmaları yerli ve yabancı yayınlarda, video gösterimlerinde ve koleksiyonlarda yer almaktadır. Bayraktar Temmuz – Aralık 2019 tarihlerinde süregelen Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı’nda yer almaktadır.

Küratör hakkında:
Kevser Güler’in ekiplerinde olduğu sergi ve projelerin bazıları: etten, kemikten, ikinci sergi, Bilsart, İstanbul, 2019; Patates Yetiştiricileri, Kitap ve Araştırma, İstanbul, Nevşehir ve Rotterdam, 2019; etten, kemikten, birinci sergi, Operation Room, İstanbul, 2019; Ekolojinin Geleceği, Corridor Project Space, Amsterdam, 2018; Koloni, Kaos GL 2. Çağdaş Sanat Sergisi, Istanbul, 2017; Dünyadan Çıkış Yolları, Cappadox, Nevşehir, 2017; Gelin Bahçemizi Ekelim, Cappadox, Nevşehir, 2016; Canlı/Madde : İçinde ve İçinden, Proto5533, Istanbul, 2016; Kapadokya Çarpması, Cappadox, Nevşehir, 2015. Kevser Güler, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde lisans ve Galataray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bienali ekibinde görev alan Kevser, 2014 yılından bu yana Arter koleksiyonu üzerine araştırma yapıyor ve aynı zamanda küratörlük çalışmalarına devam ediyor.

KEREM OZAN BAYRAKTAR, Rocks and Winds, Germs and Words, September 5 – October 20, 2019 at SANATORIUM.

Kerem Ozan Bayraktar’s solo exhibition “Rocks and Winds, Germs and Words” is about reflecting on “life” on earth. It is organized around the concepts that Kerem has been tackling in his recent work “Great Oxidation Event” (2019). The exhibition opens on September 5th at SANATORIUM and is curated by Kevser Güler.

Kerem, interested in the possibilities of the materialistic foundations of fluxes and relations in biological life, focuses on notions of diversity, variation, and complexity through images of movement, transformation and flux that make them possible. Exhibition presents a wall piece of Kerem including illustrations, images, infographics, texts, and symbols regarding the “Great Oxidation Event” and a video; portraits of plants, animals, and objects depicting life-movement relations; and a sculptural installation on the transformation of inorganic matter. Also on view at the exhibition are miniature ambulances which are among the artist’s works on variation and diversity, and images of possible life forms produced with a specific image generation technique. Looking at the transformation and temporality of vital relations on earth, the exhibition also invokes questions on the transformative potentiality of the image and the conception of the actual digital image. Movement and stillness; living and non-living; natural and artificial; digital image and the question of representation; data and information are among the main themes of the exhibition as well.

The title “Rocks and Winds, Germs and Words” is borrowed from a sentence in Manuel de Landa’s A Thousand Years of Nonlinear History, a book that has inspired Kerem in his recent productions. It defines matter as an active agent and suggests reflecting on nature-culture relations starting with defying this dichotomy itself, and problematizes anthropomorphic ontologies.

A book including images of works by Kerem Ozan Bayraktar, texts by curator Kevser Güler, philosopher Gaye Çankaya Eksen, and artist Sergen Şehitoğlu, as well as a poem of poet Asuman Susam, designed by Dilara Sezgin, accompanies the exhibition.

“Rocks and Winds, Germs and Words” runs through September 5 – October 20, 2019 at SANATORIUM.

About the artist:
Kerem Ozan Bayraktar (1984) lives and works in Istanbul. He mainly uses animations, 3D computer renders, scaled models, and texts, and carries out researches and works focusing on change, mutation, diversity, and copying. He reproduces and depicts the boundaries, loops, and interactions between artificial and natural systems in the context of a wide research area ranging from planet morphologies to urban plants. Bayraktar completed his MFA and PhD in Marmara University Fine Arts Institute with two thesis on “Systems Theory” and “Digital Image”. He had five solo shows and his works have been shown in many publications, video screenings and group shows. Kerem Ozan Bayraktar is currently participating in Berlin Senate Residency Program between July – December 2019.

About the curator:
Some of the exhibitions and projects that Kevser Güler took part in are: flesh and bone, second exhibition, Bilsart, İstanbul, 2019; Potato Growers, Books and Research, Istanbul, Nevsehir and Rotterdam, 2019; flesh and bone, first exhibition, Operation Room, Istanbul, 2019; The Future of Ecology, Corridor Project Space, Amsterdam, 2018; Colony, Kaos GL 2nd Contemporary Art Exhibition, Istanbul, 2017; Ways Out From the World, Cappadox, Nevsehir, 2017; Let Us Cultivate Our Garden, Cappadox, Nevşehir, 2016; Living/Matter: In and through, Proto5533, Istanbul, 2016; Cappadocia struck, Cappadox, Nevşehir, 2015. Kevser Güler received her bachelor’s degree in Industrial Engineering from Boğaziçi University and studied Philosophy in Galataray University for her MA. Güler, who has been a member of the Istanbul Biennial team between 2007 and 2014, has been conducting researches on Arter collection since 2014 while she continues her works as a freelance curator.

Share Button

Yorumlar kapatıldı.