Necmi Karkın’ın “Khora’dan Anadolu’ya” Resim Sergisi 20-26 0cak 2017 Tarihlerinde Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde

Share Button

SERGİ AFİŞ4neco

Necmi Karkın’ın Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde açtığı serginin konsepti “Khora’dan Anadolu’ya” başlığını taşıyor. Bu sergiyle ilgili sanat eleştirmeni Lütfiye Bozdağ; Karkın’ın resimlerini şöyle değerlendiriyor.

“Grekçe’de “şehir dışı”, “periferi”, “uzak” anlamına gelen Chora kelimesi Karye sözcüğünden türemiş Hıristiyanlık dini ve tarihselliği bakımından önemli bir mekanı işaret ediyor. Khora’dan yola çıkarak zengin bir kültür mirasına sahip Anadolu ve İstanbul coğrafyasında uzaklık ve mekan ilişkisi üzerinden düşünen sanatçı, Anadolu kültüründe birçok dönemde ve kültürde rastladığımız sembolleri yeniden yorumlayarak soyutlamalara varan bir dışavuruma gidiyor.

necmi karkın 1

Beşikler, Nazarlıklar, Çömlekler, Bohçalar, Keçi sürülerinin çan sesleri, Şabalama, Halaylar, Bozlak ağıtları gibi kültürel referanslardan yola çıkan sanatçı, çağdaş sanat dâhilinde yaşadığı coğrafyanın sembolleri üzerinden, kendi anlamlandırma dünyasının Khora’sını oluşturuyor. Derrida’nın söylediği gibi “Khora ne duyumsanabilir ne de kavranabilir olandır; üçüncü bir türe aittir”. Sanatçı, bu üçüncü türün ne olduğunu kavramamız için imge dünyasını algıya açarak yorumu izleyiciye bırakıyor.

Sergi, Beşiktaş Belediyesi AKATLAR kültür merkezinde 20-26 Ocak 2017 tarihlerinde görülebilecektir.

 

Share Button

Yorumlara kapalıdır