Taşınma, Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi, İ.T.Ü. Taşkışla, (18 Eylül – 20 Ekim)

Share Button

Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi

 

“Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi” nin ilk adımları 2008 yılında atıldı, 2009 yılında yola çıkıldı. Başlangıçta yola çıkanlara ek olarak yeni sanatçılarla bağını kurmakta ve büyümektedir. Sanatın ve sanatçının göçebe olduğuna inanan ve onaylayan grup; birikimini her durakda yollarının kesiştiği ile paylaşıyor.“Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi” süreç içinde farklı mekanlarda, yeni sanatçıların ve üretimlerinin sunumlarıyla gelişen uluslararası bir inisiyatifidir. Proje; göç süreci, göçebelik ve değişkenlerinin toplumdaki etkisi üzerine irdeleme yapma arzusundan kaynaklandı. Proje için birlikte olan sanatçılar; göç sürecinin küresel boyutuna değinen yeni işler üretiyor. “Göçebe”, pek çok sanatçının değişik aşamalarda katkıda bulunduğu bir proje.Bu oluşumun ilgi alanı, toplumun içinde bulunduğu dönüşümü gözlemlemek, anlamak ve sanatçılar aracılığıyla müdahalede bulunmaktır.

IndependentImmigrantsArtistsInitiative

Thefirststeps of IndependentImmigrantsArtistsInitiativehavebeentaken in 2008; in 2009 theInitiavive is reallytakingoff. Today it is bondingandexpandingwithnewartistsaddedtoitsfirstcrew. As a groupwhichbelievesandapprovesthat art andartistsareimmigrants,itsharesitsexperienceswiththepeople it comesacrosswith, at each stop. IndependentImmigrantsArtistsInitiative is an internationalinitiativewhichgrowsbythepresentations of newartistsandtheirproductions, at differentplaces, throughtheprocess. Thisproject is theresult of a passiontoscrutinizetheprocess of immigraiton, being an immigrantandtheeffects of itsvariables on societies. Theartistswhoare a part of thisprojectareproducingworkswhichrefertotheglobalside of immigraitonprocess. “Immigrant” is a projectwhichmanyartistscontribute at itsdifferentstages.Theformation’sfield of interest is toobserveandunderstandthetransformation in thesocietyandgetinvolvedbymeans of artists.

Çetin Pireci

Deniz Pireci

Gazi Sansoy

http://gocebesanat.blogspot.com/

contact mail: immigrantsall@gmail.com

TAŞI-N-MA

(Kollektif sergi projesi)

 

PORTATİF SANAT

Portatif:

Anlam 1: Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar.

Anlam 2: Sökülüp başka yerde kurulma imkânı bulunan.

Leonardo, ünlü Mona Lisa tablosunu 10 yıldan fazla süre yanında taşımış ve ölene kadar da üzerinde çalışmıştı. Bunu kolay taşınabilen kategorisinde değerlendirip, portatif sanatın ilk örneği sayabiliriz.

Göçebe sanatçıları da sürekli yeni yerlere doğru hareket ettikleri için işlerinin portatif olması gerekmektedir. Kimi katlanabilen, kimi sökülüp takılabilen, kimi de seyyar işler yapmakta; hatta malzemesini yanında götürüp ya da gittiği yerden temin edip, mekana göre işini oluşturmaktadır. İnisiyatif sanatçıları göçebe ruhuyla hareket etmekte, zamana ve mekana göre esnek davranmaktadırlar.

Böylelikle “Portatif Sanat” tanımı ortaya çıkmakta ve sanatçılara yeni bir yol açmaktadır. Zorunlulukların doğurduğu bu yapı yeni düşüncelerle desteklenirken, değişik sorunları da beraberinde getirmektedir.

Sorun kümelerini birlikte fikir üreterek aşan grup, yeni ve denenmemiş çözümlere ulaşmaktadır. Bu da farklı açılımları beraberinde getirmekte, yeni ve farklı malzemelerin değişik formatlarda kullanılmasına yol açmaktadır.

 

İstanbul Bienali Komşu Etkinlik

İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü işbirliği ile

 

18 Eylül – 20 Ekim

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Giriş Katı

Adres: Harbiye Mahallesi, Taşkışla Cad., Şişli/İstanbul

https://goo.gl/maps/RsrVwQ8tBZ32

 

 

 

 

MOV-ING

(Collectiveexhibitionproject)

 

 

Portable Art

Portable

Definition 1: Somethingthat can be pickedupandcarriedfromonelocationtoanother.

Definition 2: Easilyorconveniently can be transportedandusedelsewhere.

Leonardo had carried his famous Mona Lisa withhimfor ten yearsand had worked on it duringthis time. This can be consideredto fit in theseconddefinition, “Easilyorconveniently can be transportedandusedelsewhere” and can be regarded as thefirstexample of portable art.

Since theimmigrantartistsmovetonewplaces, theirworkshaveto be portable. Some do thingsthat can be folded, some do thingsthat can be mantledanddismanteled, some do thingsthat can be mobile orsome of themeventakethesupplieswith her/himorobtainthesesupplies at where s/he goesandprovides a worksutiabletothatplace.Theartists of theinititiaveactwiththespirit of an immigrant; theyare, timewiseandplacewise, flexible.

Andhence, they define theterms of “Protable Art” andopen a newpathfortheartists. Whilethisnewstructurecausedbyabsolutenecessity is beingsupportedbynewideas, it bringsforwardnewproblems of itsown.

Thegroup, sortingoutthesebundle of problemsbybrainstorming, achievesbrandnewand yet not experiencedresults. Andthisprovidesnewexpansions, leadstonewanddifferentmaterialsto be used in differentformats.

 

 

IstanbulBiennialNeighbor Activity

Incooperationwith ITU FineArtsDepartment

 

18 September – 20 October

 

Istanbul Technical UniversityFaculty of Architecture, EntranceFloor

Address: Harbiye Mahallesi, Taşkışla Cad., Şişli / Istanbul

https://goo.gl/maps/RsrVwQ8tBZ32

 

Sanatçılar / Artists

 

Aynur Karakaş

Başak Avcı

Çetin Pireci

Deniz Pireci

Dinçer Güngörür

Ferhan Gözgü Çelik

Fethi Çelik

Füruzan Şimşek

Gazi Sansoy

Hülya Küpçüoğlu

Hüseyin Rüstemoğlu

Maria Sezer & Nil İlkbaşaran

Nazan Azeri

Nermin Ülker

Oğuz Haşlakoğlu

Pınar Genç

Rubi Asa& Oya Araç

Serra Mübeccel Gültürk

Tan Taşpolatoğlu

Share Button

Yorumlara kapalıdır