Türkiye Jokey Kulübü 10. Resim Yarışması 2014

Share Button

Resimyarismasikapak010514

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ

10. RESİM YARIŞMASI

2014, İSTANBUL 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı

Türkiye Jokey Kulübü, ülkemizin sanatsal ve kültürel birikimine katkıda bulunmak, Türk sanatçılarını özendirmek, Türk Sanatı’na özgün eserler kazandırmak amacıyla 2014 yılında
“At, At Sevgisi ve At Yarışı”  konulu geleneksel resim yarışmasının 10.’sunu gerçekleştirecektir.

Yarışmamızın amacı, tüm dünyada olduğu gibi kültürel geleneğimizde önemli bir yeri olan at ve at sevgisini gündemde tutmak, at yarışlarının Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulamak ve buna bağlı olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz desteği sürdürmektir.

2. Ödüller

Birincilik ödülü        :     30.000 TL.

İkincilik ödülü         :     20.000 TL.

Üçüncülük ödülü    :     10.000 TL.

Mansiyon (3 adet)  :      7.500 TL. (her biri için)

3. Yarışmanın Koşulları

  1. Yarışma, TJK mensupları, seçici kurul üyeleri ile bunların 1. , 2. dereceden yakınları dışında 16 yaşından büyük tüm amatör ve profesyonel tüm sanatçılara açıktır.
  1. Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, sergilenmemiş veya herhangi bir yerde yayınlanmamış bir (1 adet)  eseriyle katılabilir.
  1. Yarışmaya verilecek olan eserler, tuval üzerine yağlıboya, akrilik, kolaj ve karışık tekniklerde olup, ölçüleri; kısa kenar 50 cm’den küçük, uzun kenar 150 cm’den büyük olmayacaktır.
  1. Eserler, sergilenmeye hazır bir şekilde sanatçısı tarafından imzalanmış olarak teslim edilecektir.

Kargo ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, eserlerin iadeleri kargo ya da posta yoluyla yapılmayacaktır.

  1. Kapalı kimlik zarfı: (Form -1)  Sanatçının adı ve soyadı, kısa bir biyografisi, ev ve iş adresi,      e-mail adresi, telefon numaraları, sanatçının yarışma koşulları kabul ettiğine dair imzalı belge ve eserin 1 adet fotoğrafının bulunduğu kapalı zarf, eserle birlikte makbuz kaşlığında teslim edilecektir. (Form – 2) Ayrıca her eserin, arkasına sanatçının adı ve soyadı, eserin adı ve yapılış yılı, tekniği, boyutları ve fiyatını belirten bir etiket yapıştırılacaktır.
  1. Yarışma sonucunda ödül alan eserler, Türkiye Jokey Kulübü Resim Koleksiyonu’na ait olacak ve sanatçı ödül kazanan eserinin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın ilgili maddeleri gereğince basma, yayma, çoğaltma ve sergileme haklarını da Türkiye Jokey Kulübü’ne devretmiş olacaktır. Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü sergilenmeye değer bulunan eserleri de etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, takvim, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar bu yarışmaya katılmakla iş bu şerhi peşinen kabullenmiş sayılacaklardır.

4. Seçici Kurul

A. Semiral BİLBAŞAR                           TJK Asli Üyesi

Prof. K. Tayfun ERDOĞMUŞ              Ressam, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi

Haşim Nur GÜREL                              Sanat Eleştirmeni / Yazar

Prof. Ergin İNAN                                 Ressam, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Kemal İSKENDER                     Ressam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Balkan Naci İSLİMYELİ          Ressam, Işık Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Ergon MENGİ                                 TJK Asli Üyesi

 

*Seçici Kurul üyeleri soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde, TJK yedek üye çağırma yetkisine sahiptir.

5. Eserlerin Teslim Tarihi ve Yerleri

Eserler, 1 – 15 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul Veliefendi Hipodromu TJK Müzesi ile Ankara 75’nci Yıl, İzmir Şirinyer, Adana Yeşiloba, Bursa Osmangazi, Kocaeli Kartepe ve Diyarbakır Hipodrom Müdürlüklerine elden makbuz karşılığında teslim edilecektir.

6. Eserlerin Sergilenmesi ve İadesi

Ödül alan ve sergilenmesine karar verilen eserler dışında kalan eserler 10 Ekim 2014 tarihinden itibaren 15 gün süre ile teslim edilen merkezlerden makbuz karşılığında iade edilecektir.

Ödül almadığı halde sergilenmeye değer görülen eserler ise sergi programı (tarihleri ve yeri daha sonra belirlenecek) bitiminden itibaren bir ay içinde eser sahiplerine makbuz karşılığı teslim edilecektir. Belirtilen tarihler arasında teslim alınmayan eserlerin kaybından ve uğrayabileceği her türlü hasar ve zarardan Türkiye Jokey Kulübü hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu hususta tüm katılımcılar şartnamede sunulan Form 1’e imza attıkları andan itibaren şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaklardır.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenecek sergilerde ödül almayanlar dışındaki eserler sanatçının belirleyeceği bedel ile satışa açık tutulacak, eserlerden hiçbir şekilde komisyon alınmayacak ve satış bedelinin tamamı sanatçıya ait olacaktır.

Yarışmaya katılan sanatçılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.

7. Sonuçların İlanı

Sonuçlar basın yoluyla 22 Eylül 2014 tarihinde ilan edilecek olup, kulübümüzün www.tjk.org adresli web sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışmaya katılacak tüm sanatçılarımıza başarılar dileriz. 

Form – 1

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ

10. RESİM YARIŞMASI

2014, İSTANBUL 

Adı, Soyadı                          :

Doğum yeri ve yılı               :

En son bitirdiği okul          :

Halen yapmakta olduğu iş :

Yurtiçi kişisel sergiler        :

Yurtdışı kişisel sergiler      :

Kazandığı ödüller               :

Ev adresi                             :

Ev telefonu                          :

İş adresi                               :

İş telefonu                           :

GSM                                     :

E-mail                                   :

TJK tarafından düzenlenen 10. Resim Yarışması Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ediyorum.

İmza

 

 

Form – 2

 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ

10. RESİM YARIŞMASI

2014, İSTANBUL

  

Sanatçının Adı, Soyadı       :

 

E S E R İ N

Adı                                       :

Tekniği                                :

Ölçüleri                                :

Yapıldığı yıl                         :

Fiyatı                                    :

Teslim edildiği merkez       :

 

 

 

Share Button
Ufuk Güneş

Hakkında Ufuk Güneş

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Stajını ATV'de tamamladı.Posta Gazetesi'nde ( Trakya Eki)Muhabirlik yaptı.2011- 2012'de Kocaeli Üniversitesi Uygulama Radyosu Radyo Ki'de Güne Bakış Programı'nda Editör- Spiker olarak görev aldı.

Yorumlara kapalıdır