Volkan Karabağ: Resimde İçerik ve Biçim Sorunsalı* (2)

Share Button
Eten Moris Falcone, I. Petro, Bronz

4. Sanat Yapıtı

Sanatta içerik sorunu iki yanlı ele alınmaktadır. Birincisi, sanatta yansıyan gerçeklik, ikincisi, bu gerçekliğin sanattaki yansımasının sahip olduğu içeriktir. Bu iki yan birbirlerine sıkıca bağımlıdır fakat birbirleriyle de karıştırılmamalıdır. Bunların sınırlarını belirleyebilmek için bilimsel öğretide estetik iki kavrama başvurmaktadır; konu ve içerik.13 (Ziss, Avner, 2016: 92).

Bir sanat yapıtı, uzun karmaşık ve çelişmeli bir yaratıcı

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Volkan Karabağ: Resimde İçerik ve Biçim Sorunsalı – I*[1]

Share Button
Charmion von Wiegand

Özet

Günümüz resim sanatında özellikle soyut resim çalışmalarında biçimsel yapı önemsenmekte, resmin içeriği yok sayılmakta ve görmezden gelinmektedir. Bu durum resim sanatı dahil diğer sanat dallarında da görülmektedir. Yaygınlaşan biçimsel yapı ve göz ardı edilen içerik, resim sanatının kendini yinelemesine ve gelişememesine yol açmaktadır. Bu nedenle sanat dallarının tümünde; birbirlerinden farklı fakat birbirlerinden ayrılamayacak şekilde de bağımlı

DEVAMINI OKUYUN
Share Button