Trakya Üniversitesi I. Uluslararası Küçük Özgün Baskıresim Yarışması

Share Button

 

OzgunBaskiAfis-1

Konu: Serbest

KATILIM KOŞULLARI:

 1. Yarışma tüm uluslardan 18 yaşından büyük bütün sanatçılara açıktır.
 2. Her sanatçı, yarışmaya iki adet farklı orijinal işle katılabilir. Yarışmaya katılan sanatçılar, sergi için seçilen yapıtlarını Trakya Üniversitesi İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi’ne bağışlamış sayılırlar.
 3. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Gönderilecek her iş iki adet olarak basılmış olmalıdır (fotokopi kabul edilmez). Bunlardan birisi Trakya Üniversitesi İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi koleksiyonuna alınacak, diğeri ise sergi amaçlı kullanılacaktır. Yarışmaya katılan eserler geri gönderilmeyecektir.
 4. Gönderilecek işler; gravür, ağaç, linol, serigrafi ve litografi tekniğinde olmalıdır. Bu tekniklerin birarada kullanımında da açıktır.
 5. Kullanılacak kâğıt ebadı A4 boyutunda (29x21cm) olmalıdır. Gönderilecek işler, sert bir malzemenin içinde, çerçevelenmemiş, paspartusuz olmalıdır. Yukarıda belirtilen ölçülere uymayan işler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Her baskı muhakkak imzalanmalı ve numaralandırılmalıdır. Her işin arka yüzünde kurşun kalemle sanatçının adı-soyadı, işin künyesi(tekniği, yılı), sanatçının e-mail adresi, telefonu ve posta adresi yazılmalıdır.
 7. Sanatçılar, hazırladıkları işleri 23.02.2018 tarihine kadar “Yrd. Doç. Kerem İşcanoğlu, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 22050 Karaağaç EDİRNE” adresine teslim ederler. İşlerini posta ile gönderecek olanlar, belirtilen adrese en geç 27.02.2018 akşamı elimize ulaşacak şekilde posta veya kargo ile göndermelidir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir. Posta sırasında oluşacak kayıp veya zarardan üniversite sorumluluk kabul etmez.
 8. İşlerin postalanma masrafları sanatçı tarafından karşılanır.
 9. Seçici Kurul Üyeleri yarışmaya katılamazlar. Üyelerinden bir veya birkaçı elemelere katılamazsa jüriye Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğretim Elemanı çağrılabilir.
 10. Sergilemeye hak kazanan eserler için sanatçılara katılım belgesi gönderilecektir.
 11. Şartnamede belirtilmeyen konularda seçici kurul kararı geçerlidir.
 12. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Gönderim Adresi:

Kerem İşcanoğlu

Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, 22050, Karaağaç EDİRNE

 

Jüri Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Prof. Velislav Minekov, Prof. Dr. Deniz Bayav, Yrd. Doç. Kerem İşcanoğlu, Öğr. Gör. Dr. Deniz Gökduman

 

Değerlendirme ve Sergi:

Yarışmaya başvuran eserler arasından 40 eser sergilenmeye alınacak ve içerisinden ilk üç belirlenecektir. Dereceye girmeye hak kazananların ödülleri Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan sergi açılışında verilecektir.

 

Yarışma Sonuçları:

Yarışma sonuçları Mart 2018’de http://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

 

Ödüller:

Birincilik Ödülü: Rulet Takımı, Oyma Takımı, Hahne Mühle Gravür Kâğıdı 70×100 cm. (15 adet)

İkincilik Ödülü: Charbonnel Gravür boyası 60 ml.(3 ana renk+siyah+beyaz), Ahşap Oyma seti 12’li

Üçüncülük Ödülü: Linol baskı merdaneleri (2 adet),  Hahne Mühle Gravür Kâğıdı 70×100 cm. (15 adet)

 

 

 

Trakya University

 1. International Miniprint Contest

Subject: Free

ENTRY CONDITIONS:

 1. The competition is open to all artists over 18 years old all over the world.
 2. Each artist should send no more than 2 different works. The ownership of the works that will be selected or awarded for the exhibition, will pass to the Trakya University İlhan Koman Heykel ve Resim Museum.
 3. There is no participation fee. Two copies of each work submitted must be sent, (photocopies will not be accepted) of which one will be incorporated into museum collection and one will be used for exhibition purposes. The works sent to the competition will not be sent back.
 4. The competition is open to engraving, woodcut, linonıum, silkscreen and lithography tecniques. It is possible to use them together.
 5. Paper size must be A4 (29x21cm). The works should be under rigid cover, unframed, unrolled and without mount, bearing the declaration on “no commercial value”. The works smaller or bigger than the size above shall not be judged.
 6. Each print must be signed and editioned by the artist and must bear legibly on the back in pencil the artist’s full name,the technique(s)used and the year of creation, e-mail address, telephone and postal address. If the artist has not used Latin alphabet in the printed inscription, he or she is required to write a translation into english on the back of the print.
 7. Deadline for the arrival of registered mail to the address below is 27.02.2018. Works should sent to that address: “Trakya Universitesi Guzel Sanatlar Fakultesi Resim Bölümü 22050 Karaagaç Edirne/TURKEY”. Late entries will not be accepted. The safety of submissions during posting and delivery should be ensured by registered cargo or mail. University won’t be responssible for the damages that could occur during the transportion.
 8. The costs of posting are covered by the artist.
 9. Jury members cannot participate to the contest. If one or more of the members of the jury does not attend the elemination, the jury can call the collegues from the Faculty of Fine Arts of Trakya University.
 10. Certifications will be post by the organisation to the artists of selected works.
 11. Matters not mentioned in the specification are decided by the jury.
 12. Participation implies the full acceptance of its regulation.

Address:

Kerem Iscanoglu

Trakya Universitesi, Guzel Sanatlar Fakultesi Resim Bölümü, 22050, Karaagac, Edirne/TURKEY

denizbayav@trakya.edu.tr

 

Jury Members: Prof. Ali Muhammet Bayraktaroglu, Ph.D., Prof. Velislav Minekov, Prof. Deniz Bayav, Ph.D., Asst. Prof. Kerem Iscanoglu, Lect. Deniz Gokduman, Ph.D.

 

Evaluation and Exhibition:

40 works will be taken to the exhibition and the first three prizes will be determined among them. The rewards of those who qualify will be given at the opening of the exhibition that will be organized by Trakya University.

 

Competition Results:
The results of the competition will be announced at http://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/ in March 2018.

 

Prizes:

First Prize: Roulette Set, Carving Set, Hahne Mühle Engraving Paper 70×100 cm. (15 pieces)

Second Prize: Charbonnel ink colors 60 ml.(3 primary colors+black+white), Wood engraving set of 12

Third Prize: Linoleum printing rolls (2 pieces), Hahne Mühle Engraving Paper 70×100 cm. (15 pieces)

Share Button
Ufuk Güneş

Hakkında Ufuk Güneş

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Stajını ATV'de tamamladı.Posta Gazetesi'nde ( Trakya Eki)Muhabirlik yaptı.2011- 2012'de Kocaeli Üniversitesi Uygulama Radyosu Radyo Ki'de Güne Bakış Programı'nda Editör- Spiker olarak görev aldı.

Yorumlara kapalıdır