Pardon, Kaçıncı Kat?, Merkür Galeri, (10 Ocak – 07 Şubat 2015)

Share Button

mer

GENÇ KÜRATÖRLER SORUYOR: PARDON, KAÇINCI KAT?

Sanatçılar: Recep Akar, Mustafa Duymaz, Didem Erbaş, Murat Germen, Şifa Girinci, Emre Kantaşlı, Volkan Kızıltunç, Manbor, Ali İbrahim Öcal,
Saliha Yılmaz

Küratörler / Melike Bayık & Mergüze Günay

Açılış: 10 Ocak / Cumartesi, 15:00-19:00

Küreselleşen dünya düzeni ve kent hayatının baskıcı dinamikleri karşısında sanat konjonktürü dâhilinde ne türden önermeler yapılabilir? “PARDON, KAÇINCI KAT?”, kent ve doğa ilişkisi üzerinden sanat alanında dönüşümün olanaklarını sorgulayan genç küratörlerin yönelttiği meşru soruları irdeliyor. Sergi bu sorular ve onlara getirilebilecek yanıtların peşine düşüyor.

Bu sergi kent ve doğa üzerine izleyiciye bir rapor sunma hevesinde değil. Serginin iki bölümünü mümkün olduğunca birbirinden koparmak; buna karşın diyalog alanlarını da korumak üzere tasarladık. Yaygın olarak işlenmiş kent-doğa ikiliğini iki genç küratör olarak aslında yapıtaşlarına ayırıp; küratörlük mekanı mı, eserleri mi, ilişkileri mi ön plana alarak bizi en çok heyecanlandıran şeyi ortaya koyar diye sorduk. Küreselleştirme biçimlerinin somut etkilerinin tam da gözünün içine bakan bir jenerasyondan post-modern ütopyaların, mega kentlerin, sanat ve izleyici arasında açılan mesafenin ve bu yersiz-yurtsuzluğun bizi sürüklediği ruh durumunu gayri-resmi bir çerçevede yalın bir soru olan, ama betonun ve yabancılaşmanın tınısını taşıyan “Kaçıncı Kat?” ile aktarmak istedik.

Sanatçılar Recep Akar, Mustafa Duymaz, Didem Erbaş, Murat Germen, Şifa Girinci, Emre Kantaşlı, Volkan Kızıltunç, Manbor, Ali İbrahim Öcal ve Saliha Yılmaz’ın eserlerinin yer alacağı serginin açılışı 10 Ocak Cumartesi günü 15:00 – 19:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Sergi 07.02.2015 tarihine kadar MERKUR’de görülebilir.

————————–————————–————————

YOUNG CURATORS INQUIRE: PARDON, WHICH FLOOR?

Artists: Recep Akar, Mustafa Duymaz, Didem Erbaş, Murat Germen, Şifa Girinci, Emre Kantaşlı, Volkan Kızıltunç, Manbor, Ali İbrahim Öcal,
Saliha Yılmaz

Curators / Melike Bayık & Mergüze Günay

Opening: January 10 / Saturday, 3 pm – 7 pm

What kind of propositions can be made against the globalisation of world order and the oppressive dynamics of city life within art conjuncture? “PARDON, WHICH FLOOR?” examines the rightful questions addressed by young curators on the possibilities of transformation within the field of art through the inter-relation between the city-scape and nature. The exhibition pursues these questions and possible responses that can be evoked.

This exhibition is not intended to provide a report on city and nature for the audience. We designed the two parts of the exhibition as remote as possible, but also let them preserve their mutual spaces for dialogue. Breaking down the widely examined dichotomy of city vs. nature into its building blocks, we put forward the question whether curatorship reveals what is most striking by highlighting the physical space, the works or the inter-connections. Belonging to a generation staring into the physical impacts of different modes of globalisation, we chose the informal question “Which floor?” that carries the resonance of concrete and alienation in order to reflect on post-modern utopias, mega-cities, the widening gap between art and its audience and the psychological state this (non)belonging has put us all into.

The opening of the exhibition featuring the works by artists Recep Akar, Mustafa Duymaz, Didem Erbaş, Murat Germen, Şifa Girinci, Emre Kantaşlı, Volkan Kızıltunç, Manbor, Ali İbrahim Öcal and Saliha Yılmaz will take place on January 10th between 3 pm – 7 pm. The exhibition can be visited at MERKUR until February 7, 2015.

Share Button

Yorumlara kapalıdır