NURCAN PERDAHCI RESİM ve HEYKELLERİ Corvo- Art Gallery’de,16 Ekim/04 Kasım 2019

Share Button
Nurcan Perdahcı, Hupin

Corvo Art Gallery 16 Ekim/04 Kasım 2019 tarihleri arasında Anadolu coğrafyasının kültür imlerini yansıttığı çalışmalarıyla sanatçı Nurcan Perdahcı’yı ağırlıyor. Sanatçı resim ve heykellerinde ele aldığı konseptle Anadolu’nun iki ayrı dönemini ve iki ayrı kültürünü biraraya getiriyor. Perdahçı, metal heykellerinde Anadolu’da sıkça rastladığımız Antik Çağlarda İyon Uygarlığı antik Yunan dönemine ait iyon sütun başlarından esinlenerek 1997-2006 yılları arasında ürettiği soyut geometrik formlarını sergiliyor.

Nurcan Perdahcı, iconicsarmal-II

Resim çalışmalarında ise, doğduğu şehrin geleneksel kültüründe önemli bir yer tutan Uşak halılarının, Batı resim sanatı içindeki varoluşunu irdeliyor. Sanat eleştirmeni Lütfiye Bozdağ, Perdahcı’nın resimleri üzerine yazdığı kritiklerde yapısökümüne dikkati çekmekte, Perdahcı’nın resimlerini eurocentrism, orientalism ve postyapısalcı kavramlar üzerinden okumak gerektiğini vurgulamaktadır. Sanatçı, aile geçmişi ve yaşadığı coğrafyanın kültürüyle ilgili mekânsal ve zamansal sorgulamalar yapmakta, 15. ve 16. yy. Avrupa resimlerinde nesneleştirilmiş halıları bugünün çağdaş sanat anlayışıyla yeniden ele almakta ve kendi plastiği içinde estetize ederek öne çıkarmaktadır.

Nurcan Perdahcı, Kalf

“Bir dönem Avrupa resimlerinde varolan düzeneği alaşağı ederek yapısökümüne uğratan “Nurcan Perdahcı, resimlerinde bu yapısökümünü, göstergeyi bozarak, tersine çevirmektedir. Sanatçı bunu gösteren ile gösterilenin yerini değiştirerek yapmaktadır. Yarı şeffaf bir tabaka ile Batı resminin üstünü örtmekte, gizlemekte, adeta onu yok saymaktadır. Buna karşın Batı resmi içinde bulunan nesneleştirilmiş Anadolu halısını bu örtüden muaf tutarak görünür kılmakta ve canlı renkler kullanarak, ön plana çıkartmakta ve gösterilen konumuna getirmektedir. Böylece gösteren ile gösterilen yer değiştirmiş olmaktadır.”

Nurcan Perdahcı sergisi, 16 Ekim/04 Kasım 2019 tarihleri arasında Corvo Art Galery’de görülebilir.

Nurcan Perdahcı,İonic-Sarmal-1

Sergi kapsamında Nilgün Yüksel’in moderatörlüğünde sanat eleştirmeni Lütfiye Bozdağ ve sanatçı Nurcan Perdahcı’nın katılımıyla 19 Ekim Cumartesi günü saat 14:00’te bir sergi okuması gerçekleştirecek ve Nurcan Perdahcı’nın çalışmalarında yer alan 15.ve 16. yy’da Avrupa Resimlerinde Görülen Anadolu Halılarının İncelenmesi üzerinden eser okuması yapılacaktır.

AdresAkat, Akat Mahallesi, Menekşe Sokak, 6. Gazeteciler Sitesi No: 39, 34335 Beşiktaş/İstanbul

Share Button

Yorumlar kapatıldı.