Serkan Azeri: Birim Bozok Resminde Doğa ve Yaşam Tutkusunun Renkli Yansımaları

Share Button

imageHandler

Yetmişli yılların başında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olan, ancak akademik eğitimin belirlediği kural ve prensiplere bağlı kalmadan, kendisini üretiminde yönlendiren “güçlü iç dünyasının, yaşama bağlılığının ve doğa sevgisinin” etkisiyle, tamamen“akademi dışı” olarak tanımlayabileceğimiz bir biçim dilini benimseyerek gerçekleştirdiği renkli resimleriyle, kendi serüvenini oluşturan bir ressam Birim Bozok…

O yıllarda yetiştirdiği genç isimlerle bir ekol haline gelen ve temsilcileriyle Türk Resminde etkisini hissettiren Bedri Rahmi atölyesinin, öğrencinin deneysel yaklaşımlarına öncelik veren özgürlükçü ve renkli yapısı, Birim Bozok’taki bu resim serüveninin temellerinin atılmasında etkili olmuştur.

Doğa, yaşamın kaynağıdır. Birim Bozok da, doğanın gücünün ve doğal yaşamın renkliliğinin farkında bir ressam olarak, resimlerinin merkezine çoğunlukla doğayı almıştır. Doğa, türlü görüntüleriyle onun iç dünyasının ışığında, adeta renk patlaması biçiminde tuvallerinde anlam kazanır.

imageHandler (1)

Kentleri ise görmek istediği gibi bir renk görselliğine dönüştürür. Bozok’un kente bakışında  “doğa ve yaşam tutkusu”, yine en belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkar.  İskilip, Kapadokya, Bodrum ve İstanbul görünümleri içerisindeki ev grupları hatta tarihi yapılar bile, ağaçların ve çiçeklerin, derinden gelen yaşama sevgisini çağrıştıran görselliğine bürünür. Bir bütünün parçası gibi, soyut ve somut arasında bir noktada algılanan çiçek resimlerinde de renk ön plandadır. Bu resimlerinde, ressamın hayat algısının neden resim kurallarıyla bağdaşmadığını çok net gözlemleriz. İçten gelen yoğun bir coşkunun sıcaklığıyla, görsel boyutta tuvalde biçimlenen kent ve doğa görüntülerindeki soğuk renkler bile kendilerini izleyiciye sıcak bir etkiyle hissettirir.

Birim Bozok, yıllar boyu kendi iç dünyasının derinliklerinden gelen yaşam sevgisiyle oluşturduğu resim serüvenine, yoğun bir üretim enerjisi ile devam ediyor.

Share Button

Yorumlar kapatıldı.