Köklere Dönüş/Into the Country, Salt Ulus (11 Eylül – 01 Kasım 2014)

Share Button

salt

SALT Ulus, Ankara

19.00 – Açılış / Opening: “Köklere Dönüş” / “Into the Country”
19.30 – Sunum / Introduction: Łukasz Ronduda (küratör / curator)

“Köklere Dönüş”
11 Eylül – 1 Kasım
http://saltonline.org/tr/894/

Halk kültürünün etkisiyle zanaat, tarım, ekoloji ve “faydalı sanat” kavramının sanatsal pratikte gitgide araştırılıp benimsendiği bu dönemde, birçok sanatçı kırsalın güncelliğini incelemek üzere köklerine; doğup büyüdüğü köy ya da kasabalara dönüyor. Bu sanatçıların, “güncel halk sanatı” olarak tasarlanan ya da aslen öyle olan ifade biçimleri, toplumların kırsal kökenleri ile feodal yönetim ve dinî otoritenin uzun süreli etkilerine dair mevcut tartışmalara paralel olarak değerlendirilebilir.

Toprakla, tabiatla, belirli topluluklar ve mevsimlerin ritmiyle bağların vurgulandığı bu işler, sözde “yeni ulusal sanat”a bir alternatif sunuyor. Modernite karakterine karşı sanatsal bir tepki olan söz konusu estetik anlayışında, yalnızca gelenek, etnik köken ve sadelikle harmanlanan modernite kabul görüyor.

Polonya’da köleliğin kaldırılmasının 150. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen “Köklere Dönüş”, Łukasz Ronduda’nın (Varşova Modern Sanat Müzesi) küratörlüğünde ve SALT’ın iş birliğiyle hazırlanmıştır.

Polonya Ulusal Kültür ve Miras Bakanlığı tarafından desteklenen bu proje, Polonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 600. yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle 2014 boyunca sürecek kültür programları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

“Into the Country”
September 11 – November 1
http://saltonline.org/en/894/

With grassroots culture, craft, farming, ecology and the notion of “useful art” becoming increasingly analyzed and adopted in artistic practice, it is also important to take into account works by the many artists who return to their roots to explore the contemporaneity of the rural condition. Such artistic expressions, which may contemplate or indeed exist as “contemporary folk art,” can be considered in parallel with recent debates that focus on society’s rural pedigree and the long-lasting effects of feudal governance and structures of religious authority.

By emphasizing their ties to the land, to nature, to specific communities, and to the rhythm of the seasons, the work of these artists offers an alternative to so-called new national art. This aesthetic of choice is an artistic reaction to the character of modernity, which is only ever experienced in tandem with tradition, ethnicity, and homeliness.

“Into the Country” is curated by Łukasz Ronduda, Museum of Modern Art in Warsaw, in collaboration with SALT, on the occasion of the 150th anniversary of the abolition of serfdom in Poland.

The project is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, as part of the cultural program of the celebration of the 600th anniversary of the Polish-Turkish diplomatic relations throughout 2014.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie realizowane w ramach programu kulturalnego obchodów 600-lecia polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych w 2014 roku.

http://turkiye.culture.pl/

Share Button

Yorumlara kapalıdır