Bellek ve İz III, Nurcan Perdahcı, Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, (22 Nisan- 15 Mayıs 2015)

Share Button

nurcanperdahci-davetiye

Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde Nurcan Perdahcı’nın “Bellek Ve İz III” Başlıklı Sergisi 22 Nisan/15 Mayıs 2015 tarihleri arasında izlenebilir. 

“Bellek ve İz” konu başlıklı serinin daha önce İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilen I. Ve II. sergilerinden sonra  “Bellek ve İz  III”Nurcan Perdahçı resim sergisi 22 Nisan 2015 tarihinde esin kaynağı Uşak’la buluşuyor.

Nurcan Perdahçı’nın resimlerinde,bir dönem Avrupalı ressamların tablolarında dekoratif amaçlı kullanılan Uşak halılarından yola çıkarak hem kendisiyle hem de doğduğu coğrafyanın tarihi ve kültürüyle kurduğu ilişki vurgulanır.

Yüzyıllar ötesinde tuvallerde yer alan halılar ve portreler, an-bellek-iz üzerinden, günümüzün sunmuş olduğu  teknolojik olanaklarla, Perdahcı’nın işlerinde geleneksel tekniğe yapılan göndermeler ve yapısökümcü  yaklaşımlarla yeniden ele alınır. Burada sözü edilen sökme terimi ‘yıkma’, ‘tahrip etme’ ile eş anlamlı kullanılmaz. Varolan, karşıda duran yapıyı anlama  ya da anlamak için çaba gösterme edimi  olarak  kullanılır. Göstergelerin izi takip edilir, üstlerini örten yüzyılların içinde derinlemesine bir keşif yolculuğuna çıkılır.

Resimlerde; görsel dil içinde varlığın zamansal bir yol-cu-lukta olduğunu ve öznenin / nesnenin bir iz bırakarak süreç içerisinde sürekli başka bir şeye, şeylere evrilerek dönüştüğü gösterilir.

Sergi,Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde 22 Nisan- 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında izlenebilir.

Share Button

Yorumlara kapalıdır