Metamorph-Trick, Esra Kizir Gökçen, Arps&Co Window Gallery (31 Ağustos – 09 Eylül 2014)

Share Button

????????

“…Olmuş bitmiş derken yeni başlıyor,  ezberleri altüst eden  yeni bilgiler yeni algılar yaratıyor ve bir sonraki  öncekini geçersiz kılıyor… Bu nasıl bir oyun ki,  kuralları değişerek devam ediyor durmaksızın… ”

“METAMORPH-TRICK”    ESRA KİZİR GÖKÇEN  Kişisel Sergisi 

31 Ağustos   –  9 Eylül  2014

Arps&Co  Window  Gallery  AMSTERDAM

 

Amsterdam Artps&Co Window Gallery tarafından davet edilen sanatçımız Esra Kizir Gökçen, “metamorph-trick” adını verdiği sergi ile yeni çalışmalarını 31 Ağustos – 9 Eylül tarihlerinde Amsterdam’ın sanat izleyicisine sunuyor.  Sanatçı daha sonra bu sergideki eserlerini, İstanbul’da da sergileyecek.

ESRA KİZİR GÖKÇEN, doğduğu ve yaşadığı çok katmanlı  Anadolu coğrafyasının tarihsel ve kültürel  birikimlerinden ilham alıyor.  Esra, çeşitlilik ve çok katmanlılık açısından zengin toprakların özünden çıkan çağrışımları, sembolleri  kullanıyor. Güncel kültürel sosyal oluşumların da aynı karakteri taşıması ve bugünün algı ve yorumuyla çoğalarak ortaya çıkan enerji  ve dinamizmin geleceğe yansımaları üzerine odaklanıyor.

Esra Kizir Gökçen “METAMORPH-TRICK” Kişisel Sergisi ile 31 Ağustos – 9 Eylül 2014 tarihlerinde Amsterdam’da  Artps&Co Window Gallery’de sergileyeceği çalışmalarında:

Yaşam katmanlarında her şey  gerçekleşme anındakinden farklı.  Her ne geçmişten bugüne kalmış ise o andaki gibi olmasa gerek.  Zaman ve mekanın koşulları her şeyi başkalaşıma uğratıyor.  Bu hareketlerin yarattığı  illüzyonlar algıları yanıltıyor. İşte bu algıya yansıyan oyunları Esra Kizir Gökçen “metamorph-trick” de anlatmaya çalışıyor, kendi algısına yenilerek.

Zamanın katmanları hareket halinde geçmişi de geleceği de sürekli başkalaştırmakta, bizim algılarımızı sürekli yanıltmakta ve bu hilebaz oyunlar, öngörüleri, tahminleri boşa çıkarmakta. Geçmişe dair izler ve bunlar üzerine düşünceler, gelecek öngörüleri ve hayaller, hepsi  farklı katmanlar oluşturuyor,  her  biri iç içe geçmiş,  katlanmış,  genel geçer hafızaların ötesinde başkalaşmış renkler ve çizgilerin oyunu:  Olmuş bitmiş derken yeni başlıyor,  ezberleri  altüst eden  yeni bilgiler yeni algılar yaratıyor ve bir sonraki  öncekini geçersiz kılıyor. Olaylar, nesneler parçalara ayrılıyor ve tekrar biraya geldiğinde farklı bağlantılarla başka bir şekilde kaynaşıyor, metamorfik nesneler bazen bir boşlukta bazen değişime uğramış bir zeminde,  düşsel bir uzay zaman oyunu içinde resim veriyor.  Bu nasıl bir oyun ki,  kuralları değişerek devam ediyor durmaksızın.

Yeryüzü,  Atlantis gibi belki suyun altında, belki de bir kara parçası olarak gökyüzüne uzay boşluğuna gider gibidir, bu fantastik dünyada.  Figürler bu dünya canlılarının uzuvlarına sahip olsalar da  parçalanmış ve sonra yanlış birleşmiş yaratıklar gibidirler. Mekânsal unsurlar da parçalanmış ve başka bir dünya yaratırcasına birleşmiş haldedir.  Sanatçının çağrışımları başkalaşımı vurgulamakla birlikte parçalanmış kişilik ve hayatların aynı şekilde tekrar oluşmasının imkansızlığı anlatılmakta “aynı nehirde iki kez yıkanılmaz” önermesini  hatırlatmaktadır.  Her anın yeni bir an olduğu ve insan algısının bu zaman döngüsü oyunlarıyla kafasının bir hayli karışık olduğuna işaret eder.  Bu sebeple, çalışmalarında kullandığı bulutlar, ağaçlar, kökler  gibi doğayı sembolize eden detaylarla  yaşadığımız dünyaya,  doğaya olan sorumluluğumuza dikkat çekiyor. Bulut ve ağaç suyun, dolayısıyla da yaşamın döngüsünü ve geçmişten geleceğe sürekliliği anlatıyor. Esra’nın çizgilerindeki yuvarlak hatlar ve sembollerde kaligrafi ve minyatür gibi klasik Türk resim sanatının etkilerini görebiliriz. Dolayısıyla kompozisyonlarında işlediği konseptlerle kullandığı teknikler birbirini güçlendirecek seçimleri içeriyor. Hikâyelendirilmiş geçmiş ile futuristik yaklaşımların bir arada “şimdi”de işlendiği metamorfik kompozisyonlar bu sergi konseptini kurgulayan trick’ler olarak öne çıkıyor.

Arps&Co   Window   Gallery   Arubastraat 1  NL1058 VD AMSTERDAM HOLLANDA

Sergi İzleme: 30 Ağustos – 9 Eylül 2014

Açılış Daveti: 2 Eylül 2014 Salı saat 18:00

Open 24/7 Appointments are welcome  every day  06 2236 3133

www.arpsgallery.com

www.esrakizirgokcen.net

 

Bilgi İçin:               Handan Terzioğlu –Marjinart Kültür Sanat İletişim Danışmanlığı
Tel: 0532 626 63 35, 0212 251 16 22
e-mail: handan@marjinart.com.tr, handanterzioglu@gmail.com

Share Button

Yorumlara kapalıdır