Sabahattin Şen: Sanatta Genç Olmak

Share Button

20170215_145658_HDR

Birçok konuda gerekli ve gereksiz tartışmaları yapan bir toplumuz. Ne denli tartışırsak tartışalım ne yazık ki bir sonuca da varmayı da başaramayan toplumların önlerinde yer almaktayız. Bu nedenle de tartışılan konularda bir ilerleme sağlanamamakta; büyük bir karmaşanın içine düşülmekte. Kargaşanın yarattığı belirsizlikler yanlışların düzeltilmesine engel olmakta. Yanlış yolda gidenler yanlışlarla gitmeyi sürdürürken doğruların etkili olma gücü yok olmakta.

20170215_144202_HDR

Özellikle sanat konusunda kafalar gerçekten çok karmaşık ve açmazlara sürüklenmiş bir durumda. Sanatın anlaşılmasının çok zor olması her kafadan saçma sapan sözlerin çıkmasına ve etkili olmasına engel olunamamakta. Doğrusunun ne olduğunu kaç bin kez söylerseniz söyleyin Kavramsal Sanatla ilgili açıklamalar ve yanlışlıklar varlığını sürdürmekte. Kavramsal Sanat sanata kavram katmak olarak algısı yok olmamaktadır. Daha iyi anlaşılsın diye Kübizm’in sanata küp sokmak olmadığını, sözcük anlamıyla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürünce herkesi bir gülme tutuyor. Sanata küp sokmanın ne derece gülünç olduğunu anladıkları için haklı olarak gülüyorlar. İş Kavramsal Sanata gelince de sanata kavram sokmak algısından kurtulamayarak gülünç duruma düşüldüğünü anlayamamaları da anlaşılmaz bir çelişki…

20170215_145856_HDR

Elbette bunların belli ve açıklanabilir nedenleri var. En belirgin nedeni sanatta genç olmayı başaramamış olmak. Başaramayınca çeşitli yozluklara, öykünmelere, kendini bilmezliklere ve vurdumduymazlıklara başvuruluyor. Bir anlamda sanat adı kullanılarak tecimsel bir duyarsızlık öne çıkıyor. Bu da sanatta ne denli geride olduğumuzun kanıtı… Bu durumda da çelişkili sözlerle karşılaşılması sorunu daha da büyütüyor. Sanatta genç olmayı gençlerin yaptığı sanat çalışmaları olarak değerlendirilmesi hem yanlış hem de yaygın bir durumda… Doğruları anlatabilmek için önce eğrilerin yok edilmesinden başlamak gerekliliği ve zorunluluğu doğuyor. Sanatta başarılı olmayı, çağdaşlaşmayı ve sanatta genç olmayı geciktiren koşullarla zaman yitirilmiş oluyor. Burada belirtilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Kendi gençliğine genç sanatı öğretemeyen bir toplumun sanatta geleceği olmaz. Belli sayıdaki genç ve çağdaş sanatı sürdürenler de yok olup gittiğinde toplum sanattan ve çağdaşlıktan gerilere düşecektir. Bu bağlamda genç kuşağın genç olması yetmiyor. Onlara genç sanatı anlayabilecekleri bir eğitim ve öğretimi sunmak gerekiyor. Önlerini açacak olanaklar da sağlamak gerek. Eğer bıkkınlık be bitmişlik duyusu yaratılmak istenmiyorsa gerekenler yapılmalıdır.

DSCN6913

Sanata ilişkin tartışmalarda sanattan uzak yerlere varıldığında gençlerimiz iyi ve güzel örneklerin yapıcılığı yerine yıkıcı bir yozluğun içine düşerler. Özellikle eğitim ve öğretim alanında onlara verilecek doğru sanat eğitimi çok genç yaşta yaratıcı güçlerini boşa harcamalarını engeller. Sanat çok büyük bir ivme ve ilerleme sağlar.

DSCN6928

Bizler sanatta Avrupa’nın ne yaptığına bakmayı, burnumuzun dibindeki Avrupa’yı anlamak yerine eleştirip kötülemeyi yeğlediğimiz için gençlerimiz de bundan olumsuz etkilenmekte. Doğruyu nasıl, nereden ve kimden bulacaklarını şaşırmaktalar. Bu demektir ki gençlerimizi sanat ve yenilikler konusunda doğru bilgilerle aydınlatmalıyız. Eğitim veren kurumlarımızın yetersizliğine bakıldığında sorunların çözümsüzlüğü işin tuzu biberi olmakta.

DSCN6946

Sanat eğitimi aldığını sanan gençler bilmeden bilgiç bir kalıba bürünerek sanatsızlıkta yok olmanın içine düşüyorlar. Başarılı mı başarısız mı olup olmadığını bilmeden bir yığın ipe sapa gelmez kuramların arkasından gidilerek olumsuzluklar savunuluyor. Gençler kişilik açısından ezilmek istemedikleri için yalan ve yanlışlar doğruymuş gibi şiddetli bir biçimde savunuluyor. Her şey altüst oluyor, böylece. Sonuysa elbette bunalım ve sağlıksızlık… Gençlerin de yaratıcı ve devimsel (dinamik) güçleri yanlış bir yolda tükenip yok oluyor. Buna bir çözüm bulalım ki sanatta genç olmayı başaralım.

