Seyit Mehmet Buçukoğlu “Morfem / Morpheme” 18 Mart – 28 Nisan 2021

Share Button

Galeri FE, sanatçı Seyit Mehmet Buçukoğlu’nun “Morfem” adını verdiği Kişisel Sergisine ev sahipliği yapıyor.

Morfemler, kelimeleri oluşturan ve çoğu ek halinde olan kelime parçaları yani biçim birim olarak varlık gösterirler. Sanatçı da eserlerinde morfemlere yer vererek şu soruları bize yöneltir; Her bir hece, her bir sözcük yüklendiği anlamlarla hayatımıza, duygularımıza, düşüncelerimize dokunmuyor mu? Tek bir kelime bile mutlu etmeye ya da üzüp yıkmaya bedelken, onu meydana getiren her bir parçanın anlamı da önemli değil mi?

İşte tam da bu noktada morfemler, Buçukoğlu’nun eserlerinde net okunamayan ve cümleler içinde yalnız gibi görünse de büyük anlamlar taşıyan varlıklarıyla bizi düşünmeye, anlamaya itiyorlar. O cümleler içinde bazı kelimeleri, isimleri ya da onları meydana getiren heceleri/ekleri (yani morfemleri) gördüğümüzde, resimlerdeki gizli anlamlarını da biz kuruyoruz. Öyle ki sanatçı; bu anlamları yakalayabilmek için eserlerin odak noktasındaki sözlere ve harflere bir kılavuzluk görevi yüklerken, aynı zamanda da hissettiğimiz ya da doğrudan gördüğümüz anlam yüklü bu sözcüklerin, hayatımıza, duygularımıza ya da düşüncelerimize dokunan varlıklarıyla belleğimizde yeniden canlanmasını, izleyen ile eser arasında duygusal bir bağ kurmasını amaçlıyor.

Sergi, 18 Mart – 28 Nisan 2021 tarihleri arasında, Pazar ve Pazartesi günleri hariç 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Galeri FE
Cemil Topuzlu Cad. Kutmen Apt.
No:60/2 D:4 Çiftehavuzlar
Kadıköy/İSTANBUL 
0216 368 03 78 
galerife@gmail.com


SEYİT MEHMET BUÇUKOĞLU
1982 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, lisans eğitimini 2005 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde, 2010 yılında da aynı fakültenin Resim Bölümü’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı’ndan 2013 yılında, Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik / Doktora Programı’ndan da 2017 yılında mezun oldu. Ulusal / uluslararası sanat ve tasarım yarışmalarında 62 ödülü bulunmakla birlikte, yurtiçinde 22 kişisel sergi açtı ve 15’i yurtdışında olmak üzere birçok karma sergiye katıldı. 2018 yılında çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde şu anda Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta ve sanatsal üretimlerini kendi özel atölyesinde devam ettirmektedir.

Share Button

Yorumlar kapatıldı.