“Mind Your Wishes”, Buğra Erol, Berlinartprojects (27 Mayıs – 8 Temmuz, 2017)

Share Button

Stone Heart_2017_Tuval uzerine akrilik_160x220 cm

Buğra Erol, BERLINARTPROJECTS’teki ilk solo sergisinde izleyiciyi son çalışmalarından oluşan bir dizi resim ve çizimle, zihinsel ve resimsel dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının da vurguladığı üzere, o konuyu değil; üzerinde çalışacağı konu onu seçiyor. Bu doğrultuda oluşan kaçınılmaz yaratım süreci, Erol’u yeni solo sergisi Mind Your Wishes (Ne dilediğine dikkat et) için harekete geçirmiş oldu. Erol, kendisiyle yüzleşme gereksinimi duyarak saklı olanın ötesindekini keşfetmek istedi – bu durum değerlendirmesi, düşünce süreçlerine görsel bir yol haritası oluşturmasına yardımcı oldu. Yaşadığı içsel keşif yolculuğu, sanatçının İstanbul’dan Adalar’a taşınma sürecine eş zamanlı olarak yansıdı – yine bilinmeze doğru, Erol’un kendisini sorgulama süreciyle iç içe geçmiş başka bir yolculuktu bu. Hem içsel hem de dışa dönük olarak yeni bir alanı keşfetme duygusu; içinde yaşadığımız dünyanın, sanatçının bizzat kendisi tarafından algılanan haliyle keskin bir anlatımı olan Residence in Moon (Ayda İkamet) ve Meanwhile in Another Reality (Bu Arada Başka Bir Gerçeklikte) gibi çalışmalarının isimlerine de ilham kaynağı oldu. 1 Erol’un çalışmaları, sanatçının modern çağda insanoğlunun işlediği suçlara karşı duyduğu eleştirel yaklaşımının bir göstergesi olarak, hem natürel hem de kentsel boyutta birbirimizle ve çevremizle olan sorunlu ilişkimizi keşfe çıkıyor. Eserlerde, çağımızın sosyo-politik sorunlarının hem sebebi hem sonucu olan huzursuzluk ve istikrarsızlık duygusu yoğun olarak hissediliyor. Kingslayer (Kral Katili), kafası madalyalarla ve ÖL – SAVAŞ yazılı levhalarla dolu bir evden oluşan bir adamı tasvir ederken, The Residents figürlerden birinin açık kafatasının izleyiciye verdiği ipucu üzerine, beyinleri yıkanmış parmak kuklalara benzeyen figürleri resmediyor. Erol’un, doğası gereği çoğu zaman parça parça ve birbirinden bağımsız yarattığı felaket sahneleri, grafiksel ve kolajvari bir hisse sahip; açık bir anlatım çabasına girmeden, odak noktasını anlaşılır ve etkileyici bir görselleştirme ile vurguluyor. Serginin isminden de anlaşılacağı üzere, burada vurgulanan mesaj: ne dilediğine dikkat et. Bu, toplumun tamamına atfedilebilir ve insanlık tarihi boyunca, dilediklerimizi elde etmemizin nasıl defalarca istenmeyen sonuçlara yol açtığının bir göstergesi olarak okunabilir. Bunu daha kişisel bir seviyede değerlendirmek de mümkün; belki de bu süreç, fırtına bulutunun süzülerek uzaklaştığı ve ardında bıraktığı bir gemi enkazını tasvir ettiği Way Back Home (Eve Dönüş Yolu) çalışmasında olduğu gibi, sanatçının dilediği her şeyi ardında bırakmasının görsel boyuta dönüştürülmesi olarak yorumlanabilir. Buğra Erol (1986); Berlin ve İstanbul arasında çalışmaktadır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü’den 2012 senesinde mezun oldu. Multidisipliner bir sanatçı olan Buğra Erol, ağırlıklı olarak, kendi fantastik gerçekliğine ve aktüalitesine dayanan, düşsel ve bazen komik figürlerden oluşan kurgusal bir evren yaratarak resim ve enstalasyonla çalışır. Çalışmaları; “Greetings From Now On: Territories of Commitments”, BERLINARTPROJECTS, Berlin (DE); “Beautiful Monuments of Decay”, Daire Galeri, Istanbul (TR); “Concrete Utopia”, Realismus Club, Berlin (DE); “Merz 3000”, Plato Art Space, Istanbul (TR); “90 Minute Shows”, Contemporary Istanbul (TR); “by Marcus Graf”, Papko, Istanbul (TR) olmak üzere pek çok uluslararası sergide yer almıştır.

Share Button

Yorumlar kapatıldı.