DSCN6984

Başkalarının ne yaptığına ilişkin şöyle bir göz atacak olursak Düsseldorf Güzel Sanatlar Akademisi’nde nelerin yapıldığına bakmak yeterli. Almanya’daki her Güzel Sanatlar Akademisi öğrencilerinin bir bölümü daha okulu bitirmeden çok genç birer sanatçı konumuna gelerek günümüzün genç sanatı içinde yer alabiliyorlar. Günümüzün genç sanatı derken sanattaki son gelişmeleri anlamında düşünmek gerekiyor. Gençler kendilerinden yaşça büyük olan sanatçıların sanatta yakaladıkları yeniliklerin içinde yer alarak çok genç yaşta çağdaş sanatın genç sanatçıları olma başarısını göstermekteler. Okulun çevresi ve yakınları nitelikli galerilerle dolu… Genel anlamda Ne Düsseldorf ne de Almanya’da niteliksiz galeri bulamazsınız.  Gülerler adama… Genç sanatı yaşlısıyla genciyle, okuluyla, galerileri ve müzeleriyle birlikte sürdürmekteler. Uluslar arası fuar ve sanat etkinlikleri ayrıca ivme kazandırıyor. Sanatın geleceği de bu gençlerin elindeki olanaklarla geleceğe doğru yürürken arkalarından kendilerini izleyecek daha genç sanatçıların ortaya çıkmasına da katkıda bulunacak yüreklendirmenin öncüleri oluyorlar.

DSCN6988

Böyle bir güç gençlerin çağdaş sanat bilincine yönelik bir sanat eğitimi ve öğretiminden geçmesi zorunlu. Onları yetiştirenlerin bu yetkinlikte öncü olabilme niteliğini taşıyan kişiler olması gerek. Düsseldorf Güzel Sanatlar Akademisi’nin öğretim üyelerinin her biri aynı zamanda günümüzün çağdaş sanatı içinde yer almış sanatçılardan oluşuyor. Öğrenci öğreticisine güveniyor; öğretici de onları nasıl yetiştirmesi gerektiğini biliyor. Bir öğrenci özgürce kendi özgünlüğünün arayışı içinde sanatın doğrularıyla birlikte gidebildiğince gidiyor; kendinden öncekileri de temel açısından örnek alıyor. Hiçbir zaman bir başkasının benzeri olmak gibi bir düşünce taşımıyorlar.

DSCN7042

Öğrenim yılı ortasında her yıl tüm öğrenciler okulda çalışmalarını sergilerler. Bu sergiye müzelerden, galerilerden izleyiciler gelir. Koleksiyoncular ve kollayıcılar (küratör) öğrencileri yakın izlemeye alırlar. Sergiyi görmek için uzun kuyruklar oluşur. Böylesine bir ilgi söz konusu olunca bu öğrenciler dünya sanatının içinde bir yer almanın bilinciyle çalışmaktalar.

DSCN7062

Bizler kendimizi toparlamak zorundayız. Sanat adına sanatsızlık sunan galerileri kara listeye alarak nitelikli galerilerin sayısını çoğaltmalıyız. Gençlerin gelecek konusunda “Biz nasıl para kazanıp geçineceğiz?” demelerinin yanıtını bulmalıyız. Sanatta gösterdikleri başarıya göre bir yer edinmeliler. İşin soytarılığıyla, neler daha çok satılıyor düşüncesiyle geleceğe bakmamalılar. Müzelerimiz günün çağdaş sanatını yansıtan nitelikte olmalı. Bir anlamda öğretici olma işlevini yüklenmeli.   Ülkemizin çağdaş sanat düzeyine erişip sanatta genç olabilmesi için bizleri sanatta yozlaştıran ve yobazlaştıran tüm olumsuzlukları yok etmek zorundayız.  Başaramazsak ne gencimiz ne de yaşlımız genç sanatın içinde yer alamaz…

PICT6508

2017 yılı içerisinde Düsseldorf Güzel Sanatlar Akademisi’nin (Düsseldorfer Kunst Akademie) yıllık sergisinden çok sayıda görüntüler derledim. Bunların bir bölümünün burada izlenerek bilgi edinilmesine olanak vermek istedim. Bu okulun genç öğrencilerinin düzeyini herkesin görmesiyle kendi durumumuzun da değerlendirilmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Çalışmaların altında genellikle çalışmaları yapanların adı yoktu. Yapıtlar kendi atölyelerinde sergilendiği için istenildiğinde çalışmayı yapanların kim olduğunu da bulma sorunu yoktu.

PICT6538

Share Button

Yorumlar kapatıldı.