Vecdi Uzun: 37. DYO RESİM YARIŞMASININ ARDINDAN

Share Button

DYo4

Sanatatak tarafından ortaya atılan iddiayla bir sanatsever olarak ilgilenmeye başladım. Bana da gelen ve medyada paylaşılan bilgilerden sonra iddiaların tam merkezinde olan ressam Filiz Piyale ile temas kurarak kendisinden bazı bilgiler aldım.

Kamuoyunda yapılan çok fazla ve kopuk kopuk bilgilendirmeler konuyu merkezinden uzaklaştırdığını hissettiğim için bende olan bilgiler ışığında ortaya atılan iddiaları değerlendirerek kamuoyuyla paylaşmayı tercih ettim.

 

İddia:  37.DYO Resim Yarışması’nda ödül alan Filiz Piyale’ye ait “Göç” adlı resmin şartnamenin “Yarışmaya katılan eserler daha önce yarışmaya katılmamış, ödül almamış veya herhangi bir yerde sergilenmemiş olmalıdır. “ şartını ihlal ettiğini iddia edilmesidir. Bu iddia ilk defa “Sanat Atak ”da ortaya atılmış ve konu kamuoyunda tartışılmaya başlanınca nedense bu link daha sonra kapatılmıştır. http://www.sanatatak.com/view/37-dyo-resim-yarismasina-saibe-golgesi-dustu

DYo 2

Bu iddialara ait olduğu ileri sürülen belge, fotoğraf ve bilgiler daha sonra kimliği belirsiz emailler ve postalar aracılığıyla ben dâhil çok sayıda kişiye ulaştırılmıştır.

 • 1-19 Nisan 2016 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi G.S. F. Kat Sergi Salonu’nda Filiz Piyale’nin “GÖÇ” adlı çalışmasının sergilendiği iddia edilmektedir.
 • 6-28 Şubat 2017 tarihlerinde Maltepe Belediyesi Prof.Dr. Türkan Saylan Sergi Salonu “İki Kuşak Bir arada” sergisinde Filiz Piyale’nin “GÖÇ” adlı çalışmasının sergilendiği iddia edilmektedir.
 • Mimar Sinan Üniversitesinde öğretim görevlisi Yrd. Doç. Osman ERDEN’ bahsi geçen çalışmanın yarışmanın başka bir kuralı daha ihlal ettiği illeri sürdü. Sanatçının aynı eser ile DYO Sanat Ödülleri öncesinde 2016 yılında “YUNUS ENSARİ RESİM YARIŞMASI”ına katılmış, hatta eser ön ellemeyi kazandığı ifade edilmektedir. Konu ile ilgili link aşağıdadır.

www.yunusensariresimyarismasi.com/…/ilk-eleme

Bu iddialar Ali Yıldırım Bozbey tarafından twitter’da paylaşılmıştır. https://twitter.com/aliyildirim1904

Affetmeyen Sanat da bu iddialara yer vermiştir.

http://affetmeyensanat.com/2017/12/10/sanat-odulleri-mi-san-at-nodulleri-mi-2/

Bu iddiaları ortaya atanlar şunu demektedir. “Bir üniversitenin Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Sekreterleri, Öğretim Görevlileri, Öğrenci asistanları ve Öğrencileri kendi inisiyatiflerinde sayısız organizasyon üretip, sayısız sergi açabilir ve çoğunlukla tercihlerini aynı kişiden yana kullanabilirler. Bunun olumlu yönleri de vardır.  Bahsi geçen konu hariç hiçbirinin hukuki ve etik bir sorunu yoktur. Ancak tarafsız olması gereken bir jüri üyesi çalıştığı üniversitenin kendi bölümünün asistanının çalışmalarını her fırsatta sergiletip, bir önceki (organize ettikleri) sergideki çalışmayı sonra jürileri olduğu yarışmada ( Ödüle Layık) görüyorlar ise, ”Şaibe Var” diyebiliriz.Ve üstelik tek problem bu da değil.  “ derken Yunus Ensari Resim Yarışması’na katılmasına da vurgu yapılmaktadır.

 

Olaya Konu Olan Kişiler ve Kurumlar:

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı:  Yaşar Holding tarafından desteklenen ve DYO Sanat Ödülleri adı altında geçen DYO Resim Yarışması’nı yapan kuruluştur.  Bu yarışmada gereken tüm işlemleri yapmak/yaptırmak vakıf yönetiminin sorumluluğundadır. Başka bir deyimle yarışmanın patronajı vakıftır.

DYO Resim Yarışması Seçici Kurulu: Prof. Dr. Şeniz Aksoy, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen

Prof. Neş’e Erdok, Doç. Hasan Kıran, Doç.Dr.Burcu Pelvanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Umur Türker

Ve İhsan Yılmaz’dan oluşmaktadır. Görevleri bu yarışma için ödülü hak edecek çalışmayı seçmektir. Bu seçici kurulun bu görev dışında başka fonksiyonu yoktur.

Filiz Piyale: 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü’nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi boyunca aynı okulda öğretim görevlileri olan Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Zahit BÜYÜKİŞLEYEN ve Gülveli KAYA’dan resim dersleri aldı. Aynı yıl aynı üniversite bünyesinde yüksek lisans eğitimine (lisansüstü burslu öğrenci) olarak başladı.2016 yılı başlarında (Araştırma Görevlisi) olarak üniversitenin plastik sanatlar Bölümü’nde çalışmaya başladı.

Bu süreçte pek çok sergiye katıldı. Çalışmaları önemli lokasyonlarda sergileme hakkı kazandı. Bir kısmı bağımsız olan bu jürilerin dışında Filiz Piyale’nin çalışmalarının yer aldığı sergilerin önemli bir çoğunluğunda kendi çalışmalarının dışında üniversite hocalarının da çalışmaları vardı.

Prof.Dr. Zahit Büyükişleyen:  Halen Yeditepe G.S. F. Öğretim Üyesidir.  37. DYO Resim Yarışması seçici kurul üyesidir.

İddiaları Kaynağındaki “GÖÇ” Adlı Çalışma: Filiz Piyale “Göç” isimli çalışmasının künyesi kişisel web sitesinde https://www.filizpiyale.com/paintings?lightbox=dataItem-ik5siu9d    Göç,  2 150X150 cm Karışık Teknik, 2015 olarak açıklanmaktadır.

Kişisel İncelemelerim:

 1. Filiz Piyale’den gelen 11 Aralık 2018 tarihli e-mailde; özetle haber doğru olmadığı, kötü niyetli bir şahsın karalama kampanyası olduğu,  bahsi geçen sergi kurulduktan sonra çekilen videonun mevcut olduğu ve videoda resmin sergilenmemiş olduğu açıkça görüldüğü açıklanmıştır. İletişime geçtiğinim için bana da teşekkür edip, muhataplarından teyit alınmadan yapılan bu tip haberler sanatçılar için yıpratıcı olabilmekle birlikte bu tür anonim kaynaklı haberleri dikkate almamakta fayda olduğu tavsiyesinde de bulunmuştur.
 2. Bana gelen emaili doğrudan kendine yöneterek beni bu konuda bilgilendirmemi rica ettim. Gelen cevapta Filiz Piyale’nin “Resmin boyutu düzenlenmiş, üzerine müdahaleler yapılmış, son haline ulaştırılıp imza atıldıktan sonra yarışmaya yollanmıştır. Sözü geçen eser 150×150 cm olmakla birlikte yarışmaya yollanan eser 145x145cm ölçüsündedir. Ölçü, yarışmayı düzenleyen kurum tarafından da ölçülerek teyit edilmiştir. Resimlerimi minimal bir yaklaşımla çalışıyor olmamdan dolayı resme sürdüğüm bir renk bile onu başka bir noktaya götürmektedir. Ekte iki resmin farklılıklarını görebilirsiniz. “ açılamaları dikkatimi çekmiştir.

Açıklamanın diğer bölümlerinde ise iddiaları kabul etmeyerek;  gerekli dokümanların yarışmayı düzenleyen kuruma iletildiğini,  Kurum ve kendisi tarafımdan hukuki boyutları takip edildiğini açıklamış ve bunun dışında kaynağı belirsiz iddialara karşı kişisel haklarının saklı olduğunu belirtmiştir.

 • DYO Resim Yarışmasından sonra bana iletilen bilgi, görsel ve belgeler ile medyaya intikal eden bilgileri değerlendirmem neticesinde aşağıdaki huşulara ulaştım.
 1. Bu yarışmaların seçici kurulunun yıllardır sürdüklerini iddia ettikleri çalışma şeklinden rahatsız genç ressam grubu var.
 2. DYO Resim Yarışması sonucu bu gençlere göre yanlı ve gereken incelemeler yapılmadan ilen edilmektedir.
 3. Filiz Piyale’ni resmi daha önce sergilendiği ve yarışmalara girdiği için kural ihlali yapılmaktadır.

Netice:

 • Filiz Piyale 37. DYO Resim Yarışması’na katıldığı ve yarışma kataloğunda belirten 150X150 ebatlı resim daha önce sergilenmemişse;
 1. 1-19 Nisan 2016 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi G.S. F. Kat Sergi Salonu’nda Filiz Piyale’nin “GÖÇ” adlı çalışmasının sergilendiği iddia edilen,
 2. 6-28 Şubat 2017 tarihlerinde Maltepe Belediyesi Prof.Dr. Türkan Saylan Sergi Salonu “İki Kuşak Bir arada” sergisinde Filiz Piyale’nin “GÖÇ” adlı çalışmasının sergilendiği iddia edilen
 3. Mimar Sinan Üniversitesinde öğretim görevlisi Yrd. Doç. Osman ERDEN’ bahsi geçen çalışmanın yarışmanın başka bir kuralı daha ihlal ettiği ileri sürdü. Sanatçının aynı eser ile DYO Sanat Ödülleri öncesinde 2016 yılında “YUNUS ENSARİ RESİM YARIŞMASI”ına katılmış, hatta eser ön eleme’yi kazandığı ifade edilen,

 

Resimlerden farklıysa o zaman 150X150 cm ebatlarında başka en az bir göç serisinden resim olması gerekir. Filiz Piyale gibi bir kişinin bu resmi imha etmeyeceğine göre bu resim ya bir koleksiyonerdedir, ya da kendi deposunda muhafaza edilmektedir.  Bu resmin kamuoyuyla paylaşılması halinde Filiz Piyale’nin iddialarını güçlendirir.

 • Filiz Piyale “Göç” resmini temel alan “GÖÇ” serili resimler yapmışsa bu resimler nerededir? Bunlar da 150X150 ebatında mıdır?

Filiz Piyale 37.DYO Resim Yarışması’nda ödül alan resim dışında bu ebatta başka resmi varsa güncel bir fotoğrafla yayınlaması hakkındaki iddiaları çürütebilir.

 • Filiz Piyale’nin bana gönderdiği “Resmin boyutu düzenlenmiş, üzerine müdahaleler yapılmış, son haline ulaştırılıp imza atıldıktan sonra yarışmaya yollanmıştır. Sözü geçen eser 150×150 cm olmakla birlikte yarışmaya yollanan eser 145x145cm ölçüsündedir. Ölçü, yarışmayı düzenleyen kurum tarafından da ölçülerek teyit edilmiştir. Resimlerimi minimal bir yaklaşımla çalışıyor olmamdan dolayı resme sürdüğüm bir renk bile onu başka bir noktaya götürmektedir. Ekte iki resmin farklılıklarını görebilirsiniz. “ açılamaları dikkatimi çekmiştir.

Filiz Piyale varsa eski “GÖÇ” serisi resimlerin bir tanesinin;

 1. Ebadında değişiklik,
 2. Üzerine müdahale yaparak,

Bu  sergilenen eski resimlerden birini 145X145 ebadında yarışmaya gönderdi mi? DYO Kataloğu ise bu resmin 150X150 cm ebatlarında olduğunu gösteriyor.

Bunu açıklayacak olan Yaşar Vakfı ve Filiz Piyale’dir.

En kısa sürede bu resmin ebadını kendim ölçmeye çalışıp sanatseverlerle paylaşacağım.

 • Filiz Piyale’nin Prof.Dr. Zahit Büyükişleyen ile aynı okulda olması, doktora öğrencisi olması ve okulda bir odasının bulunması, hocası ile adı geçen resim (veya o seriden resim) ile sergiye katılması, bu sergi kataloglarının bulunması dikkate alınınca Prof.Dr. Zahit Büyükişleyen’in 37.DYO Resim Yarışmasına Seçici Kurul üyesi olarak oturduğu an Filiz Piyale’nin yarışmaya katılan 150X150 ebatlı “Göç” isimli resmini tanımış olması beklenir. Yarışma seçici kurul üyesi olarak bu  fonksiyon Prof.Dr. Zahit Büyükişleyen tarafından yerine getirilmemişse onun açıklamasını da Prof.Dr. Zahit Büyükişleyen sanat camiasına yapmalıdır.
 • Yaşar Vakfı’nın uzun süre sanat camiasında konuşulan konunun değerlendirmesini tekrar yaparak bir açıklama yapması bu camiaya saygı açısından    önemlidir.

Bu sorulara cevap bulmadıkça içimdeki şüpheyi yenemeyeceğim. “Cin Şişeden Çıktı.” artık, bir daha yerine girdiğini gören var mı?

Felsefenin başta üç ana temel olan “Varlık”, “Bilgi”, Değer” olmak üzere çalıştığını, “Estetik” ve “Etik” in de “Değer” kavramı içinde çok önemli yer aldığını özellikle vurgularım. Sanatın da çok büyük ve köklü bir felsefe çalışması tabanına oturduğunu ve sanatın “Estetik” ve “Etik” ile birlikte oluştuğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini özellikle vurguluyorum.

DYo 1

Share Button

Hakkında Vecdi Uzun

1959 Mersin doğumludur. İşletme ve Felsefe Lisans mezunu olup, Sanat Tarihi eğitimine devam etmektedir. Başlangıçta banka ve finans sektöründe üst düzey yönetici ve daha sonra bir dış ticaret şirketinde ortak olarak iş hayatını sürdürmüştür. Yayınlanmış romanları ve bazı resim sanatçıları anlatan biyografik kitapları bulunmaktadır. Şu an düzenli olarak çeşitli gazete ve dergilerde başta “Genç Ressamlar” olmak üzere plastik sanatçıları tanıtıcı yazılar ve sanat yazıları yayınlamaktadır.

Yorumlar kapatıldı.