Soner Tire “ALT – ÜST” Resim Sergisi,13 – 22 Aralık 2019, Adana Ressamlar Derneği Sanat Galerisi

Share Button


“ ALT – ÜST ÜZERİNE ”

Üst kavramının Alt kavramına gereksinimi olmadığı durumlarda, herşey ‘Altüst’ olabilir. Darmadağın bir karmaşıklığın göstergesi olarak görülebilir. Karışmak, birbirine geçmek, yıkılmak, düzgün işleyen ne varsa bozulmaktır, düzende başarısızlıktır. Alt ve Üst bir hiyerarşi belirtgeci gibi görünse de içerdiğinin “nasıl” olduğu daha da önem kazanır. Kontrastlığın dengesi gibi görünse de birbirlerinin dengesini bozduklarında, bir diğeri kendi sorunsallığıyla öne çıkar. Eğitimde, ekonomide, siyasette, statüde, nesnel görünümlerde, psikolojide, sosyolojik alanlarda kendi anlamlarını oluştururken, sanatta daha farklı bağlamları çağrıştırır. Sanatçının temel çıkış kaynağı da ‘insan’ ve o’nu bağlayan teknolojiyle içiçe geçmiş bir yaşam ve ‘doğa’ üzerinden konu, tema ya da kavramlarla biçimlenir. Bu düşünsel biçim, sanat yapıtına dönüşürken, kendi alt kavramlarına uzanarak izleyiciyi insansal ve yaşamsal farkındalık oluşturacak üst paylaşıma sürükler. Kimi izleyici de ise, görmeye alışkın oldukları sanat biçimlerinin dışında bazen sıradışı sayılabilecek sanat ürünleriyle karşılaşmak, yapıttaki şaşırtıcılık ve etkileyicilikle bu algı, altüst olma durumunu oluşturabilir ve izleyicide yeni farkındalıkların kapısını aralayabilir. 

Farkındalıklar, bilinçli – programlı anlam katmanlarını oluştururken; sanatta tesadüfün olmadığını, tesadüfleri kullananın sanatçı olduğunun anlamlandırmalarını ve göstergelerini sanatçının yaratımlarında algılayabilmekteyiz.

Sanatçı Soner TİRE, sanatsal üretim ve yaratımlarıyla, Türkiye’de Dijital teknolojinin sanattaki teknolojik varlığı ve etkisiyle; ele aldığı duyarlılık içeren kavramsallıkla, çağdaş sanatın değerli ve önemli bir bölümünde yer almaktadır. Dijital sanat anlayışının değerli bir sanatçısı olarak, planlı bir teknolojik uğraş içinde oluşturduğu yapıtların “ dijital-pentür “ veya “dijital-resim” oluşumunda ülkemiz sanatçılarının en iyi temsilcilerinden bir olarak öne çıkmaktadır. 1960 sonrası gelişen çağdaş sanat uygulamalarıyla birlikte, dijital sanat da bilgisayar teknolojisiyle dijital görüntülerin dijital resim anlayışına dönüştürülüp kullanılmasıyla, günümüzde kendine özgü görsel bir dil, sanatsal plastik bir dil özelliği oluşturmuştur. Sanatçı Soner Tire, bilim, sanat ve teknolojinin gelişim hızı içerisinde; kültürel değişim ve dönüşümü, dijital resim olgusuyla kendine özgü bir dille sanat nesnesine ustaca dönüştürerek, yeni bir sanatsal farkındalık kültürünü, ele aldığı kavramlarla irdelemektedir.

Çevresel duyarlılığını evrensel üst boyuta kavramsal düzeyde taşıyarak, olup bitenlerin hangi duyarlılık seviyesinde kaldığının alt katmanlardaki düşünme biçimini sorgulayarak, izleyicinin algısında altüst olma durumunu yaratmaya çalıştığını görebilmekteyiz. İzleyicinin-insanlığının üst kültürel belleğini zorlayarak, altta ezilen doğa ve insan sevgisinin unutulmadan yaşanması konusunda ele aldığı teknolojinin bir yaratım biçimi olan dijital resim tekniği, sanatçı Soner Tire’nin elinde teknolojinin olanaklarının çok ustaca kullanıldığı bir yaratım aracı olarak, düşsel kavram,  gözlem, imge ve gerçekliğin kendi içindeki sorgulamalarıyla, betimlemeleriyle, nasıl bir yaratım nesnesine dönüştüğüyle karşı karşıya kalırız.

 Alt anlaşılmadan, üst çözümlenemeyeceğine göre; uygar olmanın tepe noktasındaki “anlama” kavramını altüst olmadan canlı tutmamız gerektiğinin bir kez daha ayırdında olmamız gerekir. 

Aralık ayı’nın 22 sine kadar açık olacak bu sergideki çalışmaları; önemli bir kavram başlığı altında değerli eserleriyle  Adana’daki sanatsever izleyiciyle buluşturan sanatçı Soner TİRE’yi sanatsal katkılarından ve paylaşımlarından dolayı kutluyorum.”

 Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer Tire / 10.12.2019


SONER TİRE

Kişisel Sergisinin kavramsal başlığını “Alt Üst” olarak adlandıran ve bu sergideki eserlerini bu kavram başlığıyla anlamlandıran sanatçı Soner TİRE,  1969 Ankara doğumludur.

( B.R.H.D.) Birleşmiş Ressamlar Ve Heykeltraşlar Derneği -Ankara  üyesi olup, ulusal ve uluslar arası iki (2) sanat ödülü bulunmaktadır. Bienal, Çalıştay, Ulusal ve Uluslararası birçok sanat etkinliklerine, sempozyumlara, kongrelere  ve sanatsal jüri üyeliklerine katılmıştır.

 İlk kişisel sergisini 2009 da Galeri Altan- Adana, ikinci kişisel sergisini ise 2019 da Korart Galeri- Adana’da  gerçekleştirmiş, yurtiçi ve yurtdışında yarışmalı, karma, grup ve dernek sergilerinde yer almıştır. Halen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalında, Doktora karşılığı Sanatta Yeterliğini yapmış ve Öğretim Görevlisi olan sanatçı Soner TİRE,  sanatsal çalışmalarını Adana Çukurova Üniversitesindeki atölyesinde sürdürmektedir.

Soner TİRE “ALT ÜST” Resim Sergisi Kurtuluş Mah. 64012 Sok. Sacide Apt. No: 13  Seyhan, Adana adresinde bulunan Adana Ressamlar Derneği  Sanat Galerisi’nde 13 – 22 Aralık  2019 tarihleri arasında  resmi tatil günleri hariç 10.00 – 18.00 saatleri arasında görülebilir.

Share Button

Yorumlar kapatıldı.