SİNAN DEMİRTAŞ TAHTEREVALLİ 7 Mayıs-15 Haziran 2019, Bozlu Art Project Mongeri Binası

Share Button
Sinan Demirtaş

Sinan Demirtaş gerçekliğin bir yanılmasa olduğunu anlattığı resimleri ile 7 Mayıs-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda. Fotoğrafı resimsel gerçekliği araştırmanın önemli bir aracı olarak gören sanatçı yapıtlarında yanılsamadan uzaklaşarak kendi dünyasını yansıtıyor.

Sinan Demirtaş’a göre gerçeklik bir yanılsamadır ve asıl olan kişiyi ne kadar içine aldığıyla ilgilidir. Resimdeki gerçeklik onun izleyeni içine çekebilmek için kullandığı unsurlardan sadece biridir. Çizgi, ton, ışık ve gölge gibi ögeler ise bu yanılsamanın diğer enstrümanlarıdır. Bütün renkleri içinde barındıran beyaz (ışık), O’nun resimlerinin zamandan arındırılmış soyut mekânlarıdır. Mekân soyut olunca ona istediği yerden bakabilir artık. Tek bir yön ya da açı ile yetinmez, farklı ufuklardan da bakar, dokunur. Bu, Demirtaş için bir oyun gibidir, zamanı kandırmaca oyunu! Bir şey, baktığın yerden görebildiğin kadardır ama onu daha iyi tanımak için birçok açıdan bakmak, dokunmak, temas etmek gerekir. 


SİNAN DEMİRTAŞ
SEESAW
May 7 – June 15 2019
 Sinan Demirtaş shall be on view at the Bozlu Art Project Mongeri Building from the 7th of May to 15th of June 2019 with his images demonstrating that reality is, in fact, an illusion. Considering photography an important means of exploring pictorial reality, the artist distances himself from illusion in his artworks, reflecting his own world. 

According to Sinan Demirtaş, reality is an illusion, and all that truly matters is how much it ‘takes you in’. Realism is just one of the elements an image uses to draw its viewers in. Lines, tones, light and shadow are other instruments of this illusion. White (light), made up of all colours, constitutes the abstract settings of his paintings devoid of time. When space itself is rendered abstract, it is open to being regarded from whichever viewpoint one wishes. He does not make do with a single direction or angle either, he discovers different horizons to look and touch from. This is like a game for Demirtaş, a game of tricking time! What anything is, after all, is what you can see from where you’re standing, but in order to get to know it better you must look, touch and come in contact with it from a multiplicity of angles. Share Button

Yorumlar kapatıldı.