IV. Mitoloji Günleri, Raymar Otel, (Son Başvuru: 10 Mayıs 2017)

Share Button

mitoloji-1024x774

IV. Mitoloji Günleri 
Tema: Yaşamımızdaki Mitler ve Felsefe

19-20 Ağustos 2017 – Ankara

www.dusunbilakademi.com

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Logos, Mit, Efsane, Uygarlık, Toplum, Edebiyat, Efsane, Bilinçdışı, Psikanaliz, Felsefe, Sosyoloji

Özet bildiri son gönderimi: 10 Mayıs 2017
Programa alınan özet bildirilerin duyurusu: 15 Mayıs 2017
Dinleyici kayıtları: 15 Mayıs 2017

Konuşmacı olarak katılmak için:

Planladığınız konuşmanın içeriğini özetleyen 1 sayfalık bildiri özetinizi dusunbil[at]hotmail.com adresine iletiniz. Bildiri özetleri incelendikten sonra konuşmacı başvuruları hakkında dönütler yapılacaktır.

Bildiri özetinizi hazırlarken:

– Bildiri başlığınızın sayfanın en üstünde, ortalanmış ve kalın karakterlerle yazılmış olmasına, (14 Punt)
– Başlığın bir alt satırında adınızın, soyadınızın, ünvanınızın ve kurumunuzun yazılmış olduğuna,
– İletişim bilgilerinizin (e-posta adresi ve telefon numarası), adınızı içeren satırın altında, doğru yazıldığına,
özen gösterin.
– Bildiri özetini .doc (Microsoft Office Word) formatında göndermenizi rica ederiz.
– Bildiri özeti, 12 punt 2 satır aralığı, times new roman yazı tipinde olmalı.
– Sunumunuzun ne şekilde yapılacağını bildiriniz: (Slayt, metin okuma, söyleşi tarzında, soru cevap vb.)

Kimler Özet Bildiri Gönderebilir
-Lisans eğitimini tamamlamış olanlar
-Sempozyum konu ve ilgi alanında daha önce araştırma yapmış, dersler vermiş, yayınlar hazırlamış ve konferans/sempozyumlara katılmış olanlar.

Hangi Durumlarda Bildiriler Olumsuz Olarak Değerlendirilir
– Özet bildiri gönderime kurallarına uymayanlar
– Bildiri metnini okuyarak sunum yapanlar
– Sempozyum kapsamı dışında özet bildiri gönderenler

Sunumlar 40 dk olarak planlanmıştır. Konuşma süresinin devamında (10-15 dk) soru-cevap kısmı olacaktır. Sunumlarınızı 40 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlamanız, katılımcılarımızın sorularını kısıtlamamamızı sağlayacağından önemlidir. Bu nedenle, -örneğin- PowerPoint sunusu kullanacaksanız 30-40 slayt sayfasını aşmamanızı öneririz. İntihalle kesinlikle yer verilmemelidir. Katılımcılar bütün hukuki sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür. Herhangi bir intihalin belirlenmesi halinde, sunum iptal edilecek, sorumlular bağlı bulundukları kuruma bildirileceklerdir.

Share Button

Yorumlara kapalıdır