Lütfiye Bozdağ: Deniz Sağdıç’ın Resimlerinde “TİN” Üzerine

Share Button

Resim 2

18 Aralık 2015 tarihinden itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi sergi salonunda izleyiciyle buluşan Deniz Sağdıç’ın “tin” başlıklı sergisi, TİN” serisinin üçüncü sergisi.

“tin” kavramı ile ilgilenmeye 2013 yılının sonlarında başlayan sanatçı, antik dönemden bugüne sürekli gizemini koruyan, hakkında hep tartışılan ama üzerinde bir türlü fikir birliğine varılamayan, soyut bir kavram olan “tin” kavramını plastik dilin olanakları içinde sorguluyor.

Sağdıç, “tin”in kendisi için ne anlama geldiğini bir röportajında şöyle ifade ediyor; “Tin’ benim için; yapıtlarımın hayata geliş sürecinin tam karşılığıdır ki bu süreçten kastım, fırçanın tuvale ilk dokunduğu andan öte, beni etkileyen bir görüntünün, bir nesnenin, herhangi ruh halinin zihnimde oluşturduğu imgelemi yansıtabilme dinamiğidir.”

Resim-1

Sanatçıya göre sanat; tam da soyut olanın, bilinmeyenin sularında yüzen bir eylemlilik alanı. Deniz Sağdıç, üçüncü “tin” serisiyle, düşün dünyasının somutlaştıramadığı, çözemediği bir kavramı imge üzerinden tartışmaya açıyor ve izleyiciye yeni okumalar yapma imkânı sunuyor.

Felsefe ile sanat arasındaki paralelliğe değinen sanatçı için resim yapmak neredeyse felsefe yapma eylemi ile özdeş. İnsan aklının şeyleri kavramsallaştırarak anlamlandırma sistematiğine karşın sanatçı aynı anlamlandırmayı renk, doku, ritm gibi sanat ögeleri kapsamında ele alıyor. Sanatçı, şeyleri resmetme isteği uyandıran temel itkinin anlam arayışında yattığını söylüyor.

Deniz Sağdıç’ın kompozisyonlarındaki renk değerleri, ritm ve doku gibi ögelerin imgelerle olan ilişkisinin diyalektik bir akışkanlık içinde olduğunu görüyoruz. Her resminde farklı bir rengi temel alan sanatçı, ele aldığı rengin asgari derecede değiştirilmiş versiyonlarını, imgenin ve espasın oluşumuna katkıda bulunacak biçimde yaratmayı esas alıyor. Sağdıç, “tin”in, plastik algılardan yola çıkan zihinsel eylemlerle evirildiği yöne doğru yol almamızın önünü açıyor. Hatta sanatçı için resim yapma eylemi sadece bir aktarım ve yansıtmadan öte kendisini de deneyimlediği bir gösterim.

İmge yoluyla düşünmek, anlam üretmek insana sonsuz özgürlük olanağı tanımaktadır. Deniz Sağdıç bu özgürlük olanağını hem kendi üretimlerinde kullanıyor hem de izleyiciye sayısız okuma kipleri üzerinden sunuyor.

Sanatçının bağlı olabileceği tek düşünce, sanatın kendi ideolojisi. Başka ideolojilerin sanatını etkilemesine izin vermeyen Sağdıç, kavramların öncül olduğu, ayrıştırıcı sistematiklerin varlığını tartışmalı bulduğundan çoğu zaman bu tip yanıltıcı öngörülere neden olmamak için inisiyatifini ‘tin’in kendisine fısıldadıklarından yana kullanmayı tercih ediyor.

Deniz Sağdıç’ın ”Tin / Soul ” sergisi 18 Aralık 2015-18 Ocak 2016 tarihleri arasında Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde görülebilir.

Resim 1

Share Button

Yorumlara kapalıdır