Bir Kent Masalı, Beşir Bayar, Mersin T.S.O., (10-22 Ekim 2014)

Share Button

bayar

İşlerim için en uygun kelime ‘montaj’ dır

Montaj fabrikaların çoğalması ile ortaya çıkan iş üretme biçimiydi. Bu üretim, birey ve sanatı da etkilemiştir.

Yan yana ya da alt alta gelmesi düşünülmeyen nesneler montajlanarak bir bütün oluşturur. Montajlama hali sadece konu olarak işlenmez sanatta aynı zamanda teknolojik malzemeleri de sanatsal üretime sunar..Sadece yağlıboya, suluboya, karakalem  yani klasik resimleme malzemeleri değil; projeksiyon, fotokopi, dijital baskı vb. malzemeler de sanatın üretimine kendisini sunar. Tıpkı kendi masallarımız yaşarken tüm çevresel malzemeleri, düşünceleri kullanmamız gibi.

Çıkarımlarımda yoğun olarak kullandığım kent temasında, kendisi için oyun alanı arayan çocuk ve dinlenmek için alan arayan bir yetişkin plastik bir değer olarak montajlanarak, eklemlenerek yer alır.

Koca bir kent evinizin yanı başında uğuldarken, bir çocuğun boş bir arsada tek başına tozu dumana katarak oyun oynadığını görebilirsiniz. Diğer yandan bir yetişkini, oturduğu bankta düşüncelere dalmış bir şekilde toprağı karıştırırken görebilirsiniz.

Resimlerimde imgelediğim kent ve olgusunun bende yarattığı duygu durumu, her bireyin bir masalı olduğu ve bu masalın katmanlar halinde yaşadığıdır.

Share Button

Yorumlara kapalıdır