Tilted Space, BERLINARTPROJECTS , (21 Nisan – 20 Mayıs 2017)

Share Button

Tutsak,100 x 80 cm, tüyb,2017

BERLINARTPROJECTS Nisan ayında, normalde çok farklı pratikleri olmasına rağmen mekana ve perspektifin sınırlarına ilgi duyan iki sanatçı arasındaki karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Heykel, bu sergide resimle buluşuyor; Riedel’in geometrik eserleriyle, Emre Meydan’ın zarif iç mekan resimleri diyalog kuruyor. Her iki sanatçının, mekanın temsil edilmesini sorgulama ve perspektifi zekice yanılsamalar ve çarpıtmalarla ele alma konusunda Riedel’in büyük ölçekte, Meydan’ın daha samimi olmak üzere kendine özgü bir dili var. Ancak bu iki yaklaşım, bir diğerini gölgede bırakmadan birbirlerini keşfediyor ve birbirleriyle etkileşime giriyor. Serginin merkezinde, Riedel ve Meydan’ın derinlik, mekansal ilişkiler ve üç boyutluluk konusundaki etkileşiminin ürünü olan bir çalışma yer alıyor.

Sergi alanina girer girmez, Riedel’in etkileyici ahşap çalışmaları göze çarpıyor. Daha fazla hacim etkisi yaratan geometrik yapıları ve dalgalı yüzeyleriyle, bu çalışmalar doku ve biçim algısı üzerine ustaca bir deneme. İncelikle hesaplanan ve konstrüksüyon prensiplerine dayanan iç içe geçmiş doğaları, bu büyük ölçekli ancak kontrollü heykellerin karmaşıklığını ortaya koyuyor. İki ve üç boyutluluk arasında gidip gelen Riedel’in minimalist çalışmaları, izleyici farklı bir açıya hareket ettiğinde değişerek bilinçli olarak mekansal farkındalık ile oynuyor.

BERLINARTPROJECTS | Potsdamer Str. 61 | 10785 Berlin | www.berlinartprojects.com                                                                1

Meydan’ın resimlerindeki yumuşak renk tonları, Riedel’in nötr renk tonlarına uyum sağlıyor. Meydan’ın soyut iç mekanları, derinlikle oynayarak tam anlamıyla üç boyutlu olmadan, sanatçının kendi deyimiyle “iki buçuk boyutlu” hale geliyor. Tuvalin düz yüzeyi kesilip tekrar dikilerek sergi mekanının duvarlarına tutturulacak şekilde genellikle çerçevenin sınırlarının ötesine uzanıyor. İplik, bir eserde duvar boyunca uzanmak üzere, bölümleri yeniden birleştirmek için kullanılıyor. Meydan’ın bu tablolarda yaptığı şey, derinliği temsil etmenin yeni yollarını bulmak için tuvali, kumaştan ayırarak yapıbozuma uğratması. İki ve üç boyutlu; bu ikisi arasında ince bir akışkanlıkla gidip gelen bu hibrid çalışmalar, kontürlerin görüntüyü silmeye başlayacak derecede iç içe geçtiği beyaz ve pastel renk tonlarında. Bu, sanatçının derinlik yaratma hedefiyle doğrudan çelişerek Meydan’ın pratiğinin merkezindeki gerilimi oluşturmaktadır.

Tutsak,100 x 80 cm, tüyb,2017

Ulrich Riedel “Dark Coco & Dark Igor” (detail), 2017 wood | variable dimensions

Sergi bu iki sanatçının farklı yaklaşımlarının simbiyotik bir birleşme noktası olan ortak bir çalışmayla hareket kazanıyor. Alışılageldik şekilde, Riedel titiz geometrik stiliyle, parçaların çerçevesini, yapısını ve omurgasını oluştururken, Meydan ince dokunuşlarıyla ve sezgisel yorumuyla iç kısımları detaylandırıyor.

Heykel ve resim sanatı, mekan ve algı kavramlarıyla yakından ilgilidir. Heykeller üç boyutlu olduklarından, mekanla direkt etkileşim içindedir ve mekanı her açıdan değerlendirir ve algılar. Resimler ise doğası gereği düz yüzey olduğundan, iki boyutlu derinlik yaratmak amacıyla gözü optik illüzyonlarla yanıltır. Tilted Space sergisi özelinde ise, Riedel hacim illüzyonu yaratmak için ahşap eserleri ustalıkla manipüle ederken, Meydan tuvalleriyle, resmin estetik geleneklerini tersine çevirerek üç boyutlu alana uzanır ve iki sanatçı arasındaki karşılıklı etkileşim vurgulanır.

Share Button

Yorumlar kapatıldı.