ZYGMUNT BAUMAN, IRENA BAUMAN, JERZY KOCIATKIEWICZ ve MONIKA KOSTERA’YI BULUŞTURAN AKIŞKAN MODERN DÜNYADA YÖNETİM, AYRINTI’DAN ÇIKTI!

Share Button

Çağımızın en önemli sosyologlarından Zygmunt Bauman, mimar ve kentsel çalışmalar uzmanı Irena Bauman ve örgüt ve yönetim bilimciler Jerzy Kociatkiewicz ile Monika Kostera’nın söyleşisinden derlenen Akışkan Modern Dünyada Yönetim, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı! Bauman’ın “akışkan modernlik” olarak tanımladığı çağımızın getirdiği öngörülemezlikle yönetimin vaat ettiği denetim arasındaki karşıtlığa odaklanan kitap, ufuk açıcı bir tartışmayı okurlara ulaştırıyor. Akışkan Modern Dünyada Yönetim, yönetim biçimlerinin dönüşümlerini ve değişen yönetim anlayışlarını ele alarak tarihi bir perspektif sunarken aynı zamanda felsefi ve sosyolojik bir sorgulama da yapıyor. İnsanların eskiden yönetmeye dair daha geniş bir perspektife sahip olduğunu ancak günümüzde kendisinin ve ailesinin geleceği gibi daha minör kaygılarla ilgilendiklerini öne süren dörtlü, bu nedenle toplumsal meselelere ilginin azaldığına değiniyor.

Ayrıntı Yayınları’nın İnceleme Dizisi kapsamında okurlarla buluşan Akışkan Modern Dünyada Yönetim’i Türkçeye Aslı Önal çevirdi.

Zygmunt Bauman’ın “akışkan modernlik” olarak tanımladığı içinde yaşadığımız çağ, her alanda muazzam belirsizliklerle karakterize olur. Bunun en önemli neticelerinden biri, bireylerin referans alabilecekleri yerleşik toplumsal yapı, kurum ve örgütlerden mahrum kalmasıdır. Böylesi bir belirsizlik hali, yönetim kuramından ve onun denetim ve öngörülebilirlik gibi vaatlerinden önemli ölçüde ayrışır. Dahası akışkan modernlik çağında “yönetim”, ait olduğu profesyonel alanın sınırlarını çoktan aşıp özel hayatın neredeyse tüm alanlarını kuşatır hale gelmiştir.

Akışkan modernliğin ön görülemezliği ile yönetimin vaat ettiği denetim arasındaki karşıtlık, ister istemez bazı soruları akla getirir: Yönetsel pratik, akışkan modernliğin olumsuz etkilerinin önüne geçebilir mi? Akışkan modernliğin şu an içinde bulunduğu dehşet verici durumun sorumlusu, hayatımızın her alanında yönetime duyduğumuz sarsılmaz inanç olabilir mi? Eğer öyleyse, yönetime olan yaklaşımımızı değiştirebilir miyiz?

Örgüt ve yönetim bilimciler Jerzy Kociatkiewicz ile Monika Kostera, mimar ve kentsel çalışmalar uzmanı Irena Bauman ve çağımızın en önemli sosyologlarından Zygmunt Bauman bireycilik, tüketim kültürü, toplumsal eşitsizlikler ve iklim değişikliğinin belirleyici olduğu bu “fetret devri”ndeki başlıca sorunların çözümünde “yönetim” kavramının oynadığı merkezirolü, heterotopya, mezo-düzey örgütlenme, yöneticisiz yönetimler, üretken tüketicilik gibi ufuk açıcı kavramlar ışığında tartışmaya açıyorlar.

Akışkan Modern Dünyada Yönetim, raflarda ve internet satış sitelerinde!

Bilgi için:         ayrintiyayinlari.com.tr

                      instagram.com/ayrintiyayinlari

                        twitter.com/AYRINTIYAYINEVI

                        facebook.com/ayrintiyayinevi

Share Button

Yorumlar kapatıldı